Tác giả: vo_Dangpt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

2 votes
0 answers
82 views
Cách tính bậc của C

Đa thức có nghĩa là “nhiều hạng tử”, và có thể được dùng để nói tới một loạt biểu thức bao gồm các hằng số, các biến và số mũ. ...

vo_Dangpt
đăng 1 tháng trước
1 votes
0 answers
214 views
pizza dude là gì - Nghĩa của từ pizza dude

pizza dude có nghĩa là người giao hàng pizza, thường thấy lái xe một hoopty.Từ bộ phim 80 của Tom Hanks Burbs , nơi Corey Feldman cầu thủ bạn ...