pizza dude là gì - Nghĩa của từ pizza dude

pizza dude có nghĩa là

người giao hàng pizza, thường thấy lái xe một hoopty.Từ bộ phim '80 của Tom Hanks "" Burbs ", nơi Corey Feldman cầu thủ bạn bè của mình không rời đi, nó đáng để quanh quẩn, vì Pizza Dude đang đến.

Ví dụ

"Hãy sẵn sàng để trả lời cửa, tôi nghe thấy Pizza Dude hoopty sắp tới khối."

pizza dude có nghĩa là

"pizza dde" là tên phổ biến nhất cho anh chàng giao bánh pizza, người thực sự thường có một Peice of Crap xe ô tô.Cũng có thể có nghĩa là, mặc dù được sử dụng ít phổ biến hơn, toàn bộ Pizza Place.

ví dụ

yooo josh gimme 10 đô la, pizza dudes ở đây

Người đàn ông, Tôi đói, gọi Pizza Dude