Công ty aeon sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

Trả lời văn bản số 0724/AEON ngày 18/07/2018 của Công ty về hóa đơn điện tử; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1 Điều 3 quy định:

“Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

…”

+ Tại Điều 11 quy định về lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử:

“1. Người bán, người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

2. Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. Nội dung của hóa đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
 1. Nội dung của hóa đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hóa đơn điện tử đó;
 1. Hóa đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hóa đơn điện tử.

…"

+ Tại Điều 12 quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày mua hàng hóa từ các nhà cung cấp đang sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó một số nhà cung cấp khi bán hàng cho Công ty không thể gửi file hóa đơn điện tử tại thời điểm Công ty mua hàng hóa, dịch vụ do quá trình cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử ban đầu chưa hoàn thiện mà chỉ cung cấp cho Công ty hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì Công ty yêu cầu nhà cung cấp phải gửi file hóa đơn điện tử để làm căn cứ kê khai thuế, về chữ ký và dấu của người bán trên hóa đơn chuyển đổi, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản n

Cách dùng hóa đơn điện tử E-invoice như thế nào để tối ưu tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn? Đây chắc chắn là thắc mắc của rất nhiều doanh nghiệp khi trải nghiệm phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice. Là một trong những phần mềm phổ biến nhất hiện nay, E-invoice được nhiều tên tuổi lớn tin tưởng và lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lần đầu triển khai hóa đơn điện tử nên chưa nắm rõ các bước sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết nhất để doanh nghiệp biết cách sử dụng tối ưu nhất.

Công ty aeon sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

Hướng dẫn cách dùng hóa đơn điện tử E-invoice chi tiết nhất.

1. Giới thiệu phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice do Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn cung cấp - đơn vị 18 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp kê khai điện tử như: Hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, Thuế điện tử, Bảo hiểm điện tử,..

Công ty aeon sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

E-invoice được cung cấp bởi Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn.

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của THAISONSOFT đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn tuân thủ chặt chẽ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Với nhiều tính năng ưu việt, tiện lợi và dễ sử dụng cùng những lợi ích mang lại, E-invoice là sự lựa chọn của nhiều tên tuổi hàng đầu như: Coca Cola, AEON MALL, Samsung,...

2. Hướng dẫn cách dùng hóa đơn điện tử

Dưới đây là hướng dẫn cách dùng hóa đơn điện tử xác thực E-invoice để tạo lập hóa đơn theo các bước sau:

Công ty aeon sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

Các bước sử dụng hóa đơn điện tử E-invoice.

2.1 Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn

Để tiến hành khởi tạo mẫu hóa đơn, bạn chọn “Khởi tạo mẫu hóa đơn” ở giữa giao diện màn hình của chương trình. Các chỉ tiêu thông tin doanh nghiệp mà bạn đã thiết lập trong quá trình cài đặt phần mềm sẽ tự động điền. Bạn nhập các chỉ tiêu sau:

 • Mã mẫu hóa đơn: Mẫu này do doanh nghiệp tự đặt để tiện quản lý nội bộ.
 • Loại hóa đơn: Là loại hóa đơn mà doanh nghiệp đang cần phát hành, bạn chọn theo danh sách có sẵn.
 • Ký hiệu mẫu: Chọn ký hiệu hóa đơn và nhập 2 số cuối của năm hiện hành phát hành hóa đơn và chọn “Xác thực”
 • Chọn mẫu hóa đơn theo danh sách. Trước khi chọn, bạn có thể xem trước các mẫu và ấn “Chọn mẫu này” cho mẫu mà bạn muốn sử dụng. Đối với mẫu đã chọn, bạn có thể chọn “Sửa mẫu” để chỉnh sửa thông tin mẫu hóa đơn phù hợp với doanh nghiệp.

Công ty aeon sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

Xem trước các mẫu hóa đơn trước khi sử dụng

 • Mẫu hóa đơn điện tử bạn sử dụng có thể dùng ảnh nền hoặc không. Nếu dùng ảnh nền, bạn cần phải để file thiết kế ở định dạng *.GIF và kích thước 16x16cm. Với ảnh logo của doanh nghiệp, file thiết kế kích thước là 6x6cm và để định dạng là *.JPG, .GIF, .BMP. Sau khi đã kiểm tra chính xác các thông tin, bạn bấm “Ghi” để lưu lại các thông tin.

2.2 Bước 2: Thông báo phát hành hóa đơn

Sau khi khởi tạo mẫu hóa đơn, bạn cần tạo thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp của bạn bằng cách chọn “Phát hành hóa đơn” ở giữa giao diện màn hình chương trình.

Kế tiếp, bạn nhập các thông tin cho thông báo phát hành hóa đơn gồm: Mẫu hóa đơn, ngày lập, ký hiệu hóa đơn, số lượng phát hành và ngày sử dụng. Đối với mục “Tên cơ quan Thuế tiếp nhận thông báo”, bạn chọn mã của cơ quan Thuế hoặc danh mục cơ quan Thuế đã nhập sẵn trong hệ thống. Bạn ấn “Ghi” để lưu lại các thông tin trên thông báo vừa tạo lập.

Công ty aeon sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

Nhập thông tin cho thông báo phát hành hóa đơn.

Sau khi tạo xong thông báo, bạn cần đăng ký mẫu hóa đơn với cơ quan Thuế bằng cách bấm “Đăng ký trên VAN”, giao diện sẽ chuyển sang trang lập hóa đơn của Tổng cục Thuế và đăng ký mẫu cho doanh nghiệp của bạn theo các thông tin đã thiết lập. Bạn bấm “Lưu” để thông báo phát hành mẫu hóa đơn trên trang của Tổng cục Thuế.

Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện ký số, bạn nhập mật khẩu để ký số. Khi đó, bạn mở lần phát hành và chọn “Yes” để hoàn tất. Nếu hệ thống hiển thị “Hóa đơn đã được phát hành thành công” tức là bạn đã hoàn thành.

2.3 Bước 3: Lập hóa đơn sử dụng

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hỗ trợ lập đầy đủ các loại hóa đơn sau:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Hóa đơn bán hàng.
 • Hóa đơn xuất khẩu.
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ.
 • Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Dưới đây là hướng dẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng, loại hóa đơn mà nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất. Các loại chứng từ khác, doanh nghiệp làm tương tự theo các bước. Đầu tiên, bạn vào thanh menu “Hóa đơn điện tử có xác thực” rồi chọn “Lập hóa đơn giá trị gia tăng mới”. Bạn có thể nhập tay tuần tự thông tin về hóa đơn hoặc nếu có sẵn thông tin của khách hàng, đối tác thì chỉ cần click vào nút ba chấm để lựa chọn. Bạn chọn mẫu hóa đơn để sử dụng. Phần quan trọng nhất là nhập thông tin danh sách hàng hóa: Tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và thuế VAT. Phần mềm sẽ tự động tính phần thành tiền, tổng giá trị cần thanh toán.

Đối với dữ liệu này, bạn có thể nhập tay hoặc nếu đã có sẵn danh mục hàng hóa thì chỉ cần lấy ở “Danh mục hàng hóa thường dùng”. Các thông tin sẽ tự động điền, bạn chỉ cần bổ sung số lượng, VAT. Nhập xong, bạn bấm “Ghi” để lưu lại thông tin hóa đơn.

Công ty aeon sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

Nhập các thông tin để xuất hóa đơn điện tử.

Để xuất hóa đơn GTGT, bạn click “Xuất hóa đơn”, xác nhận bấm “Yes” nếu đồng ý xuất hóa đơn hoặc “No” nếu muốn kiểm tra hoặc chỉnh sửa lại. Nếu bạn chọn “Yes”, giao diện sẽ hiện ra danh sách chứng thư số, bạn lựa chọn để ký số sau đó nhập mật khẩu, ấn “Đăng nhập”, nếu thành công, hệ thống sẽ hiển thị “Xác thực thành công”. Bạn ấn “OK”, thông tin xác thực hóa đơn sẽ được gửi về ở tab “Thông tin xác thực”.

Nếu bạn muốn hóa đơn cho khách hàng, cách dùng hóa đơn điện tử để gửi cho khách là chọn “Gửi email”, phần mềm sẽ tự động gửi hóa đơn qua email của khách hàng, đối tác. Nếu thành công, hệ thống sẽ thông báo “Gửi email thông báo thành công”.

Trên đây là hướng dẫn cách dùng hóa đơn điện tử E-invoice của Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn. Nếu doanh nghiệp còn vướng mắc, vui lòng liên hệ theo số hotline 24/7 để được hỗ trợ chi tiết hơn: