Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R

Chọn phát biểu đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần.

A. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn cùng pha với điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở.

B. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở có biểu thức \(u = U_0 cos(\omega t + \frac{\pi}{2})\) thì biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở có dạng \(i = \frac{U_0}{R}cos\omega t\)

C. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn có pha ban đầu bằng không

D. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở, điện áp cực đại U0 giữa hai đầu điện trở và điện trở R liên hệ với nhau bởi hệ thức \(I = \frac{U_0}{R}\)

Hướng dẫn

Do đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần nên điện áp xoay chiều giữa 2 đầu điện trở cùng pha với dòng điện xoay chiều qua điện trở.

 Độ lệch pha của điện áp và dòng điện trong mạch được cho bởi công thức tanφ = \(\frac{{{Z_L}}}{R}\)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Các mạch điện xoay chiều đề 2

Lớp 12 Vật lý Lớp 12 - Vật lý

Chọn phát biểu đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần


A.

Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn cùng pha với điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở.

B.

 Nếu điện áp ở hai đầu điện trở có biểu thức

 thì biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở có dạng 

C.

Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn có pha ban đầu bằng không.

D.

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở, điện áp cực đại  giữa hai đầu điện trở và điện trở R liên hệ với nhau bởi hệ thức 

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023