Chủ đề: Ashamed feeling

Có 3 bài viết

Shameful là gì
Shameful là gì

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ shameful trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ shameful tiếng ...

black feeling là gì - Nghĩa của từ black feeling
black feeling là gì - Nghĩa của từ black feeling

black feeling có nghĩa làcảm giác Khi Mẹo của tinh ranh của bạn BurnsVí dụOh Tôi Ve Gote cảm giác đen

feeling frisky là gì - Nghĩa của từ feeling frisky
feeling frisky là gì - Nghĩa của từ feeling frisky

feeling frisky có nghĩa làcảm giác bật ... hơi tình dục ... vui tươiVí dụbạn trai của tôi hỏi tôi nếu tôi đang cảm thấy frisky ngày hôm nay