Top 9 khi nói về bình thông nhau trong các kết luận dưới đây kết luận nào không đúng 2023

Top 1: Khi nói về bình thông nhau, trong các kết luận dưới đây ... - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 204 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Khi nói về bình thông nhau, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng ?  A. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau  B. Trong bình thông nhau có thể chứa một hoặc nhiều chất lỏng khác nhau C. Bình thông nhau là bình có hai hoặc nhiều nhánh thông đáy. với nhau  D. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ caoLời giải tham khảo:Đáp án đúng: AMã câu hỏi: 137912Loại bài: Bài tậpC
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nói về bình thông nhau, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng ? A. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau. B. Trong bình ...Khi nói về bình thông nhau, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng ? A. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau. B. Trong bình ... ...

Top 2: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng về bình thông nhau?

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Điều. nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?.  Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:. Một thùng đựng đầy nước cao 80cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 Hãy chọn đáp án đúng.  Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2020000 N/m2 Một lúc sau áp kế chỉ 860000N/m2 Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 10300N/m2.. Một bình hình trụ cao 1,8m đựng đầy rượu. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3. Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 20 cm là:. Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 5, 2020 · Câu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng? A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi ...8 thg 5, 2020 · Câu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng? A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi ... ...

Top 3: Trong các kết luận sau, kết luận nào không ... - khoahoc.vietjack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Một bình thông nhau chứa. nước. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 30mm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 và của xăng là 7000N/m3. Chiều cao của cột xăng là:. Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?. Hai bình A và B thông nhau, ở đáy có khóa K. Bình A đựng thủy ngân, bình B. đựng nước ở cùng một độ cao (hình vẽ). Sau khi mở khóa K mực chất lỏng ở hai bình như thế nào? Tại sao?. Hai bình hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện lần lượt là 150cm2 và 300cm2 được nối thông đáy bằng một ống nhỏ qua khoá k như hình vẽ. Lúc đầu khoá k để ngăn cách hai bình, sau đó đổ v (cm3) dầu vào bình A, đổ v (cm3) nước vào bình B.   Cho biết trọng lượng riêng của dầu và của nước lần lượt là: d1=8000N/m3 ; d. =10000N/m3. Kết luận nào sau đây là chính xác?. Hai bình A và B thông nhau. Bình A đựng rượu, bình B đựng thủy ngân tới cùng một độ cao. Khi bình mởi khóa K, chất lỏng có chảy từ bình nọ sang bình kia không?. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 9 thg 5, 2020 · Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau. D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở ...9 thg 5, 2020 · Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau. D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở ... ...

Top 4: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối ... - Hamchoi.vn

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 187 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau.. B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.. C. Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau.. D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng 1 độ cao. Câu hỏi: 16/08/2021 5,505A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau.B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.Đáp án chính xácC. Trong bình thông nhau có thể ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: A, C, D - đúng. B - sai vì: tiết diện của nhánh bình thông nhau không nhất thiết phải bằng nhau. Đáp án cần chọn là: B ...A, C, D - đúng. B - sai vì: tiết diện của nhánh bình thông nhau không nhất thiết phải bằng nhau. Đáp án cần chọn là: B ... ...

Top 5: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối ... - SHub Share

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 207 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong hình bên, mực chất lỏng ở 3 bình ngang nhau. Bình 1 đựng nước, bình 2 đựng rượu, bình 3 đựng thuỷ ngân. Gọi p1, p2, p3 là áp suất của các chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1, 2 và 3. Trọng lượng riêng của nước, rượu, thủy ngân lần lượt là 10 000. N/m3, 8 000 N/m3và 136 000 N/m3 Chọn phương án đúng:A p2> p1 > p3. B p3> p1 > p2 C p2>. p3 > p1 D p1> p2 > p3
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) 3 thg 6, 2022 · Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau. C. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh ...Xếp hạng 4,5 sao (4.373) 3 thg 6, 2022 · Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau. C. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh ... ...

Top 6: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng về bình thông ...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau.. B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.. C. Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau.. D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao.. Tiết diện của nhánh bình thông nhau không nhất thiết phải bằng nhau⇒ Đáp án B. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ.  Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:. Trong một bình thông nhau chứa thủy ngân, người ta đổ thêm vào một nhánh axit sunfuaric và nhánh còn lại đổ thêm nước. Khi cột nước trong. nhánh thứ hai là 64cm thì mực thủy ngân ở hai nhánh ngang nhau. Hỏi độ cao của cột axit sunfuaric là giá trị nào trong các giá trị sau đây. Biết trọng lượng riêng của axit sunfuaric và của nước lần lượt là d1 = 18000N/m3 và d2 =. 10000N/m3. Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?. Cho khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Ở cùng một độ sâu, áp suất của thủy ngân lớn hơn áp suất của nước bao nhiêu. lần?. Một thùng đựng đầy nước cao 80cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Hãy chọn đáp án đúng.  Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2020000 N/m2 Một lúc sau áp kế chỉ 860000N. /m2. Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 10300N/m2.. Công thức tính áp suất chất lỏng là:  Trong bình thông nhau gồm hai nhánh, nhánh lớn có tiết diện gấp đôi nhánh nhỏ. Khi chưa mở khóa T, chiều cao của cột nước ở nhánh lớn là 30 cm. Tìm chiều cao cột nước ở hai nhánh sau khi đã mở khóa T và khi nước đã đứng yên. Bỏ qua thể tích của ống nối hai nhánh.. Một bình hình trụ cao 1,8m đựng đầy rượu. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3. Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 20 cm là:. Cho hình vẽ bên. Kết luận nào sau đây đúng khi so sánh áp suất tại các điểm A, B, C, D.. Dựa vào 4 hình vẽ dưới, hãy chọn cách sắp xếp đúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn về áp suất của nước trong bình tác dụng lên đáy bình:. Cho khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Ở cùng 1 độ sâu, áp suất của nước lớn hơn áp suất của dầu bao nhiêu lần?. Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ 875000 N/m2, một lúc sau áp kế chỉ 1165000 N/m2. Nhận xét nào sau đây là đúng?. Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết?. Một bình hình trụ cao 1m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong một bình thông nhau chứa thủy ngân, người ta đổ thêm vào một nhánh axit sunfuaric và nhánh còn lại đổ thêm nước. Khi cột nước trong nhánh thứ hai là ...Trong một bình thông nhau chứa thủy ngân, người ta đổ thêm vào một nhánh axit sunfuaric và nhánh còn lại đổ thêm nước. Khi cột nước trong nhánh thứ hai là ... ...

Top 7: Kết luận nào dưới đây không đúng?A. Bình thông nhau là ... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 262 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiKết luận nào dưới đây không đúng?A. Bình thông nhau là bình ít nhất có hai. nhánh.B. Chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, mặt đập.C. Trong cùng một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang đều bằng nhau.D. Trong chất lỏng, càng xuống sâu, áp suất càng giảm. qlamm . 30 tháng 12 2021 lúc 14:40 D (-_-) 20 tháng 12 2021 lúc 15:44 Câu 23:Kết luận nào dưới đây không đúng? A. Trong cùng một chất lỏng đứng yên,. áp suất tại những điểm trên cùng một mặt
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 12, 2021 · Kết luận nào dưới đây không đúng? A. Bình thông nhau là bình ít nhất có hai nhánh. B. Chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, mặt đập.Bị thiếu: nói | Phải có:nói30 thg 12, 2021 · Kết luận nào dưới đây không đúng? A. Bình thông nhau là bình ít nhất có hai nhánh. B. Chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, mặt đập.Bị thiếu: nói | Phải có:nói ...

Top 8: Chỉ giúp mik với - Hoidap247.com

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 74 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án và Giải thích các bước giải:câu 5 khi nói về bình thông nhau thì điều không đúng là- tiết diện của bình thông nhau bắt buộc phải bằng nhau-> chọn `A`câu 6 sự tạo thành áp suất khi quyển là do đâu- Do không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí-> chọn đáp án `A`Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. sta
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 12, 2021 · Khi nói về bình thông nhau, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng? A. Tiết điện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.6 thg 12, 2021 · Khi nói về bình thông nhau, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng? A. Tiết điện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau. ...

Top 9: Vật Lí 8 Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau – Giải bài tập ...

Tác giả: c2phanchutrinh.edu.vn - Nhận 203 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 8. Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 8. Sự tồn tại của áp suất chất lỏng. Công. thức tính áp suất chất lỏng. Bài C1 (trang 28 SGK Vật Lý 8). Bài C2 (trang 28 SGK Vật Lý 8). Bài C3 (trang 29 SGK Vật Lý 8). Bài C4 (trang 29 SGK Vật Lý 8). Bài C5 (trang 30 SGK Vật Lý 8). Bài C6 (trang 31 SGK Vật Lý 8). Bài C7 (trang 31 SGK Vật Lý 8). Bài C8 (trang 31 SGK Vật Lý 8). Bài C9 (trang 31 SGK Vật Lý 8). Bài C10 (trang 31 SGK Vật Lý 8) Vật Lí 8 Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thôn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 5, 2023 · Bài 9: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau? A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau. B.8 thg 5, 2023 · Bài 9: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau? A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau. B. ...