Toàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu phương xã thị trấn?

Tỉnh Phú Thọ là một Tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ có dân số khoảng 1.463.726 và biển số xe là 19. Tỉnh Phú Thọ có 14 huyện, thị xã.

Xem các địa điểm du lịch tại Tỉnh Phú Thọ

Toàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu phương xã thị trấn?
Bản đồ hành chính Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 3.534,6 km2 thì Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? Có lẽ bạn chưa biết Tỉnh Phú Thọ có tới 14 cấp quận huyện thị xã, trong đó Tỉnh Phú Thọ có 278 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:

1. Thành phố Việt Trì có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thành phố Việt Trì

Thành phố Việt Trì có 23 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 10 xã và 13 phường: Phường Dữu Lâu, Phường Vân Cơ, Phường Nông Trang, Phường Tân Dân, Phường Gia Cẩm, Phường Tiên Cát, Phường Thọ Sơn, Phường Thanh Miếu, Phường Bạch Hạc, Phường Bến Gót, Phường Vân Phú, Xã Phượng Lâu, Xã Thụy Vân, Phường Minh Phương, Xã Trưng Vương, Phường Minh Nông, Xã Sông Lô, Xã Kim Đức, Xã Hùng Lô, Xã Hy Cương, Xã Chu Hóa, Xã Thanh Đình, Xã Tân Đức.

2. Thị xã Phú Thọ có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ có 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 5 xã và 5 phường: Phường Trường Thịnh, Phường Hùng Vương, Phường Phong Châu, Phường Âu Cơ, Xã Hà Lộc, Xã Phú Hộ, Xã Văn Lung, Xã Thanh Minh, Xã Hà Thạch, Phường Thanh Vinh.

3. Huyện Đoan Hùng có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng có 28 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 27 xã: Thị trấn Đoan Hùng, Xã Đông Khê, Xã Nghinh Xuyên, Xã Hùng Quan, Xã Bằng Luân, Xã Vân Du, Xã Phương Trung, Xã Quế Lâm, Xã Minh Lương, Xã Bằng Doãn, Xã Chí Đám, Xã Phong Phú, Xã Phúc Lai, Xã Ngọc Quan, Xã Hữu Đô, Xã Đại Nghĩa, Xã Sóc Đăng, Xã Phú Thứ, Xã Tây Cốc, Xã Yên Kiện, Xã Hùng Long, Xã Vụ Quang, Xã Vân Đồn, Xã Tiêu Sơn, Xã Minh Tiến, Xã Minh Phú, Xã Chân Mộng, Xã Ca Đình.

4. Huyện Hạ Hoà có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Hạ Hoà

Huyện Hạ Hoà có 33 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 32 xã: Thị trấn Hạ Hoà, Xã Đại Phạm, Xã Hậu Bổng, Xã Đan Hà, Xã Hà Lương, Xã Lệnh Khanh, Xã Phụ Khánh, Xã Liên Phương, Xã Đan Thượng, Xã Hiền Lương, Xã Động Lâm, Xã Lâm Lợi, Xã Phương Viên, Xã Gia Điền, Xã Ấm Hạ, Xã Quân Khê, Xã Y Sơn, Xã Hương Xạ, Xã Cáo Điền, Xã Xuân Áng, Xã Yên Kỳ, Xã Chuế Lưu, Xã Minh Hạc, Xã Lang Sơn, Xã Bằng Giã, Xã Yên Luật, Xã Vô Tranh, Xã Văn Lang, Xã Chính Công, Xã Minh Côi, Xã Vĩnh Chân, Xã Mai Tùng, Xã Vụ Cầu.

5. Huyện Thanh Ba có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Thanh Ba

Huyện Thanh Ba có 27 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 26 xã: Thị trấn Thanh Ba, Xã Thanh Vân, Xã Vân Lĩnh, Xã Đông Lĩnh, Xã Đại An, Xã Hanh Cù, Xã Thái Ninh, Xã Đồng Xuân, Xã Năng Yên, Xã Yển Khê, Xã Ninh Dân, Xã Quảng Nạp, Xã Vũ Yển, Xã Yên Nội, Xã Phương Lĩnh, Xã Võ Lao, Xã Khải Xuân, Xã Mạn Lạn, Xã Thanh Xá, Xã Chí Tiên, Xã Đông Thành, Xã Hoàng Cương, Xã Sơn Cương, Xã Thanh Hà, Xã Đỗ Sơn, Xã Đỗ Xuyên, Xã Lương Lỗ.

6. Huyện Phù Ninh có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Phù Ninh

Huyện Phù Ninh có 19 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 18 xã: Thị trấn Phong Châu, Xã Phú Mỹ, Xã Lệ Mỹ, Xã Liên Hoa, Xã Trạm Thản, Xã Trị Quận, Xã Trung Giáp, Xã Tiên Phú, Xã Hạ Giáp, Xã Bảo Thanh, Xã Phú Lộc, Xã Gia Thanh, Xã Tiên Du, Xã Phú Nham, Xã Bình Bộ, Xã An Đạo, Xã Tử Đà, Xã Phù Ninh, Xã Vĩnh Phú.

7. Huyện Yên Lập có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Yên Lập

Huyện Yên Lập có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 16 xã: Thị trấn Yên Lập, Xã Mỹ Lung, Xã Mỹ Lương, Xã Lương Sơn, Xã Xuân An, Xã Xuân Viên, Xã Xuân Thủy, Xã Trung Sơn, Xã Hưng Long, Xã Nga Hoàng, Xã Đồng Lạc, Xã Thượng Long, Xã Đồng Thịnh, Xã Phúc Khánh, Xã Minh Hòa, Xã Ngọc Lập, Xã Ngọc Đồng.

8. Huyện Cẩm Khê có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê có 31 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 30 xã: Thị trấn Sông Thao, Xã Tiên Lương, Xã Tuy Lộc, Xã Ngô Xá, Xã Phương Xá, Xã Phượng Vĩ, Xã Đồng Cam, Xã Thụy Liễu, Xã Phùng Xá, Xã Sơn Nga, Xã Sai Nga, Xã Tùng Khê, Xã Tam Sơn, Xã Văn Bán, Xã Cấp Dẫn, Xã Thanh Nga, Xã Xương Thịnh, Xã Phú Khê, Xã Sơn Tình, Xã Yên Tập, Xã Hương Lung, Xã Tạ Xá, Xã Phú Lạc, Xã Tình Cương, Xã Chương Xá, Xã Hiền Đa, Xã Văn Khúc, Xã Yên Dưỡng, Xã Cát Trù, Xã Điêu Lương, Xã Đồng Lương.

9. Huyện Tam Nông có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Tam Nông

Huyện Tam Nông có 20 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 19 xã: Thị trấn Hưng Hoá, Xã Vực Trường, Xã Hiền Quan, Xã Hương Nha, Xã Thanh Uyên, Xã Xuân Quang, Xã Tứ Mỹ, Xã Văn Lương, Xã Hùng Đô, Xã Phương Thịnh, Xã Tam Cường, Xã Cổ Tiết, Xã Quang Húc, Xã Hương Nộn, Xã Tề Lễ, Xã Thọ Văn, Xã Dị Nậu, Xã Hồng Đà, Xã Dậu Dương, Xã Thượng Nông.

10. Huyện Lâm Thao có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Lâm Thao

Huyện Lâm Thao có 14 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 12 xã: Thị trấn Lâm Thao, Xã Tiên Kiên, Thị trấn Hùng Sơn, Xã Xuân Lũng, Xã Xuân Huy, Xã Thạch Sơn, Xã Sơn Vi, Xã Hợp Hải, Xã Sơn Dương, Xã Cao Xá, Xã Kinh Kệ, Xã Vĩnh Lại, Xã Tứ Xã, Xã Bản Nguyên.

11. Huyện Thanh Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Thanh Sơn

Huyện Thanh Sơn có 23 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 22 xã: Thị trấn Thanh Sơn, Xã Sơn Hùng, Xã Địch Quả, Xã Giáp Lai, Xã Thục Luyện, Xã Võ Miếu, Xã Thạch Khoán, Xã Cự Thắng, Xã Tất Thắng, Xã Văn Miếu, Xã Cự Đồng, Xã Thắng Sơn, Xã Tân Minh, Xã Hương Cần, Xã Khả Cửu, Xã Đông Cửu, Xã Tân Lập, Xã Yên Lãng, Xã Yên Lương, Xã Thượng Cửu, Xã Lương Nha, Xã Yên Sơn, Xã Tinh Nhuệ.

12. Huyện Thanh Thuỷ có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Thanh Thuỷ

Huyện Thanh Thuỷ có 15 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 14 xã: Xã Đào Xá, Xã Thạch Đồng, Xã Xuân Lộc, Xã Tân Phương, Thị trấn Thanh Thủy, Xã Sơn Thủy, Xã Bảo Yên, Xã Đoan Hạ, Xã Đồng Luận, Xã Hoàng Xá, Xã Trung Thịnh, Xã Trung Nghĩa, Xã Phượng Mao, Xã Yến Mao, Xã Tu Vũ.

13. Huyện Tân Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Tân Sơn

Huyện Tân Sơn có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 17 xã: Xã Thu Cúc, Xã Thạch Kiệt, Xã Thu Ngạc, Xã Kiệt Sơn, Xã Đồng Sơn, Xã Lai Đồng, Xã Tân Phú, Xã Mỹ Thuận, Xã Tân Sơn, Xã Xuân Đài, Xã Minh Đài, Xã Văn Luông, Xã Xuân Sơn, Xã Long Cốc, Xã Kim Thượng, Xã Tam Thanh, Xã Vinh Tiền.

tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu huyện thị xã thành phố?

Tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện với 225 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn.

Toàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu xã phường thị trấn?

- 11 huyện (gồm các huyện Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn). Số đơn vị hành chính cấp xã là 290 (trong đó gồm: 233 xã, 39 phường, 18 thị trấn).

Phú Thọ có những xã gì?

Danh sách xã thuộc tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay huyện Thanh Sơn có bao nhiêu xã thị trấn?

Huyện Thanh Sơn có 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thanh Sơn (huyện lỵ) và 22 xã: Cự Đồng, Cự Thắng, Địch Quả, Đông Cửu, Giáp Lai, Hương Cần, Khả Cửu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tân Lập, Tân Minh, Tất Thắng, Thạch Khoán, Thắng Sơn, Thục Luyện, Thượng Cửu, Tinh Nhuệ, Văn Miếu, Võ Miếu, Yên Lãng, Yên ...