aleu là gì - Nghĩa của từ aleu

aleu có nghĩa là

Aleuphổ biến nhất được sử dụng khi nói về sức mạnh và Optimisim.Aleu rất đẹp và có một tính cách đầy trí tuệ.Cô ấy thích ở bên người khác và tận hưởng cuộc sống.Cô ấy rất tích cực và dũng cảm.

ví dụ

Aleu là một mô hình vai trò tuyệt vời như vậy.
Aleu làm cho tôi cảm thấy an toàn và an toàn.