Câu hỏi về Việt Nam hóa chiến tranh

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 180.

Cách giải:

Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh(1969 – 1973) của đế quốc Mĩ được tiến hành sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)

III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)

1. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mỹ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

- Đây là hình thức chiến tranh thực dân kiểu mới được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp của hỏa lực và không quân Mỹ, vẫn do cố vấn Mỹ chỉ huy.

- Thực chất là tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”, để giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường.

- Mở rộng xâm lược Lào và Campuchia, thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

- Mỹ tăng viện trợ giúp quân số ngụy tăng lên 1 triệu người cùng với trang thiết bị hiện đại để quân ngụy tự gánh vác được chiến tranh.

- Lợi dụng mâu thuẫn Trung - Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Video tư liệu  Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ

2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

- Chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh” là chống lại cuộc chiến tranh toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn Đông Dương. Ta vừa chiến đấu trên chiến trường vừa đấu tranh trên bàn đàm phán với địch.

- Năm 1969: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9-9-1969

a) Thắng lợi về chính trị

- Ngày 6/6/1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập, được 23 nước công nhận, 21 nước đặt quan hệ ngoại giao.

- Ngày 2/9/1969,  Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là một tổn thất lớn đối với cách mạng.

- Ngày 24 - 25/04/1970: hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương quyết tâm đoàn kết chống Mỹ.

- Ở các nơi khác, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân và sinh viên, học sinh nổ ra liên tục.

- Quần chúng nổi dậy phá “Ấp chiến lược”, chống “bình định”. Đầu năm 1971, cách mạng làm chủ thêm 3600 ấp với 3 triệu dân.

N. Xihanúc, Nguyến Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng, Xuphanuvông (từ trái sang phải) tại Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương

b) Thắng lợi quân sự

- Ngày 30/04 - 30/6/1970, quân dân Việt Nam - Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn Mỹ và quân Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến 17.000 địch, giải phóng 5 tỉnh đông bắc với 4,5 triệu dân.

- Từ 12/2 đến 23/3/1971, quân dân Việt - Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ và quân Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến 22.000 địch, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương.

3. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

a) Diễn biến

- Ngày 30/3/1972: quân ta bất ngờ mở cuộc tiến công chiến lược, đánh vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tấn công chủ yếu, rồi phát triển rộng khắp miền Nam.

- Cuối 6/1972 ta chọc thủng ba phòng tuyến Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, diệt 20 vạn quân Sài Gòn, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn.

- Sau đó, địch phản công mạnh, gây cho ta nhiều thiệt hại. Mỹ tiến hành trở lại chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Ảnh: hai cha con ông già ngư dân Quảng Trị ngày đêm không ngại gian lao đưa bộ đội vào Thành cổ chiến đấu

b) Ý nghĩa

- Giáng đòn mạnh vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

-  Buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại cuộc chiến tranh (tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh).

4. Mở rộng: So sánh chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", "Đông Dương hóa chiến tranh" (1969 - 1973).

ND chính

- Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ.

- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

- Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

- So sánh chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", "Đông Dương hóa chiến tranh" (1969 - 1973).

Sơ đồ tư duy Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Để nắm rõ được Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" có điểm gì khác so với các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trước đó, mời các bạn tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau cùng Top lời giải

Câu hỏi: Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" có điểm gì khác so với các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trước đó?

A. Quân đội ngụy được xem là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

B. Quân đội Mĩ vẫn được xem là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

C. Mĩ sử dụng hệ thống cố vấn và phương tiện chiến tranh của mình.

D. Mĩ hòa hoãn với Liên Xô và Trung Quốc nhằm gây khó khăn cho ta.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Mĩ hòa hoãn với Liên Xô và Trung Quốc nhằm gây khó khăn cho ta.

Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" có điểm khác so với các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trước đó là Mĩ hòa hoãn với Liên Xô và Trung Quốc nhằm gây khó khăn cho ta.

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án D

Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Âm mưu của Mĩ: Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực và không quân Mĩ, vẫn do cố vấn Mĩ chỉ huy.

Tiến hành “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ tiếp tục âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” nhằm giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường.

Với những âm mưu như trên thì Mĩ đã có những thủ đoạn

Thủ đoạn của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh: Mỹ đã tăng viện trợ cho quân Ngụy để cho quân Ngụy tự mình gánh vác chiến tranh. Mỹ đã tăng cường việc đầu tư thêm các kĩ thuật phát triển kinh tế miền Nam. Nhằm tăng cường sức mạnh để bóc lột vừa giảm gánh nặng cho Mỹ. Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, do hậu cần Mỹ và do Mỹ chỉ huy. Với chiến lược này quân Mỹ đã rút dần khỏi chiến tranh để giảm tổn thất về quân đội trên chiến trường. Thêm vào đó là tăng cường lực lượng của quân đội Sài Gòn nhằm tận dụng quân đội người Việt Nam, sử dụng âm mưu người Việt đánh người Việt.

Với thủ đoạn ngoại giao bắt tay câu kết với các nước xã hội chủ nghĩa để gây sức ép và cô lập Việt Nam trên trường quốc tế, Mỹ đã lợi dụng mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc nên đã thỏa thuận với Trung Quốc và hòa hoãn với Liên Xô để không cho các nước tăng viện trợ giúp đỡ Việt Nam.

Mở rộng đánh cả ba nước Đông Dương, cả Campuchia (1970) và Lào (1971) mà lại sử dụng lực lượng chủ yếu là quân Ngụy. Đó là việc sử dụng âm mưu dùng người Đông Dương đánh Đông Dương.

=> Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" có điểm khác so với các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trước đó là Mĩ hòa hoãn với Liên Xô và Trung Quốc nhằm gây khó khăn cho ta.

>>> Xem thêm: Âm mưu của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mĩ

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Câu 1: Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) là?

A. Dùng người Việt đánh người Việt

B. Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương

C. Tạo ra ưu thế về binh lực và hỏa lực để giành lại thế chủ động trên chiến trường

D. Tận dụng xương máu người Việt Nam, giảm xương máu của người Mĩ

Trả lời: A. Dùng người Việt đánh người Việt

Giải thích:

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ”, Mĩ rút dần lực lượng quân Mĩ và đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam. Đồng thời triển khai chiến lược“Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973), nhằm tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”

Câu 2: Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ”, Mĩ rút dần lực lượng quân Mĩ và đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam. Đồng thời triển khai chiến lược“Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973), nhằm tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”

A. Thỏa hiệp với các nước lớn

B. Khơi sâu sự khác biệt về lịch sử- văn hóa

C. Sử dụng quân đội Sài Gòn như lực lượng xung kích trong quá trình xâm lược Lào, Campuchia

D. Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc để ngăn cản sự chi viện cho Lào, Campuchia

Đáp án đúng: C. Sử dụng quân đội Sài Gòn như lực lượng xung kích trong quá trình xâm lược Lào, Campuchia

Giải thích: Trong chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh”, quân đội Sài Gòn được Mĩ sử dụng như lực lượng xung kích ở Đông Dương trong các cuộc hành quân mở rộng xâm lược Campuchia và tăng cường chiến tranh ở Lào, thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”. Đây là biện pháp của Mĩ thực hiện nhằm chia rẽ khối đoàn kết của ba nước Đông Dương.

Câu 3: Nguyên nhân khách quan nào khiến Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”?

A. Sự thất bại của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”

B. Phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam dâng cao ở Mĩ

C. Tác động của xu thế hòa hoãn Đông- Tây

D. Tranh thủ mâu thuẫn trong khối các nước xã hội chủ nghĩa

Đáp án đúng: B. Phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam dâng cao ở Mĩ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Câu hỏi về Việt Nam hóa chiến tranh