6 tháng kể từ ngày 16/1/2023

Tính cộng hoặc trừ ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm kể từ một ngày. Nhập ngày và số đơn vị lịch để cộng hoặc trừ. Sử dụng máy tính này làm máy tính ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm. Tính toán thời gian cho hợp đồng, vận chuyển, thỏa thuận kinh doanh, v.v. Tính ngày trước, tuần trước, tháng trước hoặc thời gian trong tương lai

Máy tính liên quan. Công cụ tính chênh lệch ngày, ngày ± ngày hoặc ± ngày làm việc

Máy tính này tính số ngày thực tế dựa trên ngày bạn gửi; . Có 52 hoặc 53 tuần đầy đủ trong một năm

Định dạng ngày

Đối với kiểu định dạng ngày của Hoa Kỳ, hãy sử dụng dấu gạch chéo lên (/), dấu chấm (. ) hoặc dấu gạch ngang (-)

 • mm/dd/yyyy hoặc mm/dd/yy
 • mm. đ. yyyy hoặc mm. đ. yy
 • mm-dd-yyyy hoặc mm-dd-yy

Đối với kiểu định dạng ngày của Châu Âu hoặc Châu Âu, hãy sử dụng dấu gạch chéo lên (/), dấu chấm (. ) hoặc dấu gạch ngang (-)

 • dd/mm/yyyy hoặc dd/mm/yy
 • đ. mm. yyyy hoặc đ. mm. yy
 • dd-mm-yyyy hoặc dd-mm-yy

Đối với kiểu định dạng ngày quốc tế theo ISO 8601, chỉ sử dụng dấu gạch ngang (-)

Ngày hôm nay dựa trên Giờ chuẩn Greenwich (GMT) hoặc Giờ phối hợp quốc tế (UTC)

đánh số

Số tuần được chuẩn hóa cho một năm, đánh số từ 1 đến 53, với một tuần chạy từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Khi thay đổi năm, một quy tắc tốt là nếu tuần có ngày 4 tháng 1 thì đó là tuần đầu tiên của năm đó

Chà, chúng ta đã có hàng chục công cụ tính toán liên quan đến ngày và giờ, bao gồm Có bao nhiêu ngày giữa hai ngày? . Vì vậy, máy tính dưới đây sẽ lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, đây có thể là một câu hỏi khó trả lời, tùy thuộc vào cách bạn hiểu số tháng trong sự khác biệt, bởi vì, bạn thấy đấy, tháng không phải là một đơn vị đo lường rất rõ ràng

Vì vậy, máy tính này tuân theo quy ước nhất định, có vẻ phù hợp với tôi. Tính đủ tháng tính cả ngày trong tháng. Dưới đây là một vài ví dụ

 • từ 29/01 đến 01/02 - 0 tháng 3 ngày (29, 30, 31/01)
 • từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 - 0 tháng 30 ngày (à, vì không phải là tháng đầy đủ)
 • từ 29/01 đến 01/03 - 1 tháng 3 ngày (29, 30, 31/01)
 • từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 - 1 tháng 0 ngày
 • từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 - 1 tháng 1 ngày (ngày 1 tháng 3)
 • từ 28/02 đến 02/04 - 1 tháng 2 ngày (28/02 và 01/04)

Đó là nó

6 tháng kể từ ngày 16/1/2023

Tháng giữa hai ngày

Buổi hẹn đầu tiên

Ngày thứ hai

Tính toán

tháng, ngày

 

 Liên kết  Lưu  Tiện ích

Xin lưu ý rằng bộ đếm cũng tính đến số giờ trong các phần khác trừ khi tính ngày làm việc và ngày lễ. Ngày làm việc và ngày nghỉ được tính từ năm 2011 trở đi. Các ngày nghỉ giữa tuần chính thức được trừ vào ngày làm việc

Thông tin về Máy tính ngày

Ngoài số ngày, máy tính ngày còn tính toán số năm, tháng, giờ và giây giữa hai ngày. Kết quả được hiển thị ở dạng dễ hiểu như năm, tháng và ngày

Nếu bạn muốn đếm xem một sự kiện nào đó đã kéo dài bao nhiêu ngày, chẳng hạn như một sự kiện kéo dài từ ngày 1 đến ngày 4 của tháng, thì điều này cần được kiểm tra (kết quả. 4 ngày. ) Nếu không, ngày cuối cùng sẽ không được tính (3 ngày về)

Nếu bạn muốn tính tuổi của một thứ gì đó, hãy bỏ chọn mục này (ngày cuối cùng/ngày kết thúc không được tính là một ngày bổ sung)

Thêm thời gian

Liên kết Thêm trường thời gian sẽ đưa bạn đến Máy tính Khoảng thời gian nơi bạn có thể thêm giờ, phút và giây vào phép tính của mình

Thêm múi giờ

Liên kết Thêm chuyển đổi múi giờ sẽ đưa bạn đến Máy tính Thời lượng Múi giờ nơi bạn có thể tính toán khoảng thời gian giữa một thời điểm trong một múi giờ và một thời điểm khác trong múi giờ khác

Loại bỏ ngày lễ và ngày cuối tuần

Liên kết Chỉ tính ngày làm việc sẽ đưa bạn đến Công cụ tính ngày làm việc, nơi bạn có thể loại trừ các ngày khác nhau, chẳng hạn như ngày cuối tuần và ngày lễ

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tại sao năm và tháng sai?

Máy tính cộng hoặc trừ đơn vị thời gian lớn hơn trước đơn vị thời gian nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là nó thêm năm, rồi tháng, rồi ngày. Tuy tổng số ngày của tháng 1 (31) và tháng 2 (28) khác nhau nhưng đều được tính là 1 tháng. Trong một số trường hợp, phương pháp này có thể dẫn đến kết quả không mong muốn

Ví dụ, trong một năm thông thường, khoảng thời gian từ 28/01 đến 01/03 được tính là 1 tháng 1 ngày (28/01 + 1 tháng = 28/02; 28/02 + 1 ngày = 01/03)

Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa ngày 31 tháng 1 và ngày 1 tháng 3 cũng được hiển thị là 1 tháng và 1 ngày. Đầu tiên máy tính cộng thêm 1 tháng để nhảy từ tháng 1 sang tháng 2. Nhưng vì tháng 2 trong năm thông thường chỉ có 28 ngày nên đến ngày 28 tháng 2 thì thêm 1 ngày để đến ngày 1 tháng 3.

Điều này thoạt nghe có vẻ phi logic, nhưng cấu trúc lịch của chúng ta có nghĩa là không có cách tính ngày hoàn hảo bao gồm cả tháng và năm

Máy tính có bao gồm năm nhuận không?

Vâng, tất cả các máy tính của chúng tôi tính đến năm nhuận

Máy tính có bao gồm giây nhuận không?

Không, máy tính này không tính giây nhuận

Máy tính có thay đổi đồng hồ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) không?

Không, máy tính này không tính đến các thay đổi DST

Tại sao các trường ngày theo thứ tự sai?

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường Ngày, Tháng và Năm bằng cách chọn một định dạng Ngày Ngắn khác trong Đơn vị của tôi

Tôi có thể chỉnh sửa phép tính của mình không?

Để chỉnh sửa phép tính của bạn, hãy cuộn lên đầu trang, thực hiện các thay đổi của bạn và tính toán lại. Thực hiện điều chỉnh và tính toán lại là lối tắt đến đầu trang

Tôi có thể loại trừ ngày đầu tiên trong kết quả của mình không?

Trong tính toán của chúng tôi, ngày đầu tiên của khoảng thời gian đã nhập luôn được bao gồm. Tuy nhiên, chúng tôi có tùy chọn bao gồm ngày kết thúc. Hãy thử chọn ngày tiếp theo nếu bạn không muốn tính một ngày

Tại sao tôi có thể bao gồm ngày kết thúc?

Việc kiểm tra Bao gồm ngày kết thúc trong phép tính sẽ tính ngày cuối cùng trong kết quả của bạn

Nếu bạn muốn đếm xem một sự kiện nào đó đã kéo dài bao nhiêu ngày, chẳng hạn như một sự kiện kéo dài từ ngày 1 đến ngày 4 của tháng, thì điều này cần được kiểm tra (kết quả. 4 ngày. ) Nếu không, ngày cuối cùng sẽ không được tính (3 ngày về)

Nếu bạn muốn tính tuổi của một cái gì đó, hãy bỏ chọn mục này. Xem phần "Tôi có thể sử dụng Máy tính Thời lượng Ngày để làm gì?"

Thuật toán của bạn hoạt động như thế nào?

Chúng tôi là một nhóm nhỏ với rất nhiều trang web để quản lý, vì vậy, thật không may, chúng tôi không có khả năng chia sẻ thông tin chi tiết về các thuật toán của mình hoặc cung cấp trợ giúp về lập trình

Tại sao kết quả hiển thị sai ngày trong tuần?

Đây rất có thể không phải là lỗi mà là do lịch Julian vẫn được sử dụng vào năm bạn đã nhập. Hệ thống lịch này cuối cùng đã được thay thế bằng lịch Gregorian ngày nay, nhưng ngày thay đổi này xảy ra khác nhau giữa các quốc gia

Máy tính sử dụng ngày chuyển đổi Julian-Gregorian của quốc gia bạn chọn trong cài đặt bên dưới Đơn vị của tôi

Tôi có thể sử dụng Công cụ tính ngày để làm gì?

Dưới đây là 2 ví dụ, với tất cả các trường được điền, chỉ cần nhấp vào Tính toán thời lượng sau khi theo liên kết

 • Walt Disney qua đời lúc bao nhiêu tuổi?
 • Số ngày trong các năm 1900-1999

Bạn cung cấp những loại máy tính ngày nào?

 1. Tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm
  • Máy tính ngày đến ngày. Đếm ngày, tuần, tháng và năm giữa 2 ngày
  • Công cụ tính ngày làm việc. Đếm ngày làm việc hoặc ngày không làm việc giữa 2 ngày
  • Máy tính thời lượng. Đếm ngày, giờ, phút, giây giữa 2 ngày và thời gian trong ngày
  • Máy tính thời lượng múi giờ. Đếm ngày, giờ, phút và giây giữa một thời điểm trong một múi giờ và một thời điểm khác trong một múi giờ khác
 2. Cộng hoặc trừ ngày
  • máy tính ngày. Cộng hoặc trừ ngày, tuần, tháng và năm vào hoặc từ một ngày
  • Công cụ tính ngày làm việc. Cộng hoặc trừ ngày làm việc hoặc ngày không làm việc
  • Máy tính ngày và giờ. Cộng hoặc trừ ngày, giờ, phút và giây vào hoặc từ một ngày và thời gian trong ngày

Tôi có thể tìm thêm thông tin về trang web và các dịch vụ của nó ở đâu?

Trang Câu hỏi thường gặp chung trả lời các câu hỏi của bạn về thời gian và ngày tháng. com, dịch vụ của chúng tôi, cài đặt trên toàn trang web, tùy chọn tùy chỉnh, cơ hội quảng cáo và chính sách bản quyền

Ngày nào sẽ là 6 tháng kể từ bây giờ?

Tính từ hôm nay, Thứ Ba ngày 12 tháng 9 năm 2023 là 6 tháng kể từ bây giờ theo lịch hiện tại của chúng tôi.

Sáu tháng là bao nhiêu tháng?

Sáu tháng có nghĩa là khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 hoặc từ tháng 6 đến tháng 12 .

6 tháng là bao nhiêu ngày?

Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 15 tháng 7 (tức là 6 tháng) là 181 ngày .

9 năm trước là năm nào?

Đếm ngược từ hôm nay, Thứ sáu Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 cách đây 9 năm theo lịch hiện tại của chúng tôi. 9 năm tương đương với. 3285 ngày.