Download nghị định 100 năm 2023

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Tại điều 2 của Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Quy định mới đã sửa đổi, điều chỉnh mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về quy tắc giao thông.

Download nghị định 100 năm 2023

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường

1. Tăng gấp đôi mức phạt không đội mũ bảo hiểm

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng. Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định rõ hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng, tăng gấp đôi so với Nghị định 100.

2. Phạt tối đa 12 triệu đồng nếu Giấy phép lái xe quá hạn

Tại Nghị định 123, việc sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) ô tô chia làm 2 mức. Trong đó, người sử dụng GPLX hết hạn dưới 3 tháng sẽ bị phạt 5-7 triệu đồng.

Người sử dụng giấy phép hết hạn trên 3 tháng, không có hoặc sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt 10-12 triệu đồng.

Nghị định cũng tăng mức xử phạt từ 800.000 – 1,2 triệu đồng lên 1-2 triệu đồng đối với người lái xe máy dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự mà không có GPLX hoặc sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép bị tẩy xóa. Cơ quan chức năng cũng tăng mức phạt từ 3-4 triệu đồng lên 4-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy trên 175 cm3, không có GPLX hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.

3. Điều chỉnh mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến đường cao tốc

Nghị định cũng tăng mức xử phạt từ 3-5 triệu đồng lên 6-8 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc.

Tăng mức xử phạt từ 6-8 triệu đồng (tước GPLX 2-4 tháng) lên 10-12 triệu (tước GPLX 2-4 tháng) đối với hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên đường cao tốc”.

 Đối với hành vi đón, trả hành khách trên đường cao tốc, điều chỉnh từ 5-7 triệu đồng lên 10-12 triệu đồng.

Đối với hành vi nhận, trả hàng trên đường cao tốc, điều chỉnh từ 5-7 triệu đồng lên 10-12 triệu đồng.

4. Sửa đổi, điều chỉnh mức xử phạt của một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

- Điều chỉnh mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng (tước GPLX từ 1-3 tháng) lên 3-5 triệu đồng (tước GPLX 1-3 tháng) đối với người lái xe ô tô:

+ Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng;

+ Điều khiển xe không đủ hệ thống hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật;

- Điều chỉnh mức phạt từ 4- 6 triệu đồng (tước GPLX 1-3 tháng) lên 10 - 12 triệu đồng (tước GPLX 1-3 tháng) đối người lái xe ô tô:

+ Điều khiển xe đăng ký tạm, xe có phạm vi hoạt động hạn chế hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép;

+ Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng).

- Điều chỉnh mức xử phạt từ 100-200 ngàn đồng lên 1-2 triệu đồng đối với người lái xe mô tô điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

- Điều chỉnh mức xử phạt từ 800 ngàn-1 triệu đồng lên 2-3 triệu đồng đối người lái xe mô tô:

+ Điều khiển xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép;

+ Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

5. Sửa đổi, điều chỉnh mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

- Điều chỉnh mức xử phạt từ 800-1,2 triệu đồng lên 1-2 triệu  đồng đối với lái xe mô tô: Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp; GPLX bị tẩy xóa, sử dụng GPLX không hợp lệ.

- Điều chỉnh mức xử phạt từ 1,2 - 3 triệu đồng lên 2-4 triệu đồng đối với người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô.

- Điều chỉnh mức xử phạt từ 3-4 triệu đồng lên 4-5 triệu đồng đối với người lái xe mô tô >175cm3, xe mô tô ba bánh: Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa; sử dụng GPLX không hợp lệ.

- Điều chỉnh mức xử phạt từ 4-6 triệu đồng lên 5-7 triệu đồng đối với người lái xe ô tô: Giấy phép hết hạn dưới 3 tháng, GPLX bị tẩy xóa, sử dụng GPLX không hợp lệ.

- Điều chỉnh mức xử phạt từ 4-6 triệu đồng lên 10-12 triệu đồng đối với người lái xe ô tô: Giấy phép hết hạn hơn 3 tháng, không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 Đan Thy