Nike huấn luyện viên của năm phòng khám 2023

Dự án Trái tim Năm Sao rất vui mừng được mang lại giải thưởng Huấn luyện viên của năm của Nike Clinic Bethlehem tại Wind Creek Bethlehem vào Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 và Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 như sự kiện gây quỹ và nâng cao nhận thức sứ mệnh chính của chúng tôi khi chúng tôi hợp nhất hơn 300 huấn luyện viên bóng đá . Tự hào nói rằng tôi điều hành sự kiện này và Five Star Heart, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3, với vai trò tình nguyện viên 100% không vì mục đích gì khác ngoài việc mang đến cho giới trẻ của chúng ta 100% cảm hứng để tin tưởng vào bản thân và theo đuổi khát vọng của họ trên . Vẫn còn thời gian để tham dự, tài trợ/triển lãm, hoặc tình nguyện. Navy Football Brotherhood Inc BUILT #PlaySELFLESSLiveSELFLESS