Đánh giá cắm biển theo thông tu 84 năm 2024

Điều kiện đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Khánh Ngân, hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Nam Định. Vì yêu cầu công việc, tôi cần nghiên cứu một số vấn đề trong lĩnh vực giao thông. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Theo quy định tại ' onclick="vbclick('40AAD', '221024');" target='_blank'> quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành thì Điều kiện đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe được quy định như sau:

1. Cầu không đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe

  1. Cầu được thiết kế theo tải trọng tiêu chuẩn tiên tiến (H30-XB80, HL93 hoặc tương đương trở lên), thi công đúng thiết kế, chất lượng tốt, không bị hư hỏng.
  1. Cầu đang khai thác được tính toán hoặc kiểm định đáp ứng được khả năng chịu tải tương đương với tải trọng tiêu chuẩn tiên tiến nêu tại điểm a Khoản này.

2. Cầu phải đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe

  1. Cầu không đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu.
  1. Trị số ghi trên biển báo hiệu là kết quả tính toán hoặc kiểm định cầu, làm tròn số đến đơn vị tấn, được quyết định bởi cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư này.

3. Đồng bộ về tải trọng cầu, đường trên mạng lưới đường bộ

  1. Khi đầu tư xây dựng cầu mới, phải thiết kế theo tải trọng tiêu chuẩn quy định tại Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 (hoặc tải trọng tương đương).
  1. Khi sửa chữa cải tạo, nâng cấp cầu, phải thiết kế theo hướng nâng cao tải trọng khai thác của cầu hoặc kết hợp điều tiết, tổ chức giao thông để bỏ biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu khi điều kiện cho phép (quy định tốc độ tối đa qua cầu; điều tiết xe qua cầu từng chiếc hoặc bảo đảm cự ly tối thiểu giữa các xe; xe đi đúng tim cầu; không dừng đỗ, phanh gấp trên cầu).
  1. Đối với cầu có tải trọng khai thác thấp (chỉ cho phép xe có tổng trọng lượng nhỏ hơn 13 tấn qua cầu): trên hệ thống quốc lộ phải xây dựng cầu mới để thay thế kịp thời; trên các hệ thống đường bộ khác phải có kếhoạch xây dựng cầu mới phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên đây là nội dung tư vấn về Điều kiện đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 84/2014/TT-BGTVT.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện trên hệ thống quốc lộ.

(LSVN) - Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ. Trong đó, Thông tư 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ.

Đánh giá cắm biển theo thông tu 84 năm 2024

Ảnh minh họa.

Cụ thể, về thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ, theo quy định tại Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT, Cục Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý; Sở Giao thông Vận tải thực hiện trên hệ thống quốc lộ ủy thác, các hệ thống đường địa phương được giao quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị khác (được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ) thực hiện trên các hệ thống đường địa phương được giao quản lý; nhà đầu tư thực hiện trên các dự án PPP, BOT hoặc đường chuyên dùng.

Bộ Giao thông Vận tải quy định rõ:

- Khu Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý;

- Sở Giao thông Vận tải thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý, các hệ thống đường địa phương được giao quản lý;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị khác (được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ) thực hiện trên các hệ thống đường địa phương được giao quản lý;

- Nhà đầu tư thực hiện trên các dự án PPP hoặc đường chuyên dùng;

- Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.

Bên cạnh đó, về thẩm quyền quyết định trị số ghi trên biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, theo Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định đối với cầu trên hệ thống quốc lộ (bao gồm cả dự án PPP), Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền (bao gồm cả dự án PPP).