Lễ ra quân 2023

Chiều 01/11, UBND phường Thọ Xương tổ chức làm điểm Lễ ra quân triển khai "Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2023"; và tiếp tục vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2022. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Mai Hương- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang; đại diện Phòng truyền thông BHXH tỉnh; Các ông bà là thành viên BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Lễ ra quân triển khai Tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHYT năm 2023

Tại đây, lãnh đạo UBND phường Thọ Xương đã báo cáo về kết quả vận động BHXH tự nguyện, BHYT năm 2022. Theo đó, đối với BHXH tự nguyện: Năm 2021, địa bàn phường Thọ Xương có 374 người tham gia đạt 101% so với kế hoạch được giao; Năm 2022, UBND phường được UBND thành phố giao lũy kế số người tham gia BHXH tự nguyện là: 438 người, phát triển 70 chỉ tiêu mới. Đến tháng 8/2022, phường đã đạt 100% chỉ tiêu phát triển đối tượng mới của UBND thành phố giao; vượt chỉ tiêu vận động trong "Tháng cao điểm" vận động người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, số người bỏ đóng, đến hạn nhưng chưa đóng còn cao, vì vậy đến ngày 24/10 phường mới chỉ đạt tỷ lệ 94,29%, đơn vị vẫn cần phát triển thêm 25 đối tượng người tham gia BHXH tự nguyện trong 02 tháng cuối năm. Còn đối với BHYT: Năm 2021, phường Thọ Xương vẫn duy trì mức 100% dân số tham gia BHYT. Tính đến ngày 30/9/2022, phường Thọ Xương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,2%, còn 140 người cần phát triển đến cuối năm 2022.

Cũng tại đây, lãnh đạo UBND phường Thọ Xương đã triển khai phát động kế hoạch “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2023” và tiếp tục vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022. Theo đó, chỉ tiêu cụ thể trong tháng cao điểm là: phấn đấu 100% các tổ dân phố hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân trong tháng cao điểm. Duy trì 100% học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tham gia BHYT năm học 2022-2023, xong trong tháng 11/2022. Cùng đó hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2022. Trong dịp này, phường Thọ Xương đã vận động xã hội hoá trao tặng 6 thẻ BHYT cho 6 đối tượng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường./.

Lại Thuỷ

  • Tin Nội chính

Ngày 13/10/2022

        Sáng ngày 12/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Dầu Một và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố.

Hình ảnh tại buổi xét duyệt

       Xác định công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, thành phố Thủ Dầu Một đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chủ động quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an năm 2023 thành phố Thủ Dầu Một diễn ra từ ngày 12/10 đến 19/10. Tại các buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã thông qua các tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an năm 2023, các nội dung, văn bản quy định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an. Tại các buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Dầu Một đã xem xét cụ thể những thanh niên đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn và những lý do các công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, những công dân tạm hoãn về sức khỏe để thống nhất danh sách nguồn thanh niên đủ điều kiện khám nghĩa vụ quân sự.

       Được biết, chỉ tiêu dự kiến thành phố Thủ Dầu Một được giao năm 2023 đối với nghĩa vụ quân sự là 255 chỉ tiêu, đối với nghĩa vụ công an là 46 chỉ tiêu.

       Hình ảnh tại buổi xét duyệt

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)