emissary là gì - Nghĩa của từ emissary

emissary có nghĩa là

Một sứ giả, về cơ bản ...

Ví dụ

emissary có nghĩa là

Một Sai lầm bắn / s từ một súng, gây ra cái chết tình cờ.

Ví dụ

Một Sai lầm bắn / s từ một súng, gây ra cái chết tình cờ.

emissary có nghĩa là

Khi một số người chết vô tình vì một cú bắn bất cẩn / vô nghĩa.Giống như khi một số người chết trong một cuộc chiến và đã bị giết bởi thành viên trong nhóm của họ, v.v. * vì vậy anh ấy / cô ấy đã bị giết bởi nhiều người Phát xạ *

Ví dụ

Một Sai lầm bắn / s từ một súng, gây ra cái chết tình cờ.