Tác giả: nguyen_luyenhcm

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

4 votes
0 answers
234 views
cách sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá môn ngữ văn.

Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập 1. ...

5 votes
0 answers
25 views
tannerite là gì - Nghĩa của từ tannerite

tannerite có nghĩa là TANNERITE là một chất nổ (nhị phân) được sử dụng chủ yếu để thực ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA