Tác giả: tranDang_vt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
218 views
Bài tập tình huống pháp luật đại cương Chương 4

Cau 1: Do mâu thuẫn nên anh K bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà anh B nhằm đầu độc cả gia đình anh B . Kết quả là cả gia đình anh B bị ...

tranDang_vt
đăng 1 tháng trước