Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Phòng Văn hoá - Thông tin huyện tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 24/1, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa và thông tin năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin huyện; Trung tâm VH, TT & TT huyện; đại diện các đơn vị viễn thông trên địa bàn huyện và công chức văn hóa và thông tin các xã, thị trấn trong huyện.

Năm 2023, Phòng Văn hoá - Thông tin luôn chủ động tập trung triển khai hoàn thành các chương trình công tác năm; hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm đăng ký. Các nội dung công việc thuộc các mảng chuyên môn được chủ động triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, trong năm qua, Phòng Văn hoá - Thông tin đã tham mưu UBND huyện ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo và ban hành 300 văn bản chuyên môn. Trong đó, một số văn bản trọng tâm như: Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn sử dụng tính năng “Kiểm tra CSDL Quốc gia về Dân cư” trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đề nghị các đơn vị doanh nghiệp viễn thông giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Tổ đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện; đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số CCHC cấp huyện lĩnh vực Phòng VHTT phụ trách; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke chưa đủ điều kiện về PCCC; Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn … Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao; huyện đoàn tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng; chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao trên toàn địa bàn.

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Lãnh đạo Phòng Văn hóa – thông tin huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, Quản lý di tích - lễ hội được tăng cường. Trong năm, Phòng văn hóa đã phối hợp các địa phương tổ chức tốt Lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử, văn hoá Quốc gia và cấp tỉnh như: đình đền Thông Khê xã Cộng Hòa; Đình Tân Cốc, xã Tân Thành, Từ đường Nguyễn Văn Tính, xã Vĩnh Hào, Từ đường họ Vũ Đông, xã Thành Lợi; nhà thờ họ Đỗ, xã Đại Thắng; đình An Hưng, xã Đại An... Đặc biệt là Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội “Thái Bình xướng ca” xã Thành Lợi.

Trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng, phát triển CNTT, thông tin điện tử, xây dựng chính quyền số, nhiệm vụ chuyển đổi số, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 và những năm tiếp theo; thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, tin hoạt động của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện trên Cổng TTĐT huyện. Đặc biệt là ngày 8/8/2023, 100% các xã, thị trấn của huyện đồng loạt tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nhiệm vụ về Chuyển đổi số cho người dân trong đó vai trò chủ đạo là các Tổ công nghệ số cộng đồng và có sự phối hợp của các hội, đoàn thể. Chỉ đạo, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn của huyện sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống QLVB và điều hành. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp mới trên 200 Chữ ký số cho các cá nhân, tổ chức và đề nghị VNPT cấp mới, thay đổi nội dung thông tin tài khoản trên phần mềm QLVB, mail công vụ và hoàn thành việc bàn giao cho các cá nhân.

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về những mặt còn tồn tại, hạn chế; thống nhất đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”. Chú trọng việc bồi đắp, gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Vụ Bản “Nghĩa tình - Văn minh - Năng động - Sáng tạo”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức tự nguyện, tự giác của các tổ chức, gia đình trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”. Xây dựng thôn, làng văn hóa bền vững, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, huy động nguồn vốn xã hội hóa góp phần đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Siết chặt công tác quản lý nhà nước trong quản lý, bảo quản các di tích và cổ vật; làm tốt công tác xã hội hóa trong việc đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa… Trước mắt tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Đ/c Trần Thị Huê, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Đ/c Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Báo cáo tham luận của phòng văn hóa thông tin năm 2024

Các đ/c lãnh đạo Phòng văn hóa thông tin huyện trao giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND huyện, Phòng Văn hóa - thông tin huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.