Top 8 nồng độ ion so4 2 trong dung dịch cuso4 0 0,1 mol là 2023

Top 1: nồng độ ion so4 2- trong dd cuso4 0,01M là: a.0,1 b.0,01 c.0,04 d.0,02

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 113 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ktran9067Chưa có nhómTrả. lời0Điểm0Cảm ơn0Hóa HọcLớp 1110 điểm Ktran9067 - 15:04:56. 20/11/2021Hỏi chi tiếtBáo vi phạmHãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!TRẢ LỜIboboiboygalaxyapi2k4. Chưa có nhómTrả lời538Điểm20961Cảm ơn485boboiboygalaxyapi2k420/11/2021Ta có:CuSO4 ---> $Cu^{2+}$ + $SO4^{2-}$  0,01            0,01         0,01       (mol/l)-> [$SO4^{2-}$]= 0,01MHãy giúp mọi. người biết câu tr
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy cài đặt ứng dụng “Hoidap247.com - Giải đáp bài tập” trên điện thoại để có thể giúp bản thân hoàn thành các bài tập từ dễ đến khó bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc ...Hãy cài đặt ứng dụng “Hoidap247.com - Giải đáp bài tập” trên điện thoại để có thể giúp bản thân hoàn thành các bài tập từ dễ đến khó bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc ... ...

Top 2: BT: A là dung dịch CuSO4 . Để làm kết tủa hết ion sunfat có trong 20 ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 520 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi: A là dung dịch CuSO4 . Để làm kết tủa hết ion sunfat có trong. 20 gam dung dịch A cần 25 ml dung dịch BaCl2 0,02M.a) Tính nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch A.b) Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch A và bao nhiêu gam CuSO4 để điều chế 480 gam dung dịch CuSO4 1% (dung dịch B).c) Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch A và bao nhiêu gam CuSO4.5H2O để điều chế 480 gam dung dịch CuSO4 1% (dung dịch BĐọc tiếp Xem chi tiết . Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịc
Khớp với kết quả tìm kiếm: A là dung dịch CuSO4 . Để làm kết tủa hết ion sunfat có trong 20 gam dung dịch A cần 25 ml dung dịch BaCl2 0,02M.a) Tính nồng độ phần trăm khối lượng của ...A là dung dịch CuSO4 . Để làm kết tủa hết ion sunfat có trong 20 gam dung dịch A cần 25 ml dung dịch BaCl2 0,02M.a) Tính nồng độ phần trăm khối lượng của ... ...

Top 3: Tính nồng độ mol các ion trong dd - sap sua - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 144 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cách nhận dạng chất axit. Dãy các chất nào dưới đây tác dụng với cả dung dịch HCl và NaOH?. Phân đạm urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70 kg N là. Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50% K2O. Tính hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó?. Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem. cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là. Trong 20g supephôtphat đơn có chứa 5g Ca(H2PO4)2. Tính hàm lượng phần trăm của P2O5. có trong mẫu lân đó:. Supephôtphat kép có công thức là. Loại phân bón nào có hàm lượng nitơ cao nhất. Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là. Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó. là Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm:. Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau. Phát biểu nào sau đây không đúng?. Cho 2016 lít khí NH3 (đktc) vào dung dịch chứa a gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch được hỗn hợp amophot chứa 3960 gam. (NH4)2HPO4. Giá trị của a là. Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ?. Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ 0,1 mol/l và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng ?. Trong một dung dịch CH3COOH , người ta xác định được nồng độ H+ bằng 3.10-3M và nồng độ CH3COOH bằng 3,97.10-1M. Tính nồng độ mol ban đầu của CH3COOH.. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào. Dung dịch của một bazơ ở 25°C có. Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào dung dịch này để được dung dịch có pH = 1 ?. Biết rằng sự biến đổi thể tích khi pha trộn là không đáng kể.. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?. Dãy ion nào sau đây có thể cùng có mặt trong dung dịch?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính nồng độ mol các ion trong dd ... CuSO4 > Cu(2+) + SO4(2-) ... Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?Tính nồng độ mol các ion trong dd ... CuSO4 > Cu(2+) + SO4(2-) ... Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ? ...

Top 4: Nồng độ mol CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

Tác giả: hoc247.net - Nhận 184 lượt đánh giá
Tóm tắt: Loại hoá chất được pha vào nước hồ bơi tạo ra màu xanh mát mắt và có tác dụng ức chế sự phát triển của 1 số loại vi khuẩn là. Cho 6,5g bột Zn vào dung dịch FeSo4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng. Nêu phương pháp. hoá học để phân biệt các dung dịch không màu là: Na2SO4, HCL, NaCL. Cho các chất NaCO3, KCL, BaCl2, Pb(NO3)2 chất nào phản ứng với nhau từng đôi một? Viết PTHH. Cho 177g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd chứa 580g CuSO4 phản ứng xảy ra hoàn. toàn. Viết phương trình hoá học. Trong công nghiệp, NaOH đuợc sản xuất bằng cách điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl. bao hòa. Viết phương trình hóa học của phản ứng điện phân. Trong công nghiệp, NaOH đuợc sản xuất bằng cách điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bao hòa. Viết phương trình hóa học của phản ứng điện phân. Dẫn từ từ 2,24 l khí CO2( đktc) vào một dung dịch có chứa 12 g NaOH sản phẩm là muối Na2CO3 Cho các chất khí : CO2, SO2, H2, O2, NH3. Chất nào có thể làm khô được bằng CaO?. Cách nhận biết các dung dịch mất nhãn. Dung dịch nào sau đây làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Cho 24 8 gam na2o tác dụng với nước thu được 300ml dung dịch A. Hoà tan 7,2g Mg bằng 300ml HCl. Viêt phương. trình hóa học. Cho 18g hỗn hợp gồm CaSO3 và CaSO4 tác dụng với HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Phân biệt lọ mất nhãn sau HCl, H2SO4, NaOH. Cho 13,2 gam hỗn hợp bột mg fe tác dụng hết với dung dịch hcl 2M dư thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Hoà tan 5,6g Fe bằng 500ml dung dịch H2SO4. AM vừa đủ thu được 8,96l khí hidro(ĐKTC). Tính khối lượng sản phẩm thu được? Xác định A. Ngâm kim loại M có khối lượng 5 gam vào 25 ml. dung dịch CuSO4 15% có D=1,12g/ml. Sau một thời gian, người ta lấy M ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, sấy khô cân nặng được 5,16 gam. Hòa tan hoàn toàn a (g) CuO cần dùng 200 (ml) dd HCl 0,2M (vừa đủ) thu được dd D. Tính CM của dung dịch D. Cho 3 kim loại nhôm, bạc, magie. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng loại. Ngâm sắt dư trong 200 ml dung dịch cuso4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc lọc được chất rắn A và dung. dịch B. So sánh thành phần cấu tạo giữa gang và thép. Cho a gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với 200g dung dịch HCl thu được dung dịch A, 11,2 lít khí H2 ở đktc. Ở các lò nung vôi vôi sống (CaO) được sản xuất từ đá vôi theo phương trình hóa học: CaCO3 -> CaO + CO2.. Cho 10,8g kim loại M (lll) tác. dụng với khí clo dư thu đc 53,4g muối clorua. XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Em cảm ơn! Bài 1: Trong công nghiệp, NaOH đuợc sản xuất bằng cách điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bao hòa. a) viết pthh của ...Em cảm ơn! Bài 1: Trong công nghiệp, NaOH đuợc sản xuất bằng cách điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bao hòa. a) viết pthh của ... ...

Top 5: Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là A. 0,25 M B. 0,75 M - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho 8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác. dụng hết với 200 mL dung dịch CuSO4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn B và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M'CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là. Cho hoà tan hoàn toàn a gam Fe3O4 trong dung dịch HCl, thu được dung dịch D, cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa để ngoài không khí đến khối lượng không đổi nữa, thấy khối lượng kết tủa tăng lên 3,4 gam. Đem nung. kết tủa đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn. Giá trị của a, b lần lượt:. Cho 1,26 gam một kim loại tác dụng với dung dịch. H2SO4 loãng tạo ra 3,42 gam muối sunfat. Kim loại đó là Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A, B (đều có hoá trị II) vào nước được dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl- có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m là. Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và. N2(CO3)3 bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan, m có giá trị là. Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, sau đó nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong hai trường hợp chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết các thể tích nạp đều ở đktc. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y bằng dung dịch HCl ta thu được 12,71gam muối khan. Thể tích khí H2 thu được (đktc) là. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là A. 0,25 M. B. 0,75 M. C. 0,5 M D. 0125 M.... đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là A. 0,25 M. B. 0,75 M. C. 0,5 M D. 0125 M. ...

Top 6: Mỗi ngày 1 bài :) | Page 5 | Cộng đồng Học sinh Việt Nam

Tác giả: diendan.hocmai.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều thì trong cốc tạo ra 7,8 gam kết tủa. Lại thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều thì lượng kết tủa có trong cốc là 10,92 gam. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch X. n OH - = 0,5 mol n Al(OH)3 = 0,14 mol. => n Al3+ = 0,14 + 0,08 = 0,22 mol => CM = 2,2 M Ô, bài này thấy ngộ ghê nha , chắc tớ làm bậy bạ rồi . 2. Cho 2,7 gam Al và
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 10, 2010 · Ngâm 1 lá Al trong dd CuSO4 thì sau pứ lá Al thay đổi bao nhiêu. Biết ion SO42- đủ kết tủa hoàn toàn Ba2+ trong 26ml dung dịch BaCl2 0,02M.24 thg 10, 2010 · Ngâm 1 lá Al trong dd CuSO4 thì sau pứ lá Al thay đổi bao nhiêu. Biết ion SO42- đủ kết tủa hoàn toàn Ba2+ trong 26ml dung dịch BaCl2 0,02M. ...

Top 7: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện ...

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 197 lượt đánh giá
Tóm tắt: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch) Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch)Cập nhật ngày: 15-10-2022Chi
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch).Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch). ...

Top 8: hãy tính nồng độ mol của dd khi cho 400g CuSO4 trong 400ml ... - Olm

Tác giả: olm.vn - Nhận 181 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất. cả Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh. Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã. hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 0,6 mol CuSO4 trong 500ml dung dịch CuSO4 . ... hòa ở 80 độ C. Biết khối lượng riêng dd 1,12 g/ml 2) Nồng độ % của dd CuSO4 bảo hòa ở 10 độ C là 20%.Bị thiếu: ion | Phải bao gồm:ionCho 0,6 mol CuSO4 trong 500ml dung dịch CuSO4 . ... hòa ở 80 độ C. Biết khối lượng riêng dd 1,12 g/ml 2) Nồng độ % của dd CuSO4 bảo hòa ở 10 độ C là 20%.Bị thiếu: ion | Phải bao gồm:ion ...