Công văn số 2488 bhxh-csyt ngày 07 7 2023 năm 2024

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về29/3/2022763/BHXH-CSXHCập nhật mẫu, biểu giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh-Xem/Tải về 10/8/20202539/BHXH-CSYT2539/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT-Xem/Tải về 1/8/2020Số: 4112/BYT-KCBSố: 4112/BYT-KCB V/v Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19-Xem/Tải về 30/7/2020Số: 2418/BHXH-CSYTSố: 2418/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19-Xem/Tải về 30/7/20204051/BYT-KHTCSố: 4051/BYT-KHTC V/v thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19-Xem/Tải về 25/6/20202065/BHXH-CSXHthực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài-Xem/Tải về 16/6/20202161/LĐTBXH-BHXHThực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài-Xem/Tải về 4/5/2020Số: 1511/LĐTBXH-BHXHSố: 1511/LĐTBXH-BHXH V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất-Xem/Tải về 3/4/20202601/VPCP-KGVXSố 2601/VPCP-KGVX V/v thực hiển chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19-Xem/Tải về 13/2/2020422/BHXH-CSXH422/BHXH-CSXH v/V giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch việm đường hô hấp cấp chủng mới Corona-Xem/Tải về 6/2/2020505/BYT-BHsố 505/BYT-BH v/v thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra-Xem/Tải về 31/1/2020280/BHXH-CSYT280/BHXH-CSYT V/v phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona-Xem/Tải về 1/9/201905/2019/NQ-HĐTPNghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP-Xem/Tải về 22/5/20191740/KH-BHXHKế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam-Xem/Tải về 11/6/2018Kế hoạch số 4773/KH-BHXHKế hoạch số 4773/KH-BHXHKế hoạch số 4773/KH-BHXHXem/Tải về 14/10/2016Công văn số: 4027/2016/BHXH-STCông văn số 4027/BHXH-ST ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-Xem/Tải về 14/9/2016Công văn số: 3524/2016/BHXH-TCKTCông văn số: 3524/BHXH-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2016- 28/7/2016Công văn số: 2822/2016/BHXH-BTCông văn số 2822/BHXH-BT ngày 28 tháng 07 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ-Xem/Tải về 20/4/2016Công văn số: 1379/2016/BHXH-BTCông văn số 1379/BHXH-BT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-Xem/Tải về 12/1/2016121/BHXH-TTCông văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền-Xem/Tải về 7/1/201667/BHXH-CSXH67/BHXH-CSXH-Xem/Tải về 2/10/2015Công văn số: 3783/2015/BHXH-PCCông văn số 3783/BHXH-PC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với bảo hiểm xã hội Việt Nam-Xem/Tải về 29/9/2015Công văn số: 3711/2015/BHXH-PCCông văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính-Xem/Tải về 10/9/2015Công văn số: 4660/2015/BGDĐT-CTHSSVCông văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên-Xem/Tải về 24/8/2015Công văn số: 3170/2015/BHXH-BTCông văn số 3170/BHXH-BT ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế-Xem/Tải về 17/7/2015Công văn số: 136/2015/CQĐDCông văn số 136/CQĐD ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo Luật Bảo hiểm y tế.-Xem/Tải về 14/7/2015Công văn số: 2578/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2578/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 07 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sảnTham khảo thêm Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXHXem/Tải về 10/7/2015Công văn số: 2538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2538/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP-Xem/Tải về 10/6/2015Công văn số: 2102/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2102/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995-Xem/Tải về 8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-Xem/Tải về