Top 7 dân số nước ta tăng nhanh gây ra hậu quả chủ yếu nào sau đây về kinh tế 2023

Top 1: Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây - vietjack.me

Tác giả: vietjack.me - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.. B. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.. C. Nguồn lao động đông, tăng nhanh. D. Gây sức ép đến kinh tế, xã hội và môi trường.. Đáp án: DDân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả là sức ép đến kinh tế xã. hội và môi trường.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Nhận định nào sau đây không hoàn toàn đúng với đặc điểm dân số Việt Nam hiện nay?. Dân số nước ta đông không tạo thuận lợi nào dưới đây?. Phân bố dân. cư không hợp lí đã ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế của nước ta?. Nước ta có thành phần dân tộc đa dạng chủ yếu do. Gia tăng dân số tự nhiên nước ta có xu hướng giảm không phải là do. Tỉ lệ người già trong cơ cấu dân số nước. ta ngày càng tăng chủ yếu do. Phân bố dân cư chưa hợp lí làm ảnh hưởng đến. Gia tăng dân số nhanh không dẫn. đến hậu quả nào?. Tây Bắc có mật độ dân số thấp hơn so với Đông Bắc chủ yếu do. Xu hướng già hóa. của dân số nước ta không có biểu hiện nào sau đây?. Đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc là do.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đáp án: D. Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả là sức ép đến kinh tế xã hội và môi trường. Quảng cáo. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Nhận định nào sau đây ...Đáp án: D. Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả là sức ép đến kinh tế xã hội và môi trường. Quảng cáo. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Nhận định nào sau đây ... ...

Top 2: Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây? - SHub Share

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cập nhật ngày: 22-06-2022Chia sẻ bởi: 0.1 LÊ THỊ NGỌC ANHDân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây?AĐẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.BQuá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.C. Nguồn lao động đông, tăng nhanh.DGây sức ép đến kinh tế, xã hội và môi trường.Chủ đề liên quanPhân bố dân cư không hợp lí đã ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế của nước ta?. AKhó khăn cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.BKhó khăn để nâng cao mức sống cho người lao động.CKhó khăn cho vấn đề v
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. B. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. B. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. ...

Top 3: Dân số đông và tăng nhanh gây ra hậu quả nào sau đây? - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Biện. pháp quan trọng hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta là. Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc. điểm nào sau đây?. Căn. cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60%?. Việc khai thác thế mạnh ở vùng đồng bằng sông Hồng cần làm công việc nào sau đây?. Phát biểu nào sau đây không đúng với việc phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ?. Hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn ở khu vực nào sau đây?. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: C. Sức ép đối với kinh tế, xã hội và môi trường. ... Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc điểm nào sau đây?C. Sức ép đối với kinh tế, xã hội và môi trường. ... Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc điểm nào sau đây? ...

Top 4: Hậu quả của việc tăng nhanh dân số ở nước ta là - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 162 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Hậu quả của việc tăng nhanh dân số ở nước ta là A. đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. B. quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. C. nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho phát triển kinh tế. D. sức ép đối với phát triển kinh tế,. xã hội và môi trường.Lời giải tham khảo:Đáp án đúng: DCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiCÂU HỎI KHÁC Nhận xét nào sau. đây không đúng về sự thay đổi diện tích cao su của các nước Đông Nam Á
Khớp với kết quả tìm kiếm: đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. B. quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. C. nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho phát triển ...đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. B. quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. C. nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho phát triển ... ...

Top 5: Dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì? Giải pháp khắc phục?

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Dân số và gia tăng dân số?. 2. Bùng nổ dân số là gì?. 4. Nguyên nhân dân số tăng nhanh:. 5. Giải pháp khắc phục tình trạng dân số tăng nhanh?. 3.1 Gây sức ép đối với sự phát triển kinh tế:. 3.2 Tác động tiêu cực đến các vấn đề xã hội:. 3.3 Ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và tài nguyên:. 5.1. Ban hành các. văn bản pháp luật:. 5.2. Tuyên truyền các biện pháp tránh thai:. 5.3. Các giải pháp dài hạn khắc phục tình trạng dân số tăng nhanh: Dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì? Giải pháp khắc phục
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) 27 thg 12, 2022 · Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số là một vấn đề nghiêm trọng mà các quốc gia phải quan tâm. Việc không thể kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân ...Xếp hạng 5,0 sao (1) 27 thg 12, 2022 · Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số là một vấn đề nghiêm trọng mà các quốc gia phải quan tâm. Việc không thể kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân ... ...

Top 6: Gia tăng dân số là gì? Nguyên nhân gia tăng dân số quá nhanh?

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 158 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Gia tăng dân số là gì?. 3. Nguyên nhân gia tăng dân số quá nhanh:. 4. Bùng nổ dân số gây ra những hậu quả gì?. 5. Các giải pháp hạn chế bùng nổ dân số:. 3.1. Chênh lệch tỉ lệ. sinh tử:. 3.2. Do nhu cầu lao động:. 3.4. Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình: Gia tăng dân số là gì? Nguyên nhân gia tăng dân số quá nhanh? Dân số là gì? Bùng nổ dân số gây ra những hậu quả gì? Các giải pháp giải quyết bùng nổ dân số?Gia tăng dân số là một trong những vấn đề hay được nghiên cứu trong chương trìn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) 25 thg 12, 2022 · Dân số là gì? Bùng nổ dân số gây ra những hậu quả gì? ... và tăng nhanh. Mặt khác, lao động nước ta lại tập trung chủ yếu về nông nghiệp.Xếp hạng 5,0 sao (1) 25 thg 12, 2022 · Dân số là gì? Bùng nổ dân số gây ra những hậu quả gì? ... và tăng nhanh. Mặt khác, lao động nước ta lại tập trung chủ yếu về nông nghiệp. ...

Top 7: TOÀN VĂN: Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí ...

Tác giả: xaydungchinhsach.chinhphu.vn - Nhận 227 lượt đánh giá
Tóm tắt: I- VỀ NHÌN LẠI NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ KHÓA XIII. II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI KHOÁ XIII. Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XIII vừa qua, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc như sau: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ - Ảnh: VGP/Nhật BắcKính thưa Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Sau 2 ngày rưỡi l
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 5, 2023 · Ở trong nước, dưới tác động của tình hình thế giới và hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ,... kinh tế-xã ...18 thg 5, 2023 · Ở trong nước, dưới tác động của tình hình thế giới và hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ,... kinh tế-xã ... ...