Lịch học 2023 UNIMINUTE

Khi nào mở đăng ký cho Uniminuto 2023?

Việc đăng ký học sinh mới được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5 , trong khi đối với học sinh cũ, việc này được thực hiện giữa các tháng của tháng Hai và tháng Tư.

Thời gian học Uniminute là gì?

Mỗi giai đoạn có thời lượng 16 tuần, được chia thành hai thời điểm, mỗi thời điểm 8 tuần .

Làm thế nào để đăng ký các môn học trong Uniminuto 2023?

Đăng ký môn học . Chọn khoảng thời gian tương ứng và nhấp vào nút "Gửi" để vào bảng đăng ký. Haz clic en la pestaña “Alumno y ayuda financiera” y luego sobre el botón “Selecciona la opción “Agregar/Eliminar Clases”. Escoge el periodo correspondiente y haz clic en el botón “Enviar” para ingresar a la hoja de registros.

Chi phí học kỳ tại Đại học Uniminuto là bao nhiêu?

$1. 922. 000 6 tháng Không áp dụng giảm giá Lưu ý. Việc mở các chương trình này tùy thuộc vào nhóm tối thiểu 20 người.