Bộ ba đối mã anticodon là bộ ba có trên

Chọn đáp án A


Anticodon là bộ ba trên tARN, đây là các bộ ba đối mã đến khớp với bộ ba mã sao trên mARN trong quá trình dịch mã.

Có phải bạn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi “Bộ ba đối mã anticodon của tARN vận chuyển axit amin methionine là gì?” Hôm nay, Chăm Học sẽ giúp các bạn nắm rõ kiến thức về mã di truyền và những kiến thức liên quan. Hãy tham khảo bài viết sau để tìm câu trả lời nhé!

Nếu bạn thắc mắc về câu hỏi “Bộ ba đối mã anticodon của tARN vận chuyển axit amin methionine là gì?” thì câu trả lời là 5’ XAU 3’ hay 3’UAX5’.  Bạn có thể hiểu như sao axit amin methionine có mã bộ ba là 5’AUG3’ nên bộ ba đối mã sẽ tìm những nucleobase tương ứng. 

Mã di truyền là trình tự các nucleotit trên gen nhằm quy định thông tin về trình tự các axit amin đã được mã hoá. Hình thức mã hóa được thống nhất ở đa số các loài sinh vật, trong đó, 3 nucleotide liên tiếp trên mạch mã gốc ADN của gene, sẽ quy định một loại axit amin nhất định. Chính vì thế, mã di truyền còn được gọi là mã bộ ba. Tổ hợp 3 nucleotit được gọi là một bộ ba mã hoá. 

Trong AND có 4 loại nucleotide khác nhau là Adenine (viết tắt là A), Thymine (viết tắt là T), Cytosine (viết tắt là X hoặc C) và Guanine (viết tắt là G). Mỗi mạch đơn của chuỗi xoắn kép ADN khi giảm phân sẽ  là một tổ hợp của 3 trong 4 loại nucleotide này. Các bộ ba được gọi là Triplet. Các mạch đơn ADN sẽ được các ARN nhân bản thông tin thành các mã.

Bộ ba đối mã anticodon là bộ ba có trên
Bảng mã di truyền

Codon là bộ ba các ribo-nucleotide có gốc là nucleobase đối ứng với các nucleobase trong triplet đối ứng gốc. A đối ứng thành U của ARN thông tin. Còn T vẫn đối ứng thành A, và X và G thì vẫn đối ứng với X.

Mã di truyền có tính thoái hoá nghĩa là 1 axit amin được mã hoá bởi nhiều bộ ba  khác nhau, trừ AUG và UGG. Đặc điểm này của mã di truyền có ý nghĩa tích cực với sự sống còn của tế bào.

Mã di truyền được đọc liên tục từ mã khởi đầu theo từng bộ 3 nucleotide mà không gối lên nhau.

Bộ ba đối mã anticodon là bộ ba có trên
Các đặc điểm của mã di truyền

Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là cứ 3 Nu ( 1 codon) kế tiếp mã hoá cho 1 axit amin. 

Mã di truyền có tính phổ biến nghĩa là các axit amin giống nhau của các sinh vật khác đều được mã hoá bởi cùng codon trừ vài trường hợp ngoại lệ. 

Trong 64 bộ ba của mã di truyền thì có 3 bộ ba không mã hoá axit amin: UAA, UAG, UGA ( được xem là bộ ba kết thúc). Bộ ba mở đầu là AUG sẽ quy định axit amin metionin (Met) ở sinh vật nhân thực hay foocmin metionin (f-Met) ở sinh vật nhân sơ.

Bộ ba đối mã anticodon là bộ ba có trên
64 bộ mã di truyền được quy định như thế nào?

Tùy thuộc vào vị trí của mã di truyền mà mã di truyền được chia làm ba loại: 

  • Triplet (bộ ba mã gốc) là mã di truyền trên gen.
  • Codon (bộ ba mã phiên) là mã di truyền trên ARN thông tin.
  • Anticodon (bộ ba đối mã) là mã di truyền trên ARN vận chuyển.

Trong quá trình dịch mã có 3 loại ARN tham gia vào đó là mARN, rARN và tARN. Trong đó, mARN là bản phiên mã chứa đựng thông tin giải mã trình tự, số lượng, thành phần của các ãit amin trong phân tử protein. tARN là ARN làm chức năng vận chuyển các acid amin đến mARN để tổng hợp protein có có 2 đầu, 1 đầu mang bộ 3 đối mã và đầu còn lại mang các axit amin tương ứng. rARN là nơi tổng hợp nên chuỗi polipeptit tham gia vào thành phần của Riboxom. 

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã trả lời được câu hỏi “Bộ ba đối mã anticodon của tARN vận chuyển axit amin methionine là gì?” Đồng thời hiểu hơn về mã di truyền. Chúc các bạn học sinh sinh viên có thêm nhiều khám phá mới mẻ về mã di truyền sinh học của con người. 

Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Anticodon là bộ ba có trên:

A. tARN.

Đáp án chính xác

B. mạch mã gốc.

C. ADN.

D. mARN.

Xem lời giải