Top 7 vai trò của người chỉ huy trong quân đội 2023

Top 1: lãnh đạo đối với Quân đội, Đảng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên ...

Tác giả: tapchiqptd.vn - Nhận 250 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt NamQuân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là quân đội kiểu mới, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân; có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Xác lập và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là nguyên tắc căn bản, quy luật. trong xây dựng
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 12, 2019 · Quán triệt, triển khai và thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ theo tinh thần Nghị quyết 51 từ năm 2006 đến nay đã đạt ...19 thg 12, 2019 · Quán triệt, triển khai và thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ theo tinh thần Nghị quyết 51 từ năm 2006 đến nay đã đạt ... ...

Top 2: Người chỉ huy và cấp dưới - Báo Quân đội nhân dân

Tác giả: qdnd.vn - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong "Binh thư yếu lược" Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn răn dạy các tướng phải coi lính như người thân: “Trong quân có người ốm, tướng phải thân hành đem thuốc đến chữa; trong quân có người chết, tướng phải thương xót đau buồn. Quân đi thú xa phải sai vợ con đến nhà thăm hỏi. Phàm có khao thưởng phải chia đều cho quan và quân. Khi cất đặt chức vị phải họp cả tướng tá lại bàn. Mưu đã định rồi mới đánh giặc. Tướng với quân có cái ân hòa rượu và. hút máu”. Theo đó, đạo
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 9, 2022 · Do vậy quan hệ cấp trên cấp dưới luôn là sự thấu hiểu và thấu cảm, thấu hiểu công việc, vị trí của nhau, thấu cảm hoàn cảnh, tấm lòng nhau...5 thg 9, 2022 · Do vậy quan hệ cấp trên cấp dưới luôn là sự thấu hiểu và thấu cảm, thấu hiểu công việc, vị trí của nhau, thấu cảm hoàn cảnh, tấm lòng nhau... ...

Top 3: Giữ vững phẩm chất người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội

Tác giả: bqllang.gov.vn - Nhận 209 lượt đánh giá
Tóm tắt:  Ảnh tư liệuSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo quân đội. Cho đến nay, những quan điểm của Người luôn có tác dụng định hướng quan trọng trong công tác cán bộ. của Quân đội. Trong đó, việc rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý là một nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của công tác cán bộ.Cũng như cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong các lĩnh vực khác, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 2, 2022 · Uy tín chính là điều kiện bảo đảm cho người lãnh đạo, chỉ huy các tổ chức quân sự, các lực lượng vũ trang cách mạng, thực hiện đường lối chính ...28 thg 2, 2022 · Uy tín chính là điều kiện bảo đảm cho người lãnh đạo, chỉ huy các tổ chức quân sự, các lực lượng vũ trang cách mạng, thực hiện đường lối chính ... ...

Top 4: Nêu cao vai trò của người chỉ huy trong quản lý, chấp hành kỷ luật

Tác giả: bienphong.com.vn - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Biên phòng - Ngày 12-8, tại Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý, chấp hành kỷ luật của BĐBP các tỉnh khu vực phía Bắc. Tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong việc duy trì tốt kỷ luật, đề phòng tai nạn giao thông tại đơn vị.Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP:Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, nhân dân luôn quan tâm, giúp đỡ nhằm nâng. cao, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiế
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 8, 2013 · Xây dựng, triển khai các nghị quyết chuyên đề, thông qua các buổi giao ban, đồng chí chính ủy, chính trị viên, có nhiệm vụ kịp thời giải quyết ...16 thg 8, 2013 · Xây dựng, triển khai các nghị quyết chuyên đề, thông qua các buổi giao ban, đồng chí chính ủy, chính trị viên, có nhiệm vụ kịp thời giải quyết ... ...

Top 5: Lãnh đạo, quản lý quốc phòng

Tác giả: mod.gov.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: (Bqp.vn) - Việt Nam xây dựng sức mạnh quốc phòng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quốc phòngĐảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng. sản Việt Nam là nhân tố quyết định
Khớp với kết quả tìm kiếm: Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho những quyền hạn trong phạm vi, chức trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật ...Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho những quyền hạn trong phạm vi, chức trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật ... ...

Top 6: Bài 2: Nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành

Tác giả: nhandan.vn - Nhận 173 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng Chuyển đổi toàn diện, ưu tiên thứ tự các nhiệm vụNói về “cái được” của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Tổng cục Hậu cần thời gian qua, Thượng tá Phạm Anh Tùng, Trưởng Ban Công nghệ thông tin-Tổng cục Hậu cần cho biết: Thời gian qua, Tổng cục Hậu cần đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung phục vụ tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Bước đầu, cán bộ, nhân viên đã hình thành phong cá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 11, 2022 · Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, từ chỉ huy, quản lý điều hành, hành chính quân sự đến huấn luyện, ...18 thg 11, 2022 · Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, từ chỉ huy, quản lý điều hành, hành chính quân sự đến huấn luyện, ... ...

Top 7: Đề xuất điều chỉnh trần quân hàm, chức vụ, chức danh Quân đội

Tác giả: xaydungchinhsach.chinhphu.vn - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề xuất điều chỉnh diện quản lý, trần quân. hàm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong QĐND Việt Nam. Phát biểu tại hội. nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc thống nhất danh mục chức d
Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 3, 2023 · (Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã dự thảo bảng danh mục chức danh của Quân đội và đề xuất điều chỉnh diện quản lý, trần quân hàm, chức vụ, chức ...27 thg 3, 2023 · (Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã dự thảo bảng danh mục chức danh của Quân đội và đề xuất điều chỉnh diện quản lý, trần quân hàm, chức vụ, chức ... ...