caught in a mosh là gì - Nghĩa của từ caught in a mosh

caught in a mosh có nghĩa là

1Mặc dù hố có thể khá khắc nghiệt, nhưng nó cũng có thể thú vị như địa ngục.

2. Một bài hát tuyệt vời của ban nhạc Thrash Metal Anthrax;Một bài hát thực sự cho những người thích hoạt động nói trên.

Thí dụ

1Tôi muốn giữ nó dân sự, nhưng chết tiệt!Nó thật tuyệt vời.

2. Bạn không hiểu từ nào?Tôi bị bắt trong một mosh.Nói chuyện với bạn giống như vỗ tay bằng một tay.Là gì?Bị bắt trong một mosh!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết caught in a mosh là gì - Nghĩa của từ caught in a mosh