Chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình năm 2024

Dẫn đến khi lập dự toán sau bước thiết kế cơ sở, lập dự toán cho công trình nào thì chi phí chung sẽ lấy theo tỷ lệ tương ứng của công trình đó (theo giá trị XD trước thuế của tổng chi phí XD trong tổng mức đầu tư được duyệt) chứ không phải lấy theo công trình có chi phí chung cao nhất như bạn nêu.

Số người tham gia 1Thanked +1Thu lại Lý do huynhtanlocst + 1 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

3#

Chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình năm 2024
bqhung2006 Đăng lúc 22/4/2022 11:10|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

Bổ sung thêm ý của Admin FUBI: Các Nghị Định/Thông tư /qui định hay hướng dẫn nếu bạn có sử dụng vốn nhà nước và trình phê duyệt mới là phải tuân thủ tại thời điểm có hiệu lực(áp dụng trước và nếu chưa phù hợp thì bạn kiến nghị sửa đổi , chờ ). Riêng điều chỉnh/ bổ sung thì xem phần cuối chuyển tiếp của qui định nhà nước . Vậy nhé!

Số người tham gia 1Thanked +1Thu lại Lý do huynhtanlocst + 1 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

4#

Chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình năm 2024
Optimus Đăng lúc 14/5/2022 21:48|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

Theo Thông tư 11/2021 thì chi phí chung vẫn tính theo từng loại, nhóm công trình thuộc dự án mà bạn. Chi phí Xây dựng trong tổng mức đầu tư nếu gồm 2 hạng mục Dân dụng và Hạ tầng thì hệ số chi phí chung vẫn là 7,3% và 5,5% chứ.

Số người tham gia 1Thanked +1Thu lại Lý do huynhtanlocst + 1 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#

Chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình năm 2024
Tác giả|huynhtanlocst Đăng lúc 16/6/2022 16:05|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

fubi gửi lúc 13/4/2022 05:49 Dự án có nhiều loại công trình sẽ không phụ thuộc vào câu chữ ghi trong QĐ phê duyệ ...

- Vấn đề mình nêu theo quyết định đầu tư là để cụ thể hóa cụm từ "được duyệt": "chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt" - Còn về loại công trình: Tại khoản 5, điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án có nêu: "5. Đối với dự án hỗn hợp gồm nhiều loại công trình khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công năng phục vụ của công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính"

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#

Chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình năm 2024
Tác giả|huynhtanlocst Đăng lúc 16/6/2022 16:21|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

Optimus gửi lúc 14/5/2022 21:48 Theo Thông tư 11/2021 thì chi phí chung vẫn tính theo từng loại, nhóm công trình thuộc d ...

Có khác tí nhe bạn, Thông tư 11/2021/TT-BXD không còn xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình mà tính trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án "được duyệt". Do đó mình mới đặt vấn đề theo quyết định đầu tư là công trình dân dụng thì chi phí chung của tất cả các hạng mục điều như nhau là 7,3% vì Thông tư 11/2021/TT-BXD không còn cụm từ "từng loại, từng nhóm công trình" không còn nữa. (Bạn xem những chữ tô đỏ trên ảnh: Không còn không còn "xác định trên chi phí trực tiếp", không còn cụm từ "từng loại, từng nhóm công trình")

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#

Chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình năm 2024
nath.pleiku Đăng lúc 20/6/2022 14:06|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

huynhtanlocst gửi lúc 16/6/2022 16:21 Có khác tí nhe bạn, Thông tư 11/2021/TT-BXD không còn xác định trên chi phí trực ti ...

Xin phép bạn chủ top và anh Fubi, cái món này em cũng thấy đang tranh cãi quá. Ví dụ cụ thể, em có 1 công trình CPXD nền mặt đường, HT thoát nước là 840 tỷ, xây dựng hệ thống chiếu sáng là 60 tỷ, phê duyệt là công trình giao thông cấp 2. Vậy bây giờ theo em hiểu có 2 tình huống như này: 1. Là công trình có CPXD trước thuế ~820 tỷ<1.000 tỷ, vậy CPC của phần nền mặt đường, HT thoát nước là 4.9%, còn phần điện chiếu sáng là 4.3% 2. Theo QĐ phê duyệt là công trình giao thông có CPXD trước thuế ~820 tỷ<1.000 tỷ, vậy CPC của phần nền mặt đường, HT thoát nước và phần điện chiếu sáng đều là 4.9% Vậy CPC là theo 1 hay 2 ạ? Mong cả nhà góp ý ạ.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#

Chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình năm 2024
Duahau2017 Đăng lúc 29/6/2022 15:29|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

Theo mình nghĩ Chi phí chung TT 11/2021/BXD: 1. Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình thì CPC vẫn tính theo từng loại công trình. 2. Đối với dự án chỉ yêu cầu BC KTKT thì CPC tính theo loại công trình được phê duyệt.