Sau things là gì

following things in mind

to do the following things

following are a few things

you do the following things

following are some things you

do the following three things

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈθɪŋ/

Hoa Kỳ[ˈθɪŋ]

Danh từSửa đổi

thing /ˈθɪŋ/

 1. Cái, đồ, vật, thứ, thức, điều, sự, việc, món. expensive things — những thứ đắt tiền
 2. Đồ dùng, dụng cụ. the things — bộ đồ trà
 3. Đồ đạc, quần áo... put your things on and come for a walk — anh hãy mặc quần áo vào rồi đi chơi
 4. Vấn đề, điều, công việc, sự việc, chuyện. there's another thing I want to ask you about — còn một vấn đề nữa tôi muốn hỏi anh that only makes things worse — cái đó chỉ làm cho tình hình xấu hơn, cái đó chỉ làm cho sự việc rắc rối hơn you take things too seriously — anh quá quan hoá vấn đề the best thing to do is... — điều đó tốt nhất là... that is quite a different thing — đó là một việc hoàn toàn khác I have a lot of things to do — tôi có một lô công việc phải làm
 5. Người, sinh vật. poor little thing! — tội nghiệp thằng bé! you silly thing! — cậu thật là ngốc dumb things — thú vật, súc vật
 6. (Pháp lý) Của cải, tài sản. things personal — động sản
 7. Mẫu, vật mẫu, thứ, kiểu. it is the newest thing out — đây là kiểu (thứ) mới nhất it's quite the thing — thật đúng kiểu, thật đúng mốt

Thành ngữSửa đổi

 • above all things: Trên hết.
 • as a general thing: Thường thường, nói chung.
 • to know a thing or two: Có kinh nghiệm, láu.
 • to look (feel) quite the thing: Trông ra vẻ (cảm thấy) khoẻ mạnh.
 • to make a good thing out of something: Kiếm chác được ở cái gì.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

Thêm vào từ điển của tôi

Đồ vật

 • danh từ

  cái, đồ, vật, thứ, thức, điều, sự, việc, món

  expensive things

  những thứ đắt tiền

 • đồ dùng, dụng cụ

 • đồ đạc, quần áo...

  put your things on and come for a walk

  anh hãy mặc quần áo vào rồi đi chơi

 • vấn đề, điều, công việc, sự việc, chuyện

  there's another thing I want to ask you about

  còn một vấn đề nữa tôi muốn hỏi anh

  that only makes things worse

  cái đó chỉ làm cho tình hình xấu hơn, cái đó chỉ làm cho sự việc rắc rối hơn

  you take things too seriously

  anh quá quan hoá vấn đề

  the best thing to do is...

  điều đó tốt nhất là...

  that is quite a different thing

  đó là một việc hoàn toàn khác

  I have a lot of things to do

  tôi có một lô công việc phải làm

 • người, sinh vật

  poor little thing!

  tội nghiệp thằng bé!

  you silly thing!

  cậu thật là ngốc

  dumb things

  thú vật, súc vật

 • (pháp lý) của cải, tài sản

 • mẫu, vật mẫu, thứ, kiểu

  it is the newest thing out

  đây là kiểu (thứ) mới nhất

  it's quite the thing

  thật đúng kiểu, thật đúng mốt

  Cụm từ/thành ngữ

  above all things

  trên hết

  as a general thing

  thường thường, nói chung

  to know a thing or two

  có kinh nghiệm, láu

  to look (feel) quite the thing

  trông ra vẻ (cảm thấy) khoẻ mạnh

  to make a good thing out of something

  kiếm chác được ở cái gì

  Từ gần giống

  something nothing everything anything clothing

 • Từ vựng chủ đề Động vật
 • Từ vựng chủ đề Công việc
 • Từ vựng chủ đề Du lịch
 • Từ vựng chủ đề Màu sắc
 • 500 từ vựng cơ bản
 • 1.000 từ vựng cơ bản
 • 2.000 từ vựng cơ bản