Tác giả: Dr_tung5

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
206 views
Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai SGK

Soạn đại số 10 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai Chuyên mục: : Soạn đại số lớp 10 ...

Dr_tung5
đăng 1 tháng trước