Mẫu chứng thư thẩm định giá tài sản

Bạn đang xem: “Mẫu chứng thư thẩm định giá”. Đây là chủ đề “hot” với 12,800,000 lượt tìm kiếm/tháng. Hãy cùng taowebsite.com.vn tìm hiểu về Mẫu chứng thư thẩm định giá trong bài viết này nhé

Kết quả tìm kiếm Google:

16 thg 1, 2022 — Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu chứng thư thẩm định giá áp dụng với đất đai, công trình trên đất để Quý khách hàng tham khảo.. => Xem ngay

Tìm kiếm mẫu chứng thư thẩm định giá động sản , mau chung thu tham dinh gia dong san tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.. => Xem ngay

Tìm kiếm mẫu chứng thư thẩm định giá thiết bị , mau chung thu tham dinh gia thiet bi tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.. => Xem ngay

Tài liệu về Mẫu chứng thư thẩm định giá động sản – Tài liệu , Mau chung thu tham dinh gia dong san – Tai lieu tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt …. => Xem ngay

Mẫu chứng thư thẩm định giá được quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn này. 3. Hồ sơ thẩm định giá. a) Thẩm định viên có trách nhiệm lập hồ sơ …. => Xem ngay

1 thg 10, 2020 — (TDVC Chứng thư thẩm định giá tài sản) – Chứng thư thẩm định giá là văn bản do Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá lập ra nhằm chứng nhận …. => Xem thêm

Thông tin MẪU CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ (Thông tư 28/2015/TT-BTC). => Xem thêm

Chứng thư thẩm định giá là văn bản do Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá lập ra nhằm chứng nhận giá trị tài sản,Thẩm định giá VVI là trong những tổ chức …. => Xem thêm

Mẫu chứng thư thẩm định giá — Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những …. => Xem thêm

Từ cùng nghĩa với: “Mẫu chứng thư thẩm định giá”

Mẫu hồ sơ thẩm định giá Hồ sơ thẩm định giá Báo cáo thẩm định giá mẫu chứng thư thẩm định giá mẫu chứng thư thẩm định giá mẫu chứng thư thẩm định giá Mẫu chứng thư thẩm định giá Mẫu chứng thư thẩm định giá Chứng thư thẩm định giá Chứng thư thẩm định giá MẪU CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ Chứng thư thẩm định giá Mẫu chứng thư thẩm định giá Chứng thư thẩm định giá Mẫu chứng thư thẩm định giá Chứng thư thẩm định giá .

Cụm từ tìm kiếm khác:

Bạn đang đọc: Mẫu chứng thư thẩm định giá thuộc chủ đề Wikipedia. Nếu yêu thích chủ đề này, hãy chia sẻ lên facebook để bạn bè được biết nhé.

Câu hỏi thường gặp: Mẫu chứng thư thẩm định giá?

2 thg 12, 2020 — Ngoài ra, thẩm định viên cần dẫn chiếu nguồn tin đối với tất cả các thông tin, số liệu trong Báo cáo. Mẫu Báo cáo được quy định tại Phụ lục 03 … => Đọc thêm

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 Báo cáo kết …

Mẫu chứng thư thẩm định giá được quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn này. 3. Hồ sơ thẩm định giá. a) Thẩm định viên có trách nhiệm lập hồ sơ …. => Đọc thêm

Chứng thư thẩm định giá là gì? Hiệu lực … – Luật Dương Gia

4 thg 4, 2022 — Trên thực tế, khi các cơ quan, tổ chức tiến hành thẩm định giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật thì phải lập chứng thư thẩm định … => Đọc thêm

Chứng thư thẩm định giá

3 thg 7, 2021 — Mẫu Chứng thư thẩm định giá. (Ban hành kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06). TÊN DOANH NGHIỆP (TÊN CHI … => Đọc thêm

Mẫu chứng thư thẩm định giá? – Orchivi.com

2 thg 4, 2022 — Bạn đang đọc Mẫu chứng thư thẩm định giá. Đây là chủ đề hot với 12800000 lượt tìm kiếm/tháng. Cùng tìm hiểu về Mẫu chứng thư thẩm định giá … => Đọc thêm

Cùng chủ đề: Mẫu chứng thư thẩm định giá

Mẫu chứng thư thẩm định giá được quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn này. 3. Hồ sơ thẩm định giá. a) Thẩm định viên có trách nhiệm lập hồ sơ … => Đọc thêm

Chứng thư thẩm định giá là gì? Hiệu lực … – Luật Dương Gia

4 thg 4, 2022 — Trên thực tế, khi các cơ quan, tổ chức tiến hành thẩm định giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật thì phải lập chứng thư thẩm định … => Đọc thêm

Chứng thư thẩm định giá

3 thg 7, 2021 — Mẫu Chứng thư thẩm định giá. (Ban hành kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06). TÊN DOANH NGHIỆP (TÊN CHI … => Đọc thêm

Mẫu chứng thư thẩm định giá? – Orchivi.com

2 thg 4, 2022 — Bạn đang đọc Mẫu chứng thư thẩm định giá. Đây là chủ đề hot với 12800000 lượt tìm kiếm/tháng. Cùng tìm hiểu về Mẫu chứng thư thẩm định giá … => Đọc thêm

Phụ lục số 01/TĐG: Mẫu Giấy đăng ký hành nghề thẩm định …

Phụ lục số 02/TĐG: Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (kèm theo Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm … => Đọc thêm

=> Đọc thêm

=> Đọc thêm

=> Đọc thêm

=> Đọc thêm

 • Định nghĩa:Mẫu chứng thư thẩm định giá là gì? => Xem ngay
 • Địa chỉ: Mẫu chứng thư thẩm định giá ở đâu? => Xem ngay
 • Tại sao lại có: Mẫu chứng thư thẩm định giá? => Xem ngay
 • Tại sao phải: Mẫu chứng thư thẩm định giá? => Xem ngay
 • Làm cách nào để: Mẫu chứng thư thẩm định giá => Xem ngay
 • Cách Mẫu chứng thư thẩm định giá => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá khi nào? => Xem ngay
 • Hướng dẫn thủ tục: Mẫu chứng thư thẩm định giá => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá như thế nào? => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá phải làm như thế nào? => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá trong bao lâu/ mất bao lâu? => Xem ngay
 • Bao lâu thì Mẫu chứng thư thẩm định giá? => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá Là bao nhiêu/ hết bao nhiêu tiền? => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá Giá/ Chi phí bao nhiêu? => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá lãi suất bao nhiêu? => Xem ngay
 • Cái nào: Mẫu chứng thư thẩm định giá thì tốt hơn? => Xem ngay
 • Mẫu chứng thư thẩm định giá cập nhật (mới nhất/hiện nay) trong ngày hôm nay => Xem ngay
 • Thông tin về: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Ví dụ về: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Tra cứu: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Hồ sơ: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Mô tả công việc: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Kế hoạch:Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Mã số: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Thông báo tuyển dụng: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay
 • Chi phí: Mẫu chứng thư thẩm định giá. => Xem ngay

Công ty thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Chứng thư thẩm định giá tài sản) – Chứng thư thẩm định giá là văn bản do Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá lập ra nhằm chứng nhận giá trị tài sản, xác nhận những điều trình bày là đúng với những phân tích bị hạn chế do các giải thiết đã được báo cáo và thẩm định dựa trên tên, địa chỉ của Thẩm định viên. Chứng thư thẩm định giá dùng để thông báo cho khách hàng khách hàng và các bên liên quan của chủ doanh nghiệp thẩm định giá biết về kết quả của báo cáo kết quả thẩm định giá. Trong chứng thư thẩm định giá sẽ nêu những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá như sau:

 • Số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá.
 • Thông tin về khách hàng thẩm định giá.
 • Thông tin chính về tài sản thẩm định giá (tên và chủng loại tài sản, đặc điểm về mặt pháp lý và kinh tế – kỹ thuật).
 • Mục đích thẩm định giá.
 • Thời điểm thẩm định giá.
 • Căn cứ pháp lý.
 • Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá.
 • Giả thiết và giả thiết đặc biệt
 • Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá.
 • Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá.
 • Kết quả thẩm định giá cuối cùng.
 • Họ tên, số thẻ và chữ ký của thẩm định viên được giao chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định giá đã ký Báo cáo.
 • Họ tên, số thẻ, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có) của doanh nghiệp thẩm định giá và dấu của doanh nghiệp thẩm định giá trường hợp phát hành chứng thư tại doanh nghiệp thẩm định giá. Họ tên, số thẻ, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và dấu của chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư tại chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá theo ủy quyền của doanh nghiệp thẩm định giá.
 • Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá.
 • Các phụ lục kèm theo (nếu có).

Chứng thư thẩm định giá gửi cho khách hàng bao gồm cả báo cáo kết quả thẩm định giá.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

1. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 như sau:

a, Áp dụng cho doanh nghiệp thẩm định giá:

Tên doanh nghiệp
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: ………

……, ngày …… tháng ….. năm …..

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số ………….. ngày ……./……/…….)

1. Các thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá

Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có).

2. Các thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá

 • Thông tin về khách hàng thẩm định giá tài sản, số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá.
 • Tên tài sản thẩm định giá.
 • Thời điểm thẩm định giá.
 • Mục đích thẩm định giá.
 • Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và mức độ kiểm tra, thẩm định các nguồn thông tin đó.
 • Căn cứ pháp lý để thẩm định giá.

3. Thông tin tổng quan về thị trường, các thông tin về thị trường giao dịch của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá

 • Có thể bao gồm các thông tin như:
 • Thông tin tổng quan về thị trường
 • Thực trạng và triển vọng cung cầu của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá.
 • Phân tích về các tài sản thay thế hoặc cạnh tranh.
 • Thông tin về các yếu tố kinh tế, xã hội, và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá trị tài sản thẩm định giá.
 • Các thông tin khác có liên quan.

4. Thông tin về tài sản thẩm định giá

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế, thu thập thông tin và phân tích thông tin, trình bày thông tin chi tiết về tài sản thẩm định giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Tiêu chuẩn này.

5. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá

6. Giả thiết và giả thiết đặc biệt (nếu có).

7. Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá

a) Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá áp dụng.

 • Nêu rõ căn cứ lựa chọn cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá áp dụng.
 • Trường hợp áp dụng nhiều phương pháp thẩm định giá: chỉ rõ phương pháp thẩm định giá nào là phương pháp thẩm định giá chính, phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu, từ đó phân tích, tính toán để đi đến kết luận cuối cùng về kết quả thẩm định giá.
 • Trường hợp chỉ áp dụng được 01 phương pháp thẩm định giá, nêu rõ lý do.

b) Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá

 • Dựa trên các cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá lựa chọn; thể hiện những lập luận, phân tích, chứng cứ, số liệu, bảng tính, … cho những lần điều chỉnh, tính toán trong cả quá trình thẩm định giá để xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá. Các thông tin, số liệu sử dụng cần phải được trích dẫn nguồn cụ thể.
 • Kết quả thẩm định giá.

8. Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá

9. Những điều khoản loại trừ và hạn chế

10. Các phụ lục kèm theo

 • Danh sách tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thẩm định giá.
 • Tài liệu thể hiện tính pháp lý và đặc điểm kỹ thuật của tài sản thẩm định giá (được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 2 của Tiêu chuẩn này).
 • Kết quả khảo sát thực tế của tài sản thẩm định giá.
 • Các nội dung khác liên quan đến cuộc thẩm định giá (nếu có).

Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành ……. bản chính bằng tiếng Việt (trong trường hợp Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành bằng 02 ngôn ngữ trở lên) kèm theo Chứng thư thẩm định giá số ……….. ngày …../…./…….. tại ..<doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá>…

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ

<chữ ký>

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá: ……….

DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

(Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá hoặc người đại diện theo ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có) của doanh nghiệp thẩm định giá)

<chữ ký, đóng dấu>

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá: ……….

b, Áp dụng cho chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

TÊN DOANH NGHIỆP TÊN CHI NHÁNH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: …………

……., ngày ……. tháng …… năm …….

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số ………….. ngày ……./……/…….)

1. Các thông tin về chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

 • Tên doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động chi nhánh, trụ sở chính và văn phòng giao dịch (nếu có).
 • Tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có).

2. Các thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá

 • Thông tin về khách hàng thẩm định giá tài sản, số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá.
 • Tên tài sản thẩm định giá.
 • Thời điểm thẩm định giá.
 • Mục đích thẩm định giá.
 • Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và mức độ kiểm tra, thẩm định các nguồn thông tin đó.
 • Căn cứ pháp lý để thẩm định giá.

3. Thông tin tổng quan về thị trường, các thông tin về thị trường giao dịch của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá

Có thể bao gồm các thông tin như:

 • Thông tin tổng quan về thị trường
 • Thực trạng và triển vọng cung cầu của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá.
 • Phân tích về các tài sản thay thế hoặc cạnh tranh.
 • Thông tin về các yếu tố kinh tế, xã hội, và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá trị tài sản thẩm định giá.
 • Các thông tin khác có liên quan.

4. Thông tin về tài sản thẩm định giá

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế, thu thập thông tin và phân tích thông tin, trình bày thông tin chi tiết về tài sản thẩm định giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Tiêu chuẩn này.

5. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá

6. Giả thiết và giả thiết đặc biệt (nếu có).

7. Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá

a) Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá áp dụng.

 • Nêu rõ căn cứ lựa chọn cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá áp dụng.
 • Trường hợp áp dụng nhiều phương pháp thẩm định giá: chỉ rõ phương pháp thẩm định giá nào là phương pháp thẩm định giá chính, phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu, từ đó phân tích, tính toán để đi đến kết luận cuối cùng về kết quả thẩm định giá.
 • Trường hợp chỉ áp dụng được 01 phương pháp thẩm định giá, nêu rõ lý do.

b) Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá

 • Dựa trên các cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá lựa chọn; thể hiện những lập luận, phân tích, chứng cứ, số liệu, bảng tính, … cho những lần điều chỉnh, tính toán trong cả quá trình thẩm định giá để xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá. Các thông tin, số liệu sử dụng cần phải được trích dẫn nguồn cụ thể.
 • Kết quả thẩm định giá.

8. Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá

9. Những điều khoản loại trừ và hạn chế

10. Các phụ lục kèm theo

 • Danh sách tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thẩm định giá.
 • Tài liệu thể hiện tính pháp lý và đặc điểm kỹ thuật của tài sản thẩm định giá (được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 2 của Tiêu chuẩn này).
 • Kết quả khảo sát thực tế của tài sản thẩm định giá.
 • Các nội dung khác liên quan đến cuộc thẩm định giá (nếu có).

Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành ……. bản chính bằng tiếng Việt (trong trường hợp Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành bằng 02 ngôn ngữ trở lên) kèm theo Chứng thư thẩm định giá số ……….. ngày …../…./…….. tại ..<doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá>…

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ

<chữ ký>

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá: ……….

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

(Chức danh của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá)

<chữ ký, đóng dấu>

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá: ……….

2. Mẫu chứng thư thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06

TÊN DOANH NGHIỆP (TÊN CHI NHÁNH)*

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: ……….

…….., ngày …… tháng …… năm ..….

CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: …….<Khách hàng thẩm định giá và bên thứ ba sử dụng kết quả thẩm định giá (nếu có) theo thỏa thuận tại hợp đồng thẩm định giá đã ký kết>……

Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số ……. ngày …../……./…….. ký kết giữa <doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá> và/hoặc văn bản yêu cầu/ đề nghị thẩm định giá số ngày …../……./…….. của <khách hàng thẩm định giá>;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số ……. ngày …../……./…….. của <doanh nghiệp thẩm định giá/chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá>;

Căn cứ khác (nếu có),

<Doanh nghiệp thẩm định giá/Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá> cung cấp Chứng thư thẩm định giá số …….. ngày …../……./…….. với các nội dung sau đây:

1. Khách hàng thẩm định giá

 • Tên cơ quan/ tổ chức/ cá nhân (tên đầy đủ bằng tiếng Việt): ……………….
 • Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………
 • Số điện thoại: …………………………. Số fax: ……………………………….
 • Người đứng đầu/ đại diện theo pháp luật: …..<Họ tên, số CMND và ngày cấp>……..

2. Thông tin về tài sản thẩm định giá

Tên và chủng loại tài sản, đặc điểm về mặt pháp lý và kỹ thuật của tài sản thẩm định giá.

3. Thời điểm thẩm định giá

4. Mục đích thẩm định giá

5. Căn cứ pháp lý

Nêu rõ những văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc địa phương ban hành có liên quan đến cuộc thẩm định giá tài sản.

6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá

Chỉ áp dụng một loại cơ sở giá trị (thị trường hoặc phi thị trường) đối với một loại tài sản.

7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt (nếu có).

8. Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá

Nêu rõ cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá áp dụng và căn cứ lựa chọn.

9. Kết quả thẩm định giá

10. Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá

11. Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá

12. Các tài liệu kèm theo

– Báo cáo kết quả thẩm định giá

– Các phụ lục kèm theo (nếu có).

Chứng thư thẩm định giá được phát hành ……. bản chính bằng tiếng Việt (trong trường hợp Chứng thư thẩm định giá được phát hành bằng 02 ngôn ngữ trở lên) tại ..<Doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá>…. <Doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá> giữ …….. bản, khách hàng thẩm định giá giữ ……. bản, bên thứ ba (nếu có theo thỏa thuận tại hợp đồng thẩm định giá liên quan đã được ký kết) giữ …….. bản- có giá trị như nhau.

Mọi hình thức sao chép Chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của ..<doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá>…. đều là hành vi vi phạm pháp luật.

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ

<chữ ký>

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá: ……….

DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá hoặc người đại diện theo ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có) của doanh nghiệp thẩm định giá/Chức danh của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá)

<chữ ký, đóng dấu>

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá: ……..

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 0985103666 – 0906020090 | | Email:
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc:XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Mẫu chứng thư thẩm định giá tài sản