cách sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá môn ngữ văn.

Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập

Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập

1. Khái niệm

Đây là phương pháp đánh giá kết quả học tập của HS khi những kết qủa ấy được thể hiện bằng cách sản phẩm như tranh ảnh, clip, chế tạo, bài tập Như vậy, sản phẩm là các bài làm hoàn chỉnh, được HS thể hiện qua việc xây dựng, sáng tạo, thể hiện ở việc hoàn thành được công việc một cách có hiệu quả. Các tiêu chí và tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm là rất đa dạng. Đánh giá sản phẩm được dựa trên ngữ cảnh cụ thể của hiện thực.

2. Các dạng sản phẩm học tập

Sản phẩm giới hạn ở những kĩ năng thực hiện trong phạm vi hẹp (Clip, tranh ảnh)

Sản phẩm đòi hỏi HS phải sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin, các kĩ năng có tính phức tạp hơn, và mất nhiều thời gian hơn. Sản phẩm này có thể đòi hỏi sự hợp tác giữa các HS và nhóm HS, thông qua đó mà GV có thể đánh giá được năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của HS.

3. Các công cụ, kĩ thuật được sử dụng trong phương pháp đánh giá sản phẩm học tập

Công cụ thường sử dụng trong phương pháp đánh giá sản phẩm học tập là bảng kiểm, thang đánh giá.

3.3/5 - (3 bình chọn)

Video liên quan