Top 10 trong không gian oxyz, cho 3 điểm a 2;0;0, b(0;3;0 c 2;3 6) 2022

Top 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(2;0;0), B(0;3

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 193 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;-1;2), B(2;1;1) và mặt phẳng (P): x+y+z+1=0. Mặt phẳng. (Q) chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng . Mặt phẳng (Q) có phương trình là:. Trong hệ tọa độ Oxyz, cho OA→ =3k→-i→. Tìm tọa độ điểm A.. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) đi qua điểm O và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C khác O thỏa mãn tam giác ABC có trọng tâm là điểm G(2;4;8). Tọa độ tâm của mặt cầu (S) là. Trong không gian với. hệ tọa độ Oxyz, cho M(1;2;3), N(2;-3;1), P(3;1;2). Tìm tọa độ điểm Q sao cho MNPQ là hình bình hành.. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(0;-1;2) và N(-1;1;3). Một mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ điểm K(0;0;2) đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất. Tìm tọa độ véctơ pháp tuyến . n→ của mặt phẳng. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz,  cho  hai  điểm A(3;-2;6) ,B(0;1;0) và  mặt  cầu (. S): x-12+y-22+z-32=25. Mặt phẳng (P): ax+by+cz-2=0 đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là. đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính  T=a+b+c..
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đáp án D. Phương pháp: Sử dụng công thức viết phương trình mặt phẳng dạng đoạn chắn: Mặt phẳng (ABC) đi qua các điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0 ...Đáp án D. Phương pháp: Sử dụng công thức viết phương trình mặt phẳng dạng đoạn chắn: Mặt phẳng (ABC) đi qua các điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0 ... ...

Top 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;0;0), B(0;3

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong không gian Oxyz, điểm M(3;4;-2)  thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?. Trong không gian Oxyz, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x2+y2+z. 2+4x-2y+2z+m=0  là phương trình của một mặt cầu.. Một quả cầu (S) có tâm I(-1;2;1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): x-2y-2z-2=0 có phương trình là:. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;2;5). Số mặt phẳng đi qua M và cắt các trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho OA = OB = OC  (A, B, C không trùng với gốc tọa độ O) là:. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (Q1): 3x-y+4z+2=0 và (Q2): 3x-y+4z+8=0 Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai mặt phẳng (Q1) và (Q2) là:. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 3x+y+z-5=0 và (Q): x+y2+z-4=0. Khi đó, giao tuyến của (P) và (Q) có phương trình là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;0;0), B(0;3;1), C(-1;4;2). Độ dài đường cao đỉnh A của tam giác ABC A. 6 B. 2 C.Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;0;0), B(0;3;1), C(-1;4;2). Độ dài đường cao đỉnh A của tam giác ABC A. 6 B. 2 C. ...

Top 3: Trong không gian với hệ toạ độ 0xyz, cho 3 điểm A(2;0;0), B(0;3;1), C

Tác giả: hoc247.net - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Copyright © 2022 Hoc247.netĐơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCMGiấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian với hệ toạ độ 0xyz, cho 3 điểm A(2;0;0), B(0;3;1), C(-3;6;4). Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho MC = 2MB. Tính độ dài đoạn AM.Trong không gian với hệ toạ độ 0xyz, cho 3 điểm A(2;0;0), B(0;3;1), C(-3;6;4). Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho MC = 2MB. Tính độ dài đoạn AM. ...

Top 4: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3;0 - hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 165 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;3). Trong những khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?A. Phương trình của mặt phẳng (ABC) là: x + y + z - 3 = 0B. Hình chóp O.ABC là hình chóp tam giác đềuC. Phương trình đường thẳng qua O, vuông góc với mặt phẳng (ABC) là: x = t, y = t, z = tD.. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng ABC bằng 3
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;3). Trong những khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;3). Trong những khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai? ...

Top 5: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(3;0;0), B(0;-2 - Hamchoi.vn

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt:  Trong không gian Oxyz, cho điểm A3;0;0,B0;−2;0 và C. 0;0;−4. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có diện tích bằng:. Câu. trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S:x2+y2+z2−. 2x+4y+1=0. Tính diện tich của mặt cầu (S). Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A1;2;3,B. 4;−7;−9, tập hợp các điểm M thỏa mãn 2MA2+MB2=165 là mặt cầu có tâm Ia;b;c và. bán kính R. Giá trị biểu thức T=a2+b2+c2+R2 bằng:. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M1;−2;3. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I, bán kính IM?. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu. S:x2+y2+z2−6x−4y−2z=0. Điểm nào sau đây thuộc mặt cầu (S)?. Cho mặt cầu x−12+y−22+z+52=16 và điểm A1;2;−1. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt cầu sao cho độ dài đoạn AM là lớn nhất.. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị của m để phương. trình x2+y2+z2+4x−2y+2z+m=0 là phương trình mặt cầu.. Cho hai điểm AxA;yA;zA,BxB;yB;zB,. khi đó độ dài đoạn thẳng AB được tính theo công thức. Trong không gian Oxyz, mặt cầu đi qua bốn điểm A1;0;0,B0;−2;. 0, C0;0;4 và gốc tọa độ O có bán kính bằng:. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm . A−2;−1;3 và B0;3;1. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:. Trong. không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I6;3;−4 tiếp xúc với Ox có bán kính R bằng:. Trong không gian Oxyz, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham. số mđể x2+y2+z2+21−2my−2m−2z+6m2+5=0 là phương trình. của một mặt cầu?. Điểm M thỏa mãn OM→=i→−3j→+k→.  có tọa độ:. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có phương trình x2+y2+z2−4mx+4. y+2mz+m2+4m=0 có bán kính nhỏ nhất khi m bằng:. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của mặt cầu:. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2+y2+z2−2x−4y−6z=0. Trong các điểm O0;0;0,A1;2;3, B2;−1;−1 có bao nhiêu điểm thuộc mặt cầu (S)?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian Oxyz, cho điểm A3;0;0,B0;−2;0 và C0;0;−4. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có diện tích bằng:Trong không gian Oxyz, cho điểm A3;0;0,B0;−2;0 và C0;0;−4. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có diện tích bằng: ...

Top 6: Trong không gian Oxyz, cho điểm (A( (3;0;0) ), ) (B( (0; - 2 - Vừng ơi

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 108 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong không gian Oxyz, cho điểm (A( (3;0;0) ), ) (B( (0; - 2;0) ) ) và (C( (0;0; - 4) ) ). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có diện tích bằng. Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí Trong không gian Oxyz, cho điểm (A( (3;0;0) ), ) (B( (0; - 2;0) ) ) và (C( (0;0; - 4) ) ). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có diện tích bằngCâu 86813 Vận dụng. Trong không gian Oxyz, cho điểm \(A\left( {3;0;0} \right),\) \(B\left( {0; - 2;0} \right)\) và \(C\left( {0;0; - 4} \right)\). Mặt cầu ngoại tiếp tứ d
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian Oxyz, cho điểm (A( (3;0;0) ), ) (B( (0; - 2;0) ) ) và (C( (0;0; - 4) ) ). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có diện tích bằng.Trong không gian Oxyz, cho điểm (A( (3;0;0) ), ) (B( (0; - 2;0) ) ) và (C( (0;0; - 4) ) ). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có diện tích bằng. ...

Top 7: Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho ba điểm A( (1 - Vừng ơi

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 114 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho ba điểm A( (1; - 1;0) ), , ,B( (1;0; - 2) ), C( (3; - 1; - 1) ). Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC.. Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho ba điểm A( (1; - 1;0) ), , ,B( (1;0; - 2) ), C( (3; - 1; - 1) ). Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC.Câu 53363 Vận dụngTrong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho ba điểm $A\left( {1; - 1;0} \right),\,\,B\left( {1;0; - 2} \right),$ $C\left
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho ba điểm A( (1; - 1;0) ), , ,B( (1;0; - 2) ), C( (3; - 1; - 1) ). Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC.Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho ba điểm A( (1; - 1;0) ), , ,B( (1;0; - 2) ), C( (3; - 1; - 1) ). Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC. ...

Top 8: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(2;0 - Kiến Robo

Tác giả: kienrobo.kienguru.vn - Nhận 144 lượt đánh giá
Tóm tắt: BC =(-3,3,3) => v =(1,-1,-1) là vtcp BC Phương trình BC: ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = t y = 3 − t z = 1 − t ​ M ∈ BC => M(t;3-t;1-t) MB =(-t;t;t) MC =(-3-t, 3+t, 3+t) { MC = MB M n a ˘ ˋ m g i ữ a B , C ​ => 2 MB =- MC <=> -2t=t+3 <=> t= -1 M (-1, 4,2) => AM= ( − 1 − 2 ) 2 + 4 2 + 2 2 ​ = 29 ​ Giải thíchBC =(-3,3,3) =&gt; v =(1,-1,-1) là vtcp BC Phương trình BC: ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = t y = 3 − t z = 1 − t ​ M ∈ BC =&gt; M(t;3-t;1-t) MB =(-t;t;t) MC =(-3-t, 3+t, 3+t) { MC = MB M n a ˘ ˋ m g
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(2;0;0),B(0;3;1),C(−3;6;4). Gọi M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho MC=2MB. Tính độ dài đoạn AM.Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(2;0;0),B(0;3;1),C(−3;6;4). Gọi M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho MC=2MB. Tính độ dài đoạn AM. ...

Top 9: Trong Không Gian Với Hệ Tọa độ Oxyz ... - Truyền Hình Cáp Sông Thu

Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;-1;2), B(2;1;1) và mặt phẳng (P): x+y+z+1=0. Mặt phẳng (Q) chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng. Mặt phẳng (Q) có phương trình là:. Trong hệ tọa độ Oxyz, cho OA→ =3k→-i→.Tìm tọa độ điểm A.. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) đi qua điểm O và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C khác O thỏa mãn tam giác ABC có trọng tâm là điểm G(2;4;8). Tọa độ tâm của mặt cầu. (S) là. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(1;2;3), N(2;-3;1), P(3;1;2). Tìm tọa độ điểm Q sao cho MNPQ là hình bình hành.. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm. M(0;-1;2) và N(-1;1;3). Một mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ điểm K(0;0;2) đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất. Tìm tọa độ véctơ pháp tuyến n→ của mặt phẳng. Trong không gian với hệ tọa độ. Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;6) ,B(0;1;0) và mặt cầu (S): x-12+y-22+z-32=25. Mặt phẳng (P): ax+by+cz-2=0 đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính T=a+b+c.. CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Puan 4,5 (1.603) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(2;0;0), B(0;3;0), C(0;0;4) , mặt phẳng (ABC) có phương trình: A. x2+y3+ z4+1=0 B.Puan 4,5 (1.603) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(2;0;0), B(0;3;0), C(0;0;4) , mặt phẳng (ABC) có phương trình: A. x2+y3+ z4+1=0 B. ...

Top 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm A( 2;0;0 )B( 0;3

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm \(A\left( 2;0;0 \right),\,\,B\left( 0;3;0 \right),\,\,C\left( 0;0;4 \right)\). Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Tìm phương trình tham số của đường thẳng OH. A. \(\left\{ \begin{align}  x=4t \\  y=3t \\  z=-2t \\ \end{align} \right.\)  B.    .                                 \(\left\{ \begin{align}  x=6t \\  y=4t \\
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (Aleft( 2;0;0 right),,,Bleft( 0;3;0 right),,,Cleft( 0;0;4 right)). Gọi H là trực tâm của tam.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (Aleft( 2;0;0 right),,,Bleft( 0;3;0 right),,,Cleft( 0;0;4 right)). Gọi H là trực tâm của tam. ...