Mức lương tối thiểu San Rafael 2023

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các thành phố dưới đây (i. e. , đô thị) đang tăng mức lương tối thiểu bắt buộc đối với nhân viên không được miễn trừ

Đô thị Mức lương tối thiểu mỗi giờ trước đây Mức lương tối thiểu mỗi giờ mới Alameda$15. 75$16. 52Berkeley$16. 99$18. 07Emeryville$17. 68$18. 67Fremont$16. 00$16. 80Thành phố Los Angeles$16. 04$16. 78Quận Los Angeles (chỉ các khu vực chưa hợp nhất)$15. 96$16. 90Malibu$15. 96$16. 90Milpitas$16. 40$17. 20Pasadena$16. 11$16. 93San Francisco$16. 99$18. 07Santa Monica$15. 96$16. 90Tây Hollywood$17. 00/$17. 50[]$19. 08

“Đã 5 giờ rồi. 00 giờ chiều. Bạn có biết nhân viên làm việc từ xa của mình ở đâu không?

California có nền kinh tế đa dạng và nhộn nhịp. Rất có thể bạn có ít nhất một nhân viên thường xuyên đi công tác. Nếu những nhân viên đó thực hiện công việc trong ranh giới thành phố của các thành phố được mô tả trong bài viết này, họ có thể phải được trả thù lao ở mức cao hơn mức lương tiêu chuẩn nơi doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở. Nói cách khác, lương tối thiểu của nhân viên của bạn có thể tạm thời bị “tăng vọt” khi làm việc tại một trong những thành phố này (i. e. , hoặc trong phạm vi ranh giới thành phố của nó). Ngược lại, việc không trả mức lương tối thiểu đó có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường về mức lương chưa được trả theo luật California

Mức lương tối thiểu “tăng vọt” của thành phố này không chỉ có nghĩa là mức lương cao hơn;

Luật California yêu cầu người sử dụng lao động phải lưu giữ “hồ sơ tiền lương” chính xác cho thấy số giờ làm việc hàng ngày và tiền lương được trả cho. . . nhân viên làm việc tại các nhà máy hoặc cơ sở tương ứng. ”(Cal. phòng thí nghiệm. Mã § 1174. 5(d). ) Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động có thể phải liệt kê mức lương tối thiểu “tăng vọt” của nhân viên đi du lịch tách biệt với mức lương tiêu chuẩn của họ trên cuống phiếu lương của họ, hoặc phải chịu các hình phạt và khả năng xảy ra kiện tụng

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?

California có một chương trình hình phạt mạnh mẽ (nếu không phải là hà khắc), trừng phạt việc không trả lương theo nhiều cách, thường dẫn đến mức phạt gấp 5 - 500 lần mức lương tối thiểu thực tế chưa được trả

Ví dụ: giả sử bạn có một nhân viên có mức lương tối thiểu đi du lịch tới Tây Hollywood trong ngày và theo các điều khoản của sắc lệnh thành phố đó, mức lương tối thiểu cao hơn là 19 đô la. 09 đã nộp đơn. Quan điểm của Bộ Thực thi Tiêu chuẩn Lao động California là

Tác động của việc có các mức lương tối thiểu khác nhau của liên bang, tiểu bang và địa phương đối với một công nhân hoặc địa điểm cụ thể là người sử dụng lao động phải trả mức lương cao nhất áp dụng cho nhân viên tại một thời điểm cụ thể. Tại hầu hết các khu vực của tiểu bang (kể từ ngày 1/1/2017), đó sẽ là mức lương tối thiểu của California, nhưng ở một số thành phố, mức lương tối thiểu tại địa phương sẽ cao hơn

Khiếu nại rằng người sử dụng lao động (a) không trả mức lương tối thiểu cao hơn của thành phố hoặc (b) ghi số giờ làm việc thành một mục hàng riêng biệt trên cuống phiếu lương, có thể tự khởi kiện ra tòa vì

Không trả lương đúng thời hạn khi làm việc

Luật California có các quy định nghiêm ngặt về việc người sử dụng lao động phải trả lương nhanh như thế nào. Đối với những nhân viên không được miễn thuế, hai mô hình phổ biến nhất là kỳ trả lương nửa tháng (trả hai lần một tháng) và kỳ trả lương hai tuần một lần (trả lương hai tuần một lần). Điều này có vẻ phản trực giác và không công bằng, nhưng những người sử dụng lao động không trả mức lương tối thiểu do thành phố và/hoặc thành phố yêu cầu cũng có thể vi phạm nghĩa vụ trả tất cả tiền lương kịp thời trong thời gian làm việc—vì sự khác biệt giữa mức lương tối thiểu thông thường của nhân viên và

Ví dụ. Nhân viên Emma (“Emma”) là nhân viên có mức lương tối thiểu làm việc cho ACME Co. ở một phần của California nơi chỉ áp dụng mức lương tối thiểu của tiểu bang. Vậy Emma thường kiếm được 15 USD. 50 mỗi giờ (năm 2023). Tuy nhiên, Emma làm việc ở Tây Hollywood vào các ngày thứ Năm, mỗi lần cô ấy dành từ 3 đến 5 giờ ở đó. Công ty ACME. quên trả cho Emma mức lương tối thiểu tăng thêm là 19 đô la. 08 cho mỗi giờ ở Tây Hollywood. Điều này có nghĩa là Emma có khả năng bị trả thiếu 3 USD. 58 cho mỗi giờ làm việc ở Tây Hollywood

Đối với tội thiếu sót này, luật California có thể quy định nhiều hình phạt (xếp chồng), chỉ một số hình phạt được giải thích dưới đây

Tiền phạt thanh toán chậm (Phần A). 25% số tiền lương chưa trả

Với mỗi giờ làm việc, Emma sẽ được hưởng 25% của 3 đô la. 58 hoặc 0 USD. 90. Vì vậy, nếu Emma làm việc 10 giờ ở Tây Hollywood, mức phạt “Phần A” 25% của cô ấy sẽ là 9 đô la. 00

Tiền phạt thanh toán chậm (Phần B). 100 USD mỗi kỳ trả lương, cho mỗi nhân viên

Nếu có 10 nhân viên như Emma – làm việc ở Tây Hollywood nhưng không được trả mức lương tối thiểu “tăng vọt” cho những ca đó, thì ACME Co. có thể bị phạt 1000 USD mỗi kỳ lương

Không trả lương cuối cùng “Hình phạt thời gian chờ đợi”

Những nhân viên không được trả tất cả số tiền lương kiếm được (a) tại thời điểm ly thân, hoặc (b) trong vòng 72 giờ, tùy thuộc vào cách thức ly thân xảy ra, có quyền yêu cầu “tiền phạt thời gian chờ đợi” cho mỗi ngày mức lương cuối cùng được trả . Nói chung, người sử dụng lao động vô tình (tôi. e. , chỉ đơn giản là quên hoặc không biết) trả mức lương tối thiểu “tăng vọt” sẽ phải chịu những hình phạt này, có thể là bội số đáng kể của số tiền lương thực tế chưa được trả. <

Ví dụ. Công ty ACME. không trả cho Emma mức lương tối thiểu “tăng vọt” trong 10 giờ cô làm việc ở Tây Hollywood. Mặc dù Emma chỉ được (bị cáo buộc) trả thiếu 9 đô la. 00, cô ấy được hưởng cả ngày lương trung bình hàng ngày (đây có thể là một phép tính phức tạp mà bạn có thể đọc thêm tại đây). Nếu chúng ta giả định rằng Emma phải kiếm được trung bình 465 USD tiền lương tối thiểu mỗi tuần làm việc của tiểu bang (30 giờ x 15 USD). 50) và $190. 80 ở mức lương tối thiểu mỗi tuần ở Tây Hollywood ($19. 08), thì tổng thu nhập hàng tuần của cô ấy là $655. 80. Nếu chúng ta chia số này cho số giờ làm việc (40), chúng ta có số tiền trung bình là 16 đô la. 395 mỗi giờ. Do đó, mức lương trung bình hàng ngày của Emma là 131 đô la. 16 ($16. 305x8)

Điều này có nghĩa là mỗi ngày ACME Co. đã trễ trả cho Emma số tiền 9 đô la đó. 00, cô ấy được hưởng $131. 16 mỗi ngày, kéo dài tối đa 30 ngày. Emma không cần phải thông báo cho ACME rằng cô ấy đang nợ 9 đô la. 00 để áp dụng hình phạt. Vì vậy nếu Emma thông báo cho ACME Co. về sự thiếu hụt vào Ngày thứ 31, cô ấy có khả năng được hưởng 3.934 đô la. 80 tiền phạt trong thời gian chờ đợi ($131. 16x30)

Hình phạt, tiền phạt và vụ kiện PAGA, ôi chao

Việc không trả mức lương tối thiểu cho thành phố và/hoặc thành phố cũng có thể dẫn đến bị phạt tiền/hình phạt đối với (a) cuống phiếu lương được chia thành từng khoản không chính xác, (b) hồ sơ thời gian và lương không chính xác, v.v.—bất kỳ điều nào trong số đó có thể khiến nhà tuyển dụng phải đối mặt với một tình huống đáng sợ.

Các luật sư của Nixon Peabody có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho người sử dụng lao động về cách đáp ứng các nghĩa vụ lương bổng chắp vá của thành phố trên khắp tiểu bang California và trên toàn quốc, cũng như một đội ngũ luật sư có năng lực mạnh mẽ bảo vệ những khiếu nại đó. Nếu bạn có thắc mắc về mức lương tối thiểu bạn trả cho nhân viên, hoặc các chính sách và thông lệ việc làm khác, hoặc thấy mình nằm trong tầm ngắm của một vụ kiện về “tiền lương và giờ làm” cáo buộc không trả mức lương tối thiểu cho thành phố hoặc thành phố, hãy liên hệ với tác giả của tài liệu này.

Mức lương tối thiểu ca cho năm 2023 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu của California, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, là $15. 50 mỗi giờ , bất kể quy mô của người sử dụng lao động [nguồn]. * Bộ Tài chính California đã công bố kế hoạch 3. Tăng 5% mức lương tối thiểu của tiểu bang lên 16 USD. 00 mỗi giờ cho tất cả người sử dụng lao động từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Mức lương tối thiểu ở San Rafael CA là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu được tip ở California bằng với mức lương tối thiểu thông thường. $15. 50 một giờ . Tiền boa không được tính vào nghĩa vụ trả mức lương tối thiểu của người sử dụng lao động.

Mức lương tối thiểu vùng 3 năm 2023 là bao nhiêu?

Trung Luzon (Vùng III) . Ở Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac và Zambales, mức lương tăng từ ₱374-₱420 lên đến ₱414-₱460 . Aurora, nơi có mức lương thấp hơn, đã tăng từ ₱304-₱369 lên tới ₱344-₱409.

Mức lương tối thiểu ở SD 2023 là bao nhiêu?

Nhân viên không có tiền boa . Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức lương tối thiểu đối với nhân viên không có tiền boa ở Nam Dakota là $10. 80/giờ .