Đánh giá de jong wc 10 năm 2024

d6a1xe177xff70xe264x127b3xe5d1x10bdfx14fe3x13ab3xX7xd993x15339xec91xe86axe880x12f48xX5x10253xXaxe911xd7f0xdec7xXdxX3xXex14636xfa99x10552x1036cxX3x12397x11a94xX3x12d72xX6xX1bxX3x10421x115a5xX4xX1xX3xXex15683xX1bxX3xXaxXexX1x10fb6xX3x11c5axfbc0xXaxX3x14e7fxXdxX24xX10xX5xX3xX32xX10xX3xf476xf179xX1bxX24xX0x1133fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX32xXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX6xX1bxX3xX24xX25xX4xX1xX3xXexX2axX1bxX3xXaxXexX1xX30xX3xX32xX33xXaxX3xX36xXdxX24xX10xX5xX3xX32xX10xX3xX3fxX40xX1bxX24xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX32xXaxX12xX1dxX20x148b9xX3x14f29xX10xe51axXexX3xXa0xX6xX1bxX3x126d1xX6xXa4x11b94xXdx12e87x10420xX3xXb1xX1x11de9xX3xX4xX1x1195cxX18xX3x15022x10593xXdxX3xX5x13196xXdxX3xX4xX1x10b48xXdxX3xX1xX18xX1bxX24xX3xe851xX25xX40xX3xX4xd929xX6xX3xX4xe4a7xX18xX3xXexX1xXd3xX3xXexf819xX1bxX24xX3xXexX18xX1bxX24xX3xX4x113faxXbdxX4xX3xXbcxX1exX40xX3x146edxX6xXcexXdxX3x11400xX5xX40xX1bxX7xX40xX3xd7c4xX3x121e6xX40xXa4xX5xX32xX3x1259cxX18xXbxX3xea5dxeddexX2xX10axX3xXbcxX1exX3x14835xXbdxXdxX3xe444x11431xX19xX3xX5xX25xXdxX3xXb1xX1xXdx12559xX1bxX3xX111xX14xXexX3xX115xXc1xXdxX3xXexX1xXd3xX3xXbxX1x10cd2xXdxX3xX1bxX1x1275cxXbxX3xXbcxXdx13789xX1bx14e6dxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX40xX32xX19xXaxX12xXcxX25xXdxX3xX36xX24xX40xX25xXdxX3xX1xX25xX1bxX24xX3xXf6xX1bxX1xX3xX4xX18xXc1xXdxX3xXexX18xXd7xX1bxX3xXbcxXdfxX6xX3x109a8xX18xX6x14f48xX3x12b5cxX10xX3xX3fxX40xX1bxX24xX3xecaexX3xXb1xX1xX40x1187exX4xX3xX186xX40xX3xXabxX6xX1bxX3xX105xXdxXexX19xX3xX181xX3xX115x14fa9xX3xX4xXb5xX3xXbxX1xX6xX3xXbcxX1exX40xX3xXcexXb5xX1bxX24xX3xXb1xXdxX1axX18xX3xXexXa4xXdxX13bxXexX3xX1xX25xX3xXbcxX1exX40xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX116xX1bxX3xX4xXd3xX6xX3xX1dxX6xXexX10xX111xX3xXa2xX10xX1bxX3xXf6xXa4x10d41xX6xX13dxX3xX1dxX136xX18xX3xX174xX18xX131xX3xX5xX1exX3xX4xXd7xX18xX3xXexX1xXd3xX3xX4xXd3xX6xX3xX36xX10xXaexX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xXbxX1xX131xXdxX3xX1bxX1xX136xXbxX3xXbcxXdxX13bxX1bxX3xX7xX6xX18xX3xXb1xX1xXdxX3xXexXa4xX136xX1bxX3xX115x13f02xX18xX3xXcex12836xXexX3xX115xXd7xX18xX3xX115xXe9xeb48xX4xX3xXcexXc1xX1bxX3xXbxX1xX30xXexX13dxX3xX1dx14e02xX111xX3xX174xX18xX6xX3xX6xX1bxX1xX3xX115xX198xX3xXbxX1xX131xXdxX3xX111x12becxX3xXbcx15235xX3xXcexXb9xX3xXbcx12dc6xX3xfb03xXe9xXc6xX1bxX24xX3xXc1xX1bxX24xX3xX4xX1xX116xX1bxX3xXbcxX1exX3xX251xXe9xXc6xX1bxX24xX3xX111xX186xX4xX13dxX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX111xX6xXa4xX24xXdxX1bx1440fxX109xXbxX251xX3xX6xX18xXexX40xXaxX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX32xX12xX0xXdxX111xX24xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX109x105d5x14ee2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXa2xX10xX1bxX3xXf6xXa4xX1d5xX6xX3xXbxX1xX131xXdxX3xXa4x104e0xXdxX3xX7xX116xX1bxX3xXexXa4xX2axX1bxX3xX4xX186xX1bxX24xX3xXbcxX249xX3xX179xX10xX3xX3fxX40xX1bxX24xX13dxXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX281xX44xX44xXbcxX1bxX10xX251xXbxXa4xX10xX7xX7xX13dxX1bxX10xXexX44x116bexXdxX5xX10xX7xX44xd7bexX18xXcexXb0xX10xX4xXexX44xX2a3xXa2xX44xXf6xX109xX44xX2xX109xX44xX179xe489xX44x15193xX13dxXb0xXbxX24xXaxX3xXaexXdxX32xXexX1xX9xXaxX2a3xX2a2xX2a2xXaxX3xXcexX40xXa4xX32xX10xXa4xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX44xXexX32xX12xX0xX44xXexXa4xX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX12xXa2xX10xX1bxX3xXf6xXa4xX1d5xX6xX3xXbxX1xX131xXdxX3xXa4xX2baxXdxX3xX7xX116xX1bxX3xXexXa4xX2axX1bxX3xX4xX186xX1bxX24xX3xXbcxX249xX3xX179xX10xX3xX3fxX40xX1bxX24xX13dxX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX32xX12xX0xX44xXexXa4xX12xX0xX44xXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX40xX32xX19xXaxX12xXaxX13xXb5xX3xX5xX1exX3xX111xX14xXexX3xXbxX1xX6xX3xXbcxX1exX40xX3xXcexXb5xX1bxX24xX3xX111xX6xX1bxX3xXa4xX224xX3xXbcxX1exX3xXb1xX1xX232xX1bxX24xX3xX4xXd7xX1bxX3xXexX1xXdxX120xXexXaxX177xX3xX1dxX20xXa0xX3xXexXa4xXe9xXfdxX1bxX24xX3xX115xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX6xX1bxX3xXa2xX10xXa4xXexX3xXa0xX6xX1bxX3xXabxX6xXa4xXaexXdxXb0xXb1xX3xX1bxX1xX136xX1bxX3xX251x14edaxXexX3xXexXa4xX2axX1bxX3xXexX2baxX3xXf6xX5xX24xX10xX111xX10xX10xX1bxX3xX179xX6xX24xXcexX5xX6xX32xX13dxX3xXaxf9ccxX18xX131xX3xXexX1x131e5xX4xX3xXexX232xXdxX3xX4xX131xX111xX3xXexX1xX217xX19xX3xX4xXb5xX3xXbcxX217xX1bxX3xX115x10cdfxX3xX115xXc1xXdxX3xXbcxXbdxXdxX3xX5xXc1xXdxX3xX4xX1xXc6xXdxX3xX4xXd3xX6xX3xX36xXdxX24xX10xX5xX13dxX3xX105xX136xX18xX3xX217xX19xX3xX4xXb5xX3xXbcx120d1xX3xX1bxX1xXe9xX3xXb1xX1xX232xX1bxX24xX3xX115xd72cxXexX3xXa4xX6xX3xX111xX14xXexX3xX24xXdxXbdxXdxX3xX1xX25xX1bxX3xX1bxX1exX40xX3xX4xX131xXaxX13dxX0xXbxX12xXa0xX1exX3xX1bxX1xXe9xX3xX111xX14xXexX3xX7xX41cxX3xXexXa4xXdfxX1bxX24xX3xXbxX1xX25xXexX177xX3xXa0xX6xX1bxX3xXabxX6xXa4xXaexXdxXb0xXb1xX3xX115xX198xX3xXb1xX1xX232xX1bxX24xX3xX24x10f70xXdxX3xXexXdxX434xX1bxX3xXbcxX13bxX3xX115xX186xX1bxX1xX3xX4xX1xX46axX1bxX3xX4xXd3xX6xX3xXabxX6xX1bxX3xX105xXdxXexX19xX3xXexXa4xX40xX1bxX24xX3xX1xX6xXdxX3xXexXa4xX136xX1bxX3xX115xX217xX18xX3xXbcxXbdxXdxX3xXabxX40xX5xX32xX40xXbcxX6xX3xXbcxX1exX3xXcxX1x1380fxX19xX3xX13xXdxX1axX1bxX3xX7xX21bxXbxX3xXexXbdxXdxX13dxX0xXbxX12xX179xX10xX3xX3fxX40xX1bxX24xX3xX4xXb5xX3xX5x14484xX3xX115xX6xX1bxX24xX3xXexX25xX40xX3xX115xXe9xX224xX4xX3xXaxXexX1xXe9xXc6xX1bxX24xX3xX1xXdxX13bxX18xXaxX3xXbcxXbdxXdxX3xX5xXc1xXdxX3xX4xX1xXc6xXdxX3xX4xX1xX46axXexX3xX4xX1xX3f8xX111xX13dxX3xX1dx1437fxXdxX3xXexX1xX186xX1bxX24xX3xX2a3xX177xX3xXexXa4xX40xX1bxX24xX3xXexXa4xX136xX1bxX3xX24xXdxX6xX40xX3xX1xX33xX18xX3xXbcxXbdxXdxX3xX115xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXabxe5eexX177xX3xX6xX1bxX1xX3xX115xX198xX3xXb1xX1xXdxX120xX1bxX3xX2f8xXexX18xX6xXa4xXexX3xX1dxX40xX5xX32xX10xX1bxX3xXcexXb9xX3xXbcxX24fxX3xX251xXe9xXc6xX1bxX24xX3xX111xX186xX4xX3xXfdxX3xX4xX1xX116xX1bxX3xXbxX1xX131xXdxX13dxX3xX2f8xX6xX18xX3xX115xXb5xX177xX3xXexX25xXdxX3xX4xX1xX18xX1bxX24xX3xXb1xX120xXexX3xXffxX40xXa4xX5xX32xX3xX105xX18xXbxX3xX109xX10axX2xX10axX177xX3xX1bxX24xX232xXdxX3xX7xX6xX40xX3xX109xX30cxX3xXexX18xX246xXdxX3xX115xX198xX3xX4xXb5xX3xX111xX14xXexX3xXexX249xX1bxX1xX3xX1xX18xXc1xX1bxX24xX3xXbxX1xX131xX1bxX3xX4xX131xX111xX3xXb1xX1xXdxX3xXcexX6xX19xX3xX1bxX24xXe9xX2baxXdxX3xX115xX25xXbxX3xXexX1x12b18xX1bxX24xX3xXbcxX1exX40xX3xX1bxX24xX41cxX4xX3xX4xXd3xX6xX3xXf6xX5xX40xX1bxX7xX40xX3xXcexX2axX1bxX3xXbxX1x14404xX6xX3xXcxX116xX19xX3xXa2xX6xX1bxX3xX36xX1xX6xX13dxX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX111xX6xXa4xX24xXdxX1bxX281xX109xXbxX251xX3xX6xX18xXexX40xXaxX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX32xX12xX0xXdxX111xX24xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX2a3x14dc0xX689xXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX281xX44xX44xXbcxX1bxX10xX251xXbxXa4xX10xX7xX7xX13dxX1bxX10xXexX44xX2f2xXdxX5xX10xX7xX44xX2f8xX18xXcexXb0xX10xX4xXexX44xX2a3xXa2xX44xXf6xX109xX44xX2xX109xX44xX179xX30axX44xX689xX13dxXb0xXbxX24xXaxX3xXaexXdxX32xXexX1xX9xXaxX2a3xX10axX10axXaxX3xXcexX40xXa4xX32xX10xXa4xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX44xXexX32xX12xX0xX44xXexXa4xX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX12xf9a9xX1xX6xX3xXbcxX1exX40xX3xXcexXb5xX1bxX24xX3xX1bxX24xX18xX19xX3xX1xXdxX1axX111xX3xX4xXd3xX6xX3xX179xX10xX3xX3fxX40xX1bxX24xX3x138e9xXbxX1xX131xXdx12617xX3xXexX25xXdxX3xXffxX40xXa4xX5xX32xX3xX105xX18xXbxX3xX109xX10axX2xX10axX13dxX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX32xX12xX0xX44xXexXa4xX12xX0xX44xXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXbxX12xXaxXcxXa4xX40xX1bxX24xX3xXexXe9xXc6xX1bxX24xX3xX5xX6xXdxX3xX24xXd7xX1bxX3xXexX232xXdxX3xX7xX51dxX3xX1bxXb5xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX13bxX1bxX3xXbcxXbdxXdxX3xX36xXdxX24xX10xX5xX3xXbcxX434xX3xX4xX186xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX115xX217xX18xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX136xX18xX3xX217xX19xX177xX3xX4x108d7xX1bxX3xX1xXdxX13bxX1bxX3xXexX25xXdxX3xXexX232xXdxX3xXb1xX1xX232xX1bxX24xX3xXexX1xX217xX19xX3xX4xXb5xX3xX4xXc6xX3xX1xX14xXdxX3xX1bxX1exX40xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX136xX18xX3xX217xX19xXaxX177xX3xXa0xX6xX1bxX3xXabxX6xXa4xXaexXdxXb0xXb1xX3xX1bxXb5xXdxX3xXexX1xX2axX111xX13dxX3xXcxX1xX10xX40xX3xXbcxX1bxX10xX251xXbxXa4xX10xX7xX7

Xem thêm

Đánh giá de jong wc 10 năm 2024

Thắng Chelsea trong hiệp phụ, Liverpool vô địch Cúp Liên đoàn Anh

2024-02-26 07:40:00

Van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool hạ gục Chelsea 1-0 sau hai hiệp phụ để vô địch Carabao Cup.

Đánh giá de jong wc 10 năm 2024

FC Phú Thọ thất bại trên sân Ninh Bình

2024-02-25 22:16:00

baophutho.vn Chiều 25/2, trên SVĐ Ninh Bình đã diễn ra trận thi đấu giữa CLB Bóng đá Phù Đổng Ninh Bình gặp FC Phú Thọ trong khuôn khổ Vòng 10 - Giải Bóng...

HLV Wenger: “Arsenal chỉ còn biết tự trách mình”

2010-10-04 15:05:00

Sau thất bại 0-2 trên sân của Chelsea tối chủ nhật, "Giáo sư" tỏ vẻ không hài lòng bởi các học trò của ông đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Kim Loan lần thứ ba giành HC vàng thể hình nữ châu Á

2010-10-04 13:40:00

Nữ lực sĩ Đinh Kim Loan đã có bài biểu diễn xuất sắc để đoạt HC vàng giải thể hình châu Á hạng cân dưới 50 kg diễn ra tại Singapore hôm 3/10.

Ronaldo lập cú đúp, Real đại thắng Deportivo

2010-10-04 10:00:00

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành kết quả như một set quần vợt (6-1) trong trận đấu tại sân nhà ở vòng 6 Liga tối chủ nhật.

Liverpool rơi xuống vùng nguy hiểm, Man City vươn lên thứ hai

2010-10-04 08:49:00

Thất bại ê chề trước tân binh Blackpool tối chủ nhật khiến Liverpool phải trải qua màn khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Trong khi đó Man City vượt mặt...

Drogba lại khiến Arsenal khóc hận

2010-10-04 07:35:00

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, góp phần đem lại chiến thắng 2-0 cho Chelsea trong cuộc nội chiến thành London tối chủ nhật.

Mourinho: “Vị trí của Ronaldo là bất khả xâm phạm”

2010-10-03 14:32:00

HLV Real Madrid vẫn giữ lập trường bênh vực học trò đồng hương bất chấp phong độ thiếu thuyết phục của anh gần đây.

Messi nhận Chiếc giày Vàng trong lễ trao giải hoành tráng

2010-10-02 06:53:00

Chiếc giày Vàng là giải thưởng tôn vinh thành tích ghi 34 bàn của tiền đạo người Argentina trong mùa bóng 2009-2010.

Arsenal thiếu thủ lĩnh tinh thần trong trận gặp Chelsea

2010-10-01 15:11:00

Tiền vệ nhạc trưởng Cesc Fabregas khó có thể bình phục kịp thời cho cuộc đại chiến tại Stamford Bridge cuối tuần này.

Cha mất, Ancelotti vẫn dự đại chiến với Arsenal

2010-10-01 13:59:00

Chiến lược gia của Chelsea đã túc trực bên giường bệnh cho đến khi ông Giuseppe qua đời tối thứ tư vừa qua, thọ 87 tuổi.

Liverpool hòa thất vọng với đội chiếu dưới ở Europa League 2010-10-01 09:21:00

Sử dụng đội hình rất mạnh tại lượt trận thứ hai vòng bảng tối qua, nhưng Liverpool cũng chỉ có được trận hòa 0-0 nhọc nhằn trên sân của CLB Hà Lan, Utrecht.