Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024

- Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác (tại khoản 1 Điều 4 Luật Di sản văn hóa 2001, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009)

- Di sản văn hóa phi vật thể sẽ bao gồm:

+ Tiếng nói, chữ viết;

+ Ngữ văn dân gian;

+ Nghệ thuật trình diễn dân gian;

+ Tập quán xã hội và tín ngưỡng;

+ Lễ hội truyền thống;

+ Nghề thủ công truyền thống;

+ Tri thức dân gian.

(theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 98/2010/NĐ-CP)

Một số di sản văn hóa phi vật thể có thể kể đến như:

- Nhã nhạc cung đình Huế

- Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

- Dân ca quan họ Bắc Ninh

- Đờn ca tài tử Nam Bộ

- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

...

[2] Đối với di sản văn hoá vật thể

- Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. (khoản 2 Điều 4 Luật Di sản văn hóa 2001)

- Di sản văn hóa vật thể bao gồm:

+ Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di tích);

+ Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

(theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 98/2010/NĐ-CP)

Một số di sản văn hóa vật thể có thể kể đến như:

- Phố cổ Hội An

- Cố đô Huế

- Hoàng Thành Thăng Long

- Thánh địa Mỹ Sơn

- Thành nhà Hồ

...

Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024

Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể khác nhau như thế nào? (Hình từ Internet)

Những hành vi nào được xem là hành vi vi phạm làm sai lệch hoặc hủy hoại di sản văn hóa?

Tại Điều 4 Nghị định 98/2010/NĐ-CP có quy định về những hành vi được xem là hành vi vi phạm làm sai lệch hoặc hủy hoại di sản văn hóa. Cụ thể:

- Những hành vi làm sai lệch di tích:

+ Làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích như đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích hoặc tu bổ, phục hồi không đúng với yếu tố gốc cấu thành di tích và các hành vi khác khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch, tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung và giá trị của di tích;

+ Làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích.

- Những hành vi gây nguy cơ hủy hoại hoặc làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể:

+ Phổ biến và thực hành sai lệch nội dung di sản văn hóa phi vật thể;

+ Tùy tiện đưa những yếu tố mới không phù hợp làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể;

+ Lợi dụng việc tuyên truyền, phổ biến, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể để trục lợi và thực hiện các hành vi khác trái pháp luật.

- Những trường hợp sau đây bị coi là đào bới trái phép địa điểm khảo cổ:

+ Tự ý đào bới, tìm kiếm di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong khu vực bảo vệ di tích và địa điểm thuộc quy hoạch khảo cổ như di chỉ cư trú, mộ táng, công xưởng chế tác công cụ, thành lũy và các địa điểm khảo cổ khác;

+ Tự ý tìm kiếm, trục vớt các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia còn chìm đắm dưới nước.

Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là gì?

Tại Điều 5 Nghị định 98/2010/NĐ-CP có quy định về tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như sau:

Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
1. Có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương.
2. Phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ.
3. Có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài.
4. Được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.

Theo đó, có 04 tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như sau:

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là những di sản văn hóa phi vật thể mang tính tiêu biểu cho quốc gia. Tại Việt Nam, những di sản này được các địa phương kiểm kê, phân loại và đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố (ghi danh).

Đến tháng 1 năm 2018, cả nước có 248 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, bao gồm 93 lễ hội truyền thống, 60 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian, 59 di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng, 23 di sản nghề thủ công truyền thống, 5 di sản tri thức dân gian, 5 di sản tiếng nói, chữ viết và 4 di sản ngữ văn dân gian (trong đó có một di sản hỗn hợp là nói lý, hát lý của người Cơ Tu đồng thời là di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và di sản tiếng nói, chữ viết). Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu mang tính tương đối, do có những di sản được tính chung cho nhiều tỉnh, thành phố (ví dụ: ca trù, đờn ca tài tử Nam Bộ), ngược lại có những di sản được tính riêng cho từng tỉnh, thành phố (ví dụ: Lễ hội cầu Ngư, nghệ thuật bài chòi). Một trường hợp đặc biệt là nghi lễ cấp sắc của người Dao, năm 2012 được ghi danh là di sản chung của các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái, lần lượt các năm sau đó lại được ghi danh là di sản riêng của tỉnh Tuyên Quang (năm 2013 ), tỉnh Thái Nguyên (năm 2014) và tỉnh Sơn La (năm 2016). Có 1 di sản là Lễ hội Trường Yên sau được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch điều chỉnh thành tên gọi là Lễ hội Hoa Lư.

Tên di sản Loại hình Địa điểm Thời điểm được ghi danh Nguồn Hình ảnh Ca Huế Nghệ thuật trình diễn dân gian Thừa Thiên Huế 2015Ca Huế trên sông Hương Ca trù (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn khẩn cấp) Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh 2012

Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Ca nương Phó Thị Minh Đức biểu diễn ca trù tại Hà Nội Chợ Phong lưu (Háng Phúng Lìu) Khâu Vai Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (Xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc) 2021 Chữ Nôm của người Dao Tiếng nói, chữ viết Lào Cai 2015 Chữ Nôm của người Dao Tiếng nói, chữ viết Bắc Kạn 2012 Chữ Nôm của người Tày Tiếng nói, chữ viết Bắc Kạn 2014Bản thảo chữ Nôm Tày, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Chữ viết cổ của người Thái Tiếng nói, chữ viết Sơn La 2016
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Một trang chữ Thái cổ trong gia phả họ Lò Cầm, Mai Sơn, Sơn La và chữ ký, họ tên, dấu người viết bằng chữ Lai Pao - nửa phía dưới Dân ca Cao Lan Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Giang (xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn) 2012 Dân ca Sán Chí Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Giang (xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn) 2012 Dân ca của người Bố Y Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Giang (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ) 2018 Dân ca quan họ Bắc Ninh (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Ninh và Bắc Giang 2012Hát quan họ tại đền Đô năm 2004 Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ An và Hà Tĩnh 2012 Đờn ca tài tử Nam Bộ (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Nghệ thuật trình diễn dân gian An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh 2012
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Một ban nhạc đờn ca tài tử Sài Gòn năm 1911 Hát Aday của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Hậu Giang (Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) 2021 Hát bả trạo Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Nam (huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, thành phố Tam Kỳ và Hội An) 2013 Hát bội Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian Bình Định 2014 Hát dậm Quyển Sơn Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Nam (Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng) 2019 Hát Dô Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Nội (Xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai) 2023 Hát đúm Thủy Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian Hải Phòng (các xã Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) 2018 Hát Kiều Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Bình (Huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn) 2023 Hát múa Ải Lao Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Nội (phường Phúc Lợi, quận Long Biên) 2016 Hát nhà tơ (hát cửa đình) Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Ninh 2015 Hát Páo dung của người Dao Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuyên Quang 2013 Hát Quan làng của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Giang (Huyện Quang Bình) 2023 Hát Quan làng của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuyên Quang 2023 Hát ru của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Kạn (Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm) 2023 Hát ru của người Việt ở Cần Thơ Nghệ thuật trình diễn dân gian Cần Thơ 2020 Hát ru Cảnh Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Bình (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) 2023 Hát Sắc bùa của người Mường Nghệ thuật trình diễn dân gian Thanh Hóa (Huyện Ngọc Lặc) 2022 Hát sắc bùa Phú Lễ Nghệ thuật trình diễn dân gian Bến Tre (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) 2017 Hát sình ca của người Cao Lan Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuyên Quang 2015 Hát soóng cọ của người Sán Chỉ Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Ninh 2023 Hát sấng cọ (Hát ví Lưu Tam) của người Sán Chay Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Nguyên (huyện Phú Lương) 2016 Hát soọng cô của người Sán Dìu Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuyên Quang (các xã Sơn Nam, Thiện Kế và Ninh Lai, huyện Sơn Dương) 2015 Hát soọng cô của người Sán Dìu Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Nguyên (huyện Đồng Hỷ) 2015 Hát soọng cô của người Sán Dìu nghệ thuật trình diễn dân gian Vĩnh Phúc (các huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên) 2018 Hát soọng cô của người Sán Dìu Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Ninh 2023 Hát trống quân làng Bùi Xá Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Ninh (xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành) 2016 Hát trống quân Nghệ thuật trình diễn dân gian Hưng Yên 2016 Hát trống quân Nghệ thuật trình diễn dân gian Hải Dương (xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) 2016 Hát trống quân Đức Bác Nghệ thuật trình diễn dân gian Vĩnh Phúc 2019 Hát trống quân Liêm Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Nam (xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm) 2023 Hát Xẩm Nghệ thuật trình diễn dân gian Ninh Bình (Huyện Yên Mô, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình) 2022 Hát xoan ở Phú Thọ (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Nghệ thuật trình diễn dân gian Phú Thọ 2012
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Hát Xoan tại thành phố Việt Trì Hò Cần Thơ Nghệ thuật trình diễn dân gian Cần Thơ (Huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Cái Răng) 2019 Hò Đồng Tháp nghệ thuật trình diễn dân gian Đồng Tháp 2018 Hò khoan Lệ Thủy Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Bình (huyện Lệ Thủy) 2017 Hò giã gạo Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Trị (các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh) 2023 Hò thuốc cá Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tri thức dân gian Quảng Bình 2021 Hội đua bò Bảy Núi Lễ hội truyền thống An Giang 2016
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Lễ hội đua bò ở Bảy Núi, Tịnh Biên, An Giang Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Lễ hội truyền thống Hà Nội 2012
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Đoàn rước trong Hội Gióng ở làng Phù Đổng Nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Nghệ thuật trình diễn dân gian Thừa Thiên Huế 2012Nhã nhạc cung đình Huế Keng Loóng của người Thái Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hòa Bình (Huyện Mai Châu) 2023 Lễ hội Miếu Bà Rá Lễ hội truyền thống Bình Phước 2019 Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu Lễ hội truyền thống Hải Phòng (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy) 2017 Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ Lễ hội truyền thống Hà Nội (Phường Bưởi, quận Tây Hồ) 2023 Lễ hội Ada Koohn (Mừng lúa mới) của người Pa Cô Lễ hội truyền thống Thừa Thiên Huế 2019 Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều Lễ hội truyền thống Quảng Bình (Xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy) 2023 Lễ mừng cơm mới của người Mông Lễ hội truyền thống Yên Bái (huyện Mù Cang Chải) 2021 Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai Tập quán xã hội và tín ngưỡng Ninh Thuận (Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam) 2023 Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (Xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông) 2022 Lễ mừng thọ của người M'nông Tập quán xã hội và tín ngưỡng Đắk Lắk (huyện Lắk) 2022 Lễ hội Mường Xia Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (Xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) 2022 Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê Lễ hội truyền thống Hải Phòng (xã An Đồng, huyện An Dương) 2017 Hội vật Liễu Đôi Lễ hội truyền thống Hà Nam (xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm) 2017 Hơmon (sử thi) của người Ba Na Ngữ văn dân gian Gia Lai (các huyện Đak Đoa, Đak Pơ, K'Bang và Kông Chro) 2014 Hơmon (sử thi) của người Ba Na-Rơ Ngao Ngữ văn dân gian Kon Tum 2014 Kéo co Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Ninh (xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) 2014 Kéo co ngồi Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Nội (phường Thạch Bàn, quận Long Biên) 2014 Kéo mỏ (Kéo co) Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Nội (thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) 2014 Kéo song (Kéo co) Tập quán xã hội và tín ngưỡng Vĩnh Phúc (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) 2014 Kéo co truyền thống Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tuyên Quang 2015 Kéo co của người Thái Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lai Châu 2015 Kéo co của người Tày, người Giáy Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai 2014 Khan (sử thi) của người Ê Đê Ngữ văn dân gian Đắk Lắk 2014 Khắp Nôm của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Lào Cai (huyện Văn Bàn) 2018 Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Nghệ thuật trình diễn dân gian Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng 2012Mô hình sinh hoạt văn hóa Cồng Chiêng trưng bày tại Biệt điện Bảo Đại Kỹ thuật chế biến rượu cần của người Xtiêng Tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống Bình Phước 2019 Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao Đỏ Tri thức dân gian Hà Giang (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) 2018 Kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người H'Mông Tri thức dân gian Hà Giang (xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ) 2016 Lễ bỏ mả của người Raglai Tập quán xã hội và tín ngưỡng Khánh Hòa (xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn) 2012 Lễ bỏ mả của người Raglai Tập quán xã hội và tín ngưỡng Ninh Thuận (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc) 2018 Lễ cầu an của người Giáy Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (Xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc) 2022 Nghi lễ Xé Pang Á (Cầu an) của người Kháng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La (Huyện Quỳnh Nhai, huyện Mường La, huyện Thuận Châu) 2023 Lễ cầu an (Pang A) của người La Ha Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La (các huyện Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu) 2018 Lễ Cầu mùa của người Cờ Lao Đỏ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (Xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì) 2022 Lễ cầu mùa, cầu mưa của người Dao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (huyện Bắc Mê) 2022 Lễ hội cầu mưa Lễ hội truyền thống Hưng Yên (Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm) 2022 Lễ Cầu làng (Áy lay) của người Dao Họ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Văn Bàn) 2018 Lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao (Tịu siằng thun boàu liu) Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn (xã Đồng Xá, huyện Na Rì) 2016 Lễ cúng dòng họ (Tu su) của người Mông Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La 2016 Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (Huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông) 2023 Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) 2012 Lễ Đại Phan của người Sán Dìu Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tuyên Quang 2022 Lễ "Ét đông" của nhóm Giơ Lâng (Ba Na) Tập quán xã hội và tín ngưỡng Kon Tum (Huyện Kon Rẫy) 2021 Lễ cúng rừng (Mo đổng trư) của người Nùng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (huyện Hoàng Su Phì) 2016 Lễ cúng rừng (Mủ đẳng mai) của người Thu Lao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương) 2016 Lễ cúng rừng của người Giáy Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Văn Bàn) 2020 Lễ Gạ ma do (Cúng rừng) của người Hà Nhì Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Bát Xát) 2015 Lễ Gạ ma thú (Cúng bản) của người Hà Nhì Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (Xã Sín Thầu, xã Chung Chải, xã Sen Thượng, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé) 2019 Lễ Khoi kìm (Cúng rừng) của người Dao đỏ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai 2015 Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (xã Phố Là, huyện Đồng Văn) 2012 Lễ cúng rừng của người Phù Lá Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (xã Nàn Sỉn, huyện Xín Mần) 2018 Nghi lễ Não Lũng (Cúng rừng) của người Mông Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Si Ma Cai) 2020 Lễ cúng rừng của người Cờ Lao Lễ hội truyền thống Hà Giang (Xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn) 2023 Lễ mở cửa rừng của người Mường Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Thọ (Huyện Yên Lập) 2023 Lễ cúng trưởng thành của người Ê đê Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Yên (huyện Sông Hinh và Sơn Hòa) 2018 Lễ cúng Bàn Vương của người Dao Đỏ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì) 2022 Lễ hội Ariêu piing của người Tà Ôi (Pa cô) Lễ hội truyền thống Quảng Trị (Huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa) 2023 Lễ hội xã Đại Đồng Lễ hội truyền thống Vĩnh Phúc (Huyện Vĩnh Tường) 2021 Lễ hội Sết Boóc Mạy Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (xã Cán Khê, huyện Như Thanh) 2023 Lễ Hát múa ăn mừng dưới cây Bông (Kin Chiêng Bọoc Mạy) của người Thái Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thanh Hóa (xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh) 2017 Lễ Xăng Khan (Kin chiêng boóc mạy) của người Thái Tập quán xã hội và tín ngưỡng Nghệ An (các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn) 2017 Lễ Hết chá của người Thái Lễ hội truyền thống Sơn La (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) 2015 Lễ Kin pang then của người Thái trắng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (thị xã Mường Lay) 2015 Lễ Kin pang then của người Thái trắng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La (huyện Quỳnh Nhai, huyện Mai Sơn) 2020 Lễ hội Bà Phường Chào Lễ hội truyền thống Quảng Nam (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) 2020 Lễ hội Bà Thu Bồn Lễ hội truyền thống Quảng Nam (xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên; xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) 2020 Lễ hội Bạch Hạc, đền Tam Giang Lễ hội truyền thống Phú Thọ 2019 Lễ hội Bạch Đằng Lễ hội truyền thống Quảng Ninh (Thị xã Quảng Yên) 2021 Lễ hội Bổng Điền Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư) 2023 Lễ hội Bình Đà Lễ hội truyền thống Hà Nội (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) 2014
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Lễ hội Bổ Đà Lễ hội truyền thống Bắc Giang (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) 2017 Lễ hội dinh Thày Thím Lễ hội truyền thống Bình Thuận (Xã Tân Tiến, thị xã La Gi) 2022 Lễ hội bơi Đăm Lễ hội truyền thống Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) 2018 Lễ hội bơi trải đền, chùa Ngọ Dương Lễ hội truyền thống Hải Phòng (xã An Hòa, huyện An Dương) 2020 Lễ hội Cổ Loa Lễ hội truyền thống Hà Nội 2021 Lễ hội Dua Tpeng (Phá bàu) của người Khmer Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bình Phước 2019 Lễ hội Đập trống của người Ma Coong Tập quán xã hội và tín ngưỡng Quảng Bình 2019 Lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Lễ hội truyền thống Sóc Trăng (Huyện Thạnh Trị, huyện Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng) 2022 Lễ hội đua thuyền Tứ Linh Lễ hội truyền thống Quảng Ngãi (xã An Hải, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) 2020 Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ Lễ hội truyền thống Quảng Bình (Huyện Quảng Ninh và Thành phố Đồng Hới) 2022 Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang Lễ hội truyền thống Quảng Bình 2019 Lễ hội Bủng Kham Lễ hội truyền thống Lạng Sơn (xã Đại Đồng, huyện Tràng Định) 2015 Lễ hội cầu bông của người Kinh Lễ hội truyền thống Bình Phước (huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long) 2021 Lễ hội cầu mùa của người Sán Chay Lễ hội truyền thống Thái Nguyên (huyện Phú Lương) 2018 Lễ hội cầu mưa của Tập quán xã hội và tín ngưỡng Gia Lai 2015 Lễ hội cầu Ngư Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) 2017 Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn Lễ hội truyền thống Hà Tĩnh (Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) 2021 Lễ hội cầu ngư Quảng Bình Lễ hội truyền thống Quảng Bình (các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới) 2018 Lễ hội cầu Ngư Lễ hội truyền thống Đà Nẵng 2016 Lễ hội cầu Ngư Lễ hội truyền thống Phú Yên 2016 Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa Lễ hội truyền thống Khánh Hòa 2012 Lễ hội cầu ngư Lễ hội truyền thống Ninh Thuận 2019 Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú Lễ hội truyền thống Bình Thuận 2019 Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn Lễ hội truyền thống Hải Phòng (quận Đồ Sơn) 2013 Lễ hội chùa Bà Đanh Lễ hội truyền thống Hà Nam (Xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng) 2019 Lễ hội chùa Hào Xá Lễ hội truyền thống Hải Dương (xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà) 2015 Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn Lễ hội truyền thống Bình Định (Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) 2022 Lễ hội chùa Bắc Nga Lễ hội truyền thống Lạng Sơn (xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) 2023 Lễ hội chùa Cổ Lễ Lễ hội truyền thống Nam Định (Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh) 2023 Lễ hội chùa Đại Bi Lễ hội truyền thống Nam Định (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) 2020 Lễ hội chùa Đọi Sơn Lễ hội truyền thống Hà Nam 2019 Lễ hội chùa Keo Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) 2017 Lễ hội chùa Keo Hành Thiện Lễ hội truyền thống Nam Định 2019 Lễ hội chùa Láng Lễ hội truyền thống Hà Nội 2019 Lễ hội chùa Ông Lễ hội truyền thống Đồng Nai (thành phố Biên Hòa) 2023 Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm Lễ hội truyền thống Bắc Giang (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng) 2013 Lễ hội Côn Sơn Lễ hội truyền thống Hải Dương (Thị xã Chí Linh) 2012 Lễ hội cúng biển Mỹ Long Lễ hội truyền thống Trà Vinh (xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) 2013 Lễ hội Dinh Cô Lễ hội truyền thống Bà Rịa - Vũng Tàu (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) 2023 Lễ hội Đào Xá Lễ hội truyền thống Phú Thọ (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy) 2016 Lễ hội đền A Sào Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) 2015 Lễ hội đền An Xá (Lễ hội Đậu An) Lễ hội truyền thống Hưng Yên (xã An Viên, huyện Tiên Lữ) 2023 Lễ hội đền Bà Triệu Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (Xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) 2022 Lễ hội đền Bà Vũ Lễ hội truyền thống Hà Nam (Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân) 2023 Lễ hội đền Bạch Mã Lễ hội truyền thống Nghệ An 2019 Lễ hội đền Bảo Hà Lễ hội truyền thống Lào Cai (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên) 2016 Lễ hội đền Cao An Phụ Lễ hội truyền thống Hải Dương (Phường An Sinh, thị xã Kinh Môn) 2022 Lễ hội đền Chiêu Trưng Lễ hội truyền thống Hà Tĩnh (xã Thạch Bàn, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà; xã Mai Phụ, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) 2017 Lễ hội đền Chín Gian Lễ hội truyền thống Nghệ An (huyện Quế Phong) 2016 Lễ hội đền Chu Hưng Lễ hội truyền thống Phú Thọ 2019 Lễ hội đền Cờn Lễ hội truyền thống Nghệ An (thị xã Hoàng Mai) 2016 Lễ hội đền Cửa Ông Lễ hội truyền thống Quảng Ninh (phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) 2016 Lễ hội đền Du Yến Lễ hội truyền thống Phú Thọ (xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba) 2023 Lễ hội đền Đa Hòa Lễ hội truyền thống Hưng Yên (Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu; xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) 2023 Lễ hội đền Độc Cước Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (thành phố Sầm Sơn) 2018 Lễ hội đền Đông Cuông Lễ hội truyền thống Yên Bái (huyện Văn Yên) 2023 Lễ hội đền Đồng Bằng Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) 2016 Lễ hội đền Đuổm Lễ hội truyền thống Thái Nguyên (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) 2017 Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La Lễ hội truyền thống Tuyên Quang (thành phố Tuyên Quang) 2017 Lễ hội đền Hát Môn Lễ hội truyền thống Hà Nội (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ) 2016 Lễ hội đền Hóa Dạ Trạch Lễ hội truyền thống Hưng Yên (Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) 2023 Lễ hội đền Hoàng Công Chất Lễ hội truyền thống Điện Biên (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) 2015 Lễ hội đền Kỳ Cùng-đền Tả Phủ Lễ hội truyền thống Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn) 2015 Lễ hội đền Lảnh Giang Lễ hội truyền thống Hà Nam (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên) 2017 Lễ hội đền Lăng Sương Lễ hội truyền thống Phú Thọ (xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy) 2018 Lễ hội đền thờ Lê Hoàn Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (Xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân) 2023 Lễ hội đền, chùa Linh Quang Lễ hội truyền thống Nam Định (xã Phương Định, huyện Trực Ninh) 2020 Lễ hội đền Lộng Khê Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ) 2017 Lễ hội đền Mưng Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (xã Trung Thành, Nông Cống) 2019 Lễ hội đền Ngự Dội Lễ hội truyền thống Vĩnh Phúc (xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường) 2018 Lễ hội đền ông Hoàng Mười Lễ hội truyền thống Nghệ An 2019 Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan (thập niên sự lệ) Lễ hội truyền thống Nghệ An (xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) 2023 Lễ hội đền Quả Sơn Lễ hội truyền thống Nghệ An (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương) 2018 Lễ hội đền Quát Lễ hội truyền thống Hải Dương (xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) 2020 Lễ hội đền, đình Sượt Lễ hội truyền thống Hải Dương (phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) 2020 Lễ hội đền Suối Mỡ Lễ hội truyền thống Bắc Giang (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) 2015 Lễ hội đền Thanh Liệt Lễ hội truyền thống Nghệ An (xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên) 2018 Lễ hội đền Thượng Lễ hội truyền thống Lào Cai (thành phố Lào Cai) 2016 Lễ hội đền Tống Trân Lễ hội truyền thống Hưng Yên 2021 Lễ hội đền Tranh Lễ hội truyền thống Hải Dương (Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang) 2022 Lễ hội đền Trần Lễ hội truyền thống Nam Định (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) 2014 Lễ hội đền Trần Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) 2014 Lễ hội đền Trần Thương Lễ hội truyền thống Hà Nam (xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân) 2017 Lễ hội Đền thờ Đức Thánh Tổ nghề đúc đồng Tống Xá Lễ hội truyền thống Nam Định 2019 Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Lễ hội truyền thống Hải Phòng 2019 Lễ hội đền Và Lễ hội truyền thống Hà Nội (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) 2016 Lễ hội đền Vân Luông Lễ hội truyền thống Phú Thọ (Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì) 2022 Lễ hội đền Yên Lương Lễ hội truyền thống Nghệ An (Thị xã Cửa Lò) 2023 Lễ hội điện Trường Bà Lễ hội truyền thống Quảng Ngãi (thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) 2017 Lễ hội đình Chèm Lễ hội truyền thống Hà Nội (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) 2016 Lễ hội đình Đầm Hà Lễ hội truyền thống Quảng Ninh (Thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà) 2023 Lễ hội đình Hồng Thái Lễ hội truyền thống Tuyên Quang (Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương) 2023 Lễ hội đình Hùng Lô Lễ hội truyền thống Phú Thọ (Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì) 2022 Lễ hội đình Lưu Xá Lễ hội truyền thống Hà Nội (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) 2016 Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực Lễ hội truyền thống Kiên Giang (Thành phố Rạch Giá) 2023 Lễ hội đình Phương Độ Lễ hội truyền thống Thái Nguyên (xã Xuân Phương, huyện Phú Bình) 2018 Lễ hội đình Quan Lạn Lễ hội truyền thống Quảng Ninh 2019 Lễ hội đình Thọ Vực Lễ hội truyền thống Tuyên Quang (xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương) 2018 Lễ hội đình Trà Cổ Lễ hội truyền thống Quảng Ninh 2019 Lễ hội đình Trịnh Xuyên Lễ hội truyền thống Hải Dương (xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) 2015 Lễ hội đình Trường Lâm Lễ hội truyền thống Hà Nội (phường Việt Hưng, quận Long Biên) 2018 Lễ hội đình Vạn Ninh Lễ hội truyền thống Quảng Ninh (xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) 2023 Lễ hội đình Vồng Lễ hội truyền thống Bắc Giang (xã Song Vân, huyện Tân Yên) 2015 Lễ hội đua ngựa Bắc Hà Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (Huyện Bắc Hà) 2021 Lễ hội gầu tào Lễ hội truyền thống Hà Giang và Lào Cai 2012 Lễ hội gầu tào của người Mông Lễ hội truyền thống Lai Châu (huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường) 2020 Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lễ hội truyền thống Hà Tĩnh (huyện Hương Sơn) 2015 Hạn Khuống của người Thái Nghệ thuật trình diễn dân gian Yên Bái (thị xã Nghĩa Lộ) 2017 Lễ hội Katé của người Chăm Lễ hội truyền thống Ninh Thuận 2017 Lễ hội Katê của người Chăm Lễ hội truyền thống Bình Thuận 2022 Lễ hội Kiếp Bạc Lễ hội truyền thống Hải Dương (Thị xã Chí Linh) 2012 Lễ hội Khai hạ của người Mường Lễ hội truyền thống Hòa Bình (Huyện Tân Lạc, huyện Lạc Sơn, huyện Cao Phong, huyện Kim Bôi) 2022 Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt Lễ hội truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh (Quận Bình Thạnh) 2022 Lễ hội Khô già già của người Hà Nhì đen Lễ hội truyền thống Lào Cai (huyện Bát Xát) 2014 Lễ Kỳ yên của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn 2020 Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy Lễ hội truyền thống Cần Thơ (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) 2018 Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An Lễ hội truyền thống Bình Dương (Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) 2023 Lễ hội Kỳ yên tại đình Gia Lộc Lễ hội truyền thống Tây Ninh (thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng) 2012 Lễ hội Kỳ yên đình Tân An Lễ hội truyền thống Bình Dương (phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một) 2022 Đại lễ Kỳ yên đình Tân Phước Tây Lễ hội truyền thống Long An (xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) 2014 Lễ hội Kỳ Yên ở đình thần Thoại Ngọc Hầu, An Giang) Lễ hội truyền thống An Giang (Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) 2020 Lễ hội làng Bình Hải Lễ hội truyền thống Ninh Bình (Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô) 2022 Lễ hội làng Chử Xá Lễ hội truyền thống Hà Nội (xã Văn Đức, Gia Lâm) 2020 Lễ hội làng Diềm Lễ hội truyền thống Bắc Ninh (xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) 2016 Lễ hội làng Đồng Kỵ Lễ hội truyền thống Bắc Ninh (phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn) 2016
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Lễ hội làng Đồng Kỵ Lễ hội làng Lệ Mật Lễ hội truyền thống Hà Nội (làng Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên) 2014 Lễ hội làng Quang Lang Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) 2016 Lễ hội làng Thượng Liệt Lễ hội truyền thống Thái Bình (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) 2018 Lễ hội làng Triều Khúc Lễ hội truyền thống Hà Nội (Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) 2019
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Chuẩn bị rước kiệu trong lễ hội làng Triều Khúc, năm 2012 Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn Lễ hội truyền thống Vĩnh Long (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) 2020 Lễ hội Lồng tồng của người Tày Lễ hội truyền thống Tuyên Quang 2012 Lễ hội Lồng tồng của người Tày Lễ hội truyền thống Thái Nguyên (huyện Định Hóa) 2017 Lễ hội Lồng tồng của người Tày Lễ hội truyền thống Lào Cai (huyện Văn Bàn) 2018 Lễ hội Lồng tồng Ba Bể Lễ hội truyền thống Bắc Kạn (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể) 2014 Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam Lễ hội truyền thống An Giang (phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) 2014 Lễ hội mường Ca Da Lễ hội truyền thống Thanh Hóa 2019 Lễ hội Mường Khô Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (các xã Điền Trung, Điền Lư, Điền Quang, Điền Hạ, Điền Thượng, huyện Bá Thước) 2023 Lễ hội Ná nhèm Lễ hội truyền thống Lạng Sơn 2015 Lễ hội Nàng Hai của người Tày Lễ hội truyền thống Cao Bằng (xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa) 2017 Lễ hội Nàng Hai (Cầu Trăng) của người Tày Ngạn Lễ hội truyền thống Hà Giang (xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang) 2018 Lễ hội Nàng Han Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân) 2023 Lễ hội Năm làng Mọc Lễ hội truyền thống Hà Nội (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) 2021 Lễ hội năm mới của người Giáy Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc) 2014 Lễ hội nghinh Ông Lễ hội truyền thống Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu) 2023 Lễ hội nghinh Ông Lễ hội truyền thống Bến Tre (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại) 2016 Lễ hội nghinh Ông Lễ hội truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) 2013 Lễ hội nghinh Ông Lễ hội truyền thống Sóc Trăng (Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) 2019 Lễ hội nghinh Ông Lễ hội truyền thống Cà Mau 2021 Lễ hội Ngũ linh từ Lễ hội truyền thống Hải Phòng (Huyện Tiên Lãng) 2023 Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn Lễ hội truyền thống Hà Giang (xã Tân Bắc, huyện Quang Bình) 2012 Lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tuyên Quang (Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình) 2023 Lễ hội núi Văn - núi Võ Lễ hội truyền thống Thái Nguyên (xã Văn Yên, huyện Đại Từ) 2023 Lễ nhảy lửa của người Dao Đỏ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (Xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên) 2020 Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer Lễ hội truyền thống Trà Vinh 2014 Lễ hội Phài Lừa Lễ hội truyền thống Lạng Sơn (xã Hồng Phong, huyện Bình Gia) 2018 Lễ hội Phủ Dầy Lễ hội truyền thống Nam Định (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) 2013
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Lễ hội Quan lớn Trà Vong Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tây Ninh 2019 Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn Lễ hội truyền thống Đà Nẵng 2021 Lễ hội Quỹa Hiéng (Lễ hội qua năm) của người Dao đỏ Lễ hội truyền thống Hà Giang (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì) 2015 Lễ hội roóng poọc của người Giáy Lễ hội truyền thống Lào Cai (xã Tả Van, huyện Sa Pa) 2013 Lễ hội rước Chúa Gái Lễ hội truyền thống Phú Thọ (Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao) 2023 Lễ hội Rước cộ Bà Chợ Được Lễ hội truyền thống Quảng Nam (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) 2014 Lễ hội tháp Bà Po Nagar Nha Trang Lễ hội truyền thống Khánh Hòa (thành phố Nha Trang) 2012 Lễ hội Thái bình xướng ca Lễ hội truyền thống Nam Định (Xã Thanh Lợi, huyện Vụ Bản) 2023 Lễ hội Thổ Hà Lễ hội truyền thống Bắc Giang (xã Vân Hà, huyện Việt Yên) 2012 Hội thổi cơm thi Thị Cấm Lễ hội truyền thống Hà Nội (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) 2021 Lễ hội Tiên Công Lễ hội truyền thống Quảng Ninh (thị xã Quảng Yên) 2017 Lễ hội Tiên La Lễ hội truyền thống Thái Bình (huyện Hưng Hà) 2016 Lễ hội Tiên Lục Lễ hội truyền thống Bắc Giang (xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang) 2022 Lễ hội trò Chiềng Lễ hội truyền thống Thanh Hóa (xã Yên Ninh, huyện Yên Định) 2017 Lễ hội trò Ngô làng Giàng Lễ hội truyền thống Lạng Sơn (xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng) 2017 Lễ hội Tranh đầu pháo Lễ hội truyền thống Cao Bằng (Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa) 2020 Lễ hội Trỉa lúa của người Bru – Vân Kiều Lễ hội truyền thống Quảng Bình 2021 Lễ hội Trò Trám Lễ hội truyền thống Phú Thọ (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) 2016 Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân Lễ hội truyền thống Hải Phòng (quận Lê Chân) 2016 Lễ hội Trường Yên (Lễ hội Hoa Lư) Lễ hội truyền thống Ninh Bình (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) 2014
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Lễ hội Hoa Lư Lễ hội Trương Định Lễ hội truyền thống Tiền Giang (thị xã Gò Công và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông) 2016 Lễ hội Từ Lương Xâm Lễ hội truyền thống Hải Phòng (Phường Nam Hải, quận Hải An) 2022 Lễ hội vía Bà Ngũ hành Lễ hội truyền thống Long An (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) 2014 Lễ hội vía Bà Thủy Long Lễ hội truyền thống Cà Mau (xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) 2023 Lễ hội Vật cầu nước làng Vân Lễ hội truyền thống Bắc Giang (Xã Vân Hà, huyện Việt Yên) 2022 Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tây Ninh (thành phố Tây Ninh) 2018 Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu Đình Hoàng Châu Lễ hội truyền thống Hải Phòng (xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải) 2017 Lễ hội Xuống đồng Lễ hội truyền thống Quảng Ninh (Phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên) 2023 Lễ hội Xương Giang Lễ hội truyền thống Bắc Giang (thành phố Bắc Giang) 2023 Lễ hội Y Sơn Lễ hội truyền thống Bắc Giang (xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa) 2015 Lễ hội Yên Thế Lễ hội truyền thống Bắc Giang (Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế) 2012 Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai Lễ hội truyền thống Hà Nội (Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) 2021 Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa Tập quán xã hội và tín ngưỡng Quảng Ngãi (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) 2013 Lễ làm chay Lễ hội truyền thống Long An (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) 2014 Lễ Pang Phoóng (Tạ ơn) của người Kháng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo) 2020 Lễ Pút tồng của người Dao đỏ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Sa Pa) 2013 Lễ ra đồng (Pặt Oong) của người Pu Péo Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (xã Phố Là, huyện Đồng Văn) 2018 Lễ tịch điền Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Nam (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên) 2017 Lễ Vu lan thắng hội Lễ hội truyền thống Trà Vinh (Huyện Cầu Kè) 2023 Lời nói vần của người Ê đê Ngữ văn dân gian Đắk Lắk (Huyện Cư M'gar) 2022 Lượn Cọi của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Cao Bằng (các xã Yên Thổ, Nam Quang, Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm) 2023 Lượn Cọi của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Nguyên (huyện Định Hóa) 2018 Lượn Cọi của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Kạn (Huyện Pác Nặm) 2019 Lượn Slương của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Kạn 2014 Hát sli của người Nùng Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Kạn (xã Xuân Dương, huyện Na Rì) 2021 Hát sli của người Nùng Nghệ thuật trình diễn dân gian Lạng Sơn 2019 Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) của người Cống Lễ hội truyền thống Điện Biên (Xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ) 2019 Mo Mường tỉnh Hòa Bình Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hòa Bình 2016 Mo Mường Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Thọ (các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập) 2023 Mo Mường Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thanh Hóa (các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành) 2023 Mo Mường Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Nội (Huyện Ba Vì, huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai) 2023 Mo Mường Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La (Huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, huyện Bắc Yên, huyện Phù Yên) 2023 Múa hát Lải Lèn Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Nam (xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân) 2023 Nghệ thuật múa của người Lào Nghệ thuật trình diễn dân gian Điện Biên (Huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông) 2023 Múa bát của người Tày Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Kạn 2022 Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ trong Lễ hội Ngư Võng phường Nghệ thuật trình diễn dân gian Thanh Hóa (Xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa) 2023 Múa Rom Vong của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Sóc Trăng 2019 Múa rối nước Nghệ thuật trình diễn dân gian Hải Dương 2012
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Múa rối nước tại Hà Nội Múa rối nước Đào Thục Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Nội (Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) 2023 Múa rối nước Nhân Hòa Nghệ thuật trình diễn dân gian Hải Phòng (xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo) 2019 Múa của người Khơ mú Nghệ thuật trình diễn dân gian Điện Biên (thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Chà, huyện Nậm Pồ) 2021 Nghệ thuật múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Bình (các xã Nguyên Xá và Đông Các, huyện Đông Hưng) 2018 Múa Tắc Xình của người Sán Chay Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Nguyên (huyện Phú Lương) 2014 Múa Tân 'tung Da' dá của người Cơ Tu Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Nam (các huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang) 2014 Múa sư tử của người Tày, Nùng Nghệ thuật trình diễn dân gian Lạng Sơn 2017 Múa trống Chhay-dăm Nghệ thuật trình diễn dân gian Tây Ninh (xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) 2014 Nau M'Pring (Dân ca) của người M'Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian Đắk Nông (Huyện Tuy Đức, huyện K'rông Nô, huyện Đắk Mil, huyện Đắk Rlấp, huyện Đắk Song, huyện Đắk G'long, huyện Cư Jut, thị xã Gia Nghĩa) 2020 Nghề chạm bạc của người Nùng Nghề thủ công truyền thống Hà Giang (xã Pờ Ly Ngài và Nàng Ðôn, huyện Hoàng Su Phì) 2019 Nghề chạm khắc bạc của người Dao Đỏ Nghề thủ công truyền thống Lào Cai (huyện Sa Pa) 2018 Nghề chạm khắc bạc của người H'Mông Nghề thủ công truyền thống Lào Cai (huyện Sa Pa) 2013Vòng tai bằng bạc của phụ nữ Mông Đen, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nghề chạm khắc gỗ Phù Khê Nghề thủ công truyền thống Bắc Ninh (phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn) 2016 Nghề chàng Slaw của người Nùng Dín Nghề thủ công truyền thống Lào Cai (huyện Mường Khương) 2013 Nghề dệt chiếu Nghề thủ công truyền thống Đồng Tháp (xã Định An và Định Yên, huyện Lấp Vò) 2013 Nghề dệt chiếu lác Nghề thủ công truyền thống Long An (các huyện Cần Đước, Bến Lức và Tân Trụ) 2014 Nghề dệt của người Dao Họ Nghề thủ công truyền thống Lào Cai (Huyện Bảo Thắng) 2022 Nghề dệt choàng Nghề thủ công truyền thống Đồng Tháp (Xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) 2023 Nghề dệt lụa Nha Xá Nghề thủ công truyền thống Hà Nam 2021 Nghề dệt lụa Vạn Phúc Nghề thủ công truyền thống Hà Nội (Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) 2023 Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm Nghề thủ công truyền thống An Giang (Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) 2023 Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu Nghề thủ công truyền thống Quảng Nam (các huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang) 2014 Nghề dệt Dèng (thổ cẩm) của người Tà Ôi Nghề thủ công truyền thống Thừa Thiên Huế (huyện A Lưới) 2016 Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê Nghề thủ công truyền thống Quảng Ngãi (Xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) 2019 Nghề dệt của người M'nông Nghề thủ công truyền thống Đắk Nông 2022 Nghề dệt thổ cẩm của người M'nông Nghề thủ công truyền thống Bình Phước (Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) 2022 Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày Nghề thủ công truyền thống Bắc Kạn 2014 Nghề dệt thủ công truyền thống của người Ba Na Nghề thủ công truyền thống Kon Tum (các huyện Kon Rẫy, Đăk Hà, Sa Thày, thành phố Kon Tum) 2023 Nghề dệt của nhóm A Ráp (Gia Rai) Nghề thủ công truyền thống Kon Tum (Huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum) 2023 Nghề dệt đũi Nghề thủ công truyền thống Thái Bình (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương) 2023 Nghề đan gùi của người XTiêng Nghề thủ công truyền thống Bình Phước (Huyện Bù Đăng, huyện Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản và huyện Lộc Ninh) 2023 Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước Nghề thủ công truyền thống Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) 2014 Nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân Nghề thủ công truyền thống Ninh Bình 2019 Nghề đóng xuồng, ghe Long Hậu Nghề thủ công truyền thống Đồng Tháp (xã Long Hậu, huyện Lai Vung) 2014 Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) Nghề thủ công truyền thống Thanh Hóa (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) 2018 Nghề gác kèo ong Tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống Cà Mau 2019 Nghề gò đồng Đại Bái Nghề thủ công truyền thống Bắc Ninh (xã Đại Bái, huyện Gia Bình) 2016 Nghề gốm làng Bát Tràng Nghề thủ công truyền thống Hà Nội 2019 Nghề gốm Phù Lãng Nghề thủ công truyền thống Bắc Ninh (xã Phù Lãng, huyện Quế Võ) 2016
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Sản phẩm gốm Phù Lãng Nghề gốm Thanh Hà Nghề thủ công truyền thống Quảng Nam 2019 Nghề gốm Bình Dương Nghề thủ công truyền thống Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TX.Tân Uyên) 2021 Nghề làm gốm của người Chăm Nghề thủ công truyền thống Bình Thuận (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình) 2012 Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc Nghề thủ công truyền thống Ninh Thuận (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) 2017Sản phẩm gốm Bàu Trúc phơi trước khi nung Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ phang) Nghề thủ công truyền thống Điện Biên (xã Tả Sìn Thàng, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa; xã Huổi Lèng, xã Sa Lông, huyện Mường Chà; xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ) 2021 Nghề làm bánh chưng, bánh giầy Nghề thủ công truyền thống Phú Thọ (Huyện Cẩm Khê, thành phố Việt Trì, huyện Tam Nông) 2023 Nghề làm bánh phồng Sơn Đốc Nghề thủ công truyền thống Bến Tre (xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm) 2018 Nghề làm bánh pía Nghề thủ công truyền thống Sóc Trăng (Xã Phú Tâm, xã Thuận Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành) 2020 Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng Nghề thủ công truyền thống Cần Thơ (Phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) 2023 Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng Nghề thủ công truyền thống Tây Ninh (huyện Trảng Bàng) 2015 Nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng Nghề thủ công truyền thống Bến Tre (xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) 2018 Nghề làm bánh tráng ở Phú Yên Nghề thủ công truyền thống Phú Yên 2022 Nghề cốm Mễ Trì Nghề thủ công truyền thống Hà Nội (Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) 2019 Nghề khai thác yến sào Thanh Châu Nghề thủ công truyền thống Quảng Nam (xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An và đảo Cù Lao Chàm) 2016 Nghề làm muối ở Bạc Liêu Nghề thủ công truyền thống Bạc Liêu (Xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; xã Long Điền Đông, xã Điền Hải, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) 2020 Nghề làm muối ớt Tây Ninh Nghề thủ công truyền thống Tây Ninh 2023 Nghề làm nem Lai Vung Nghề thủ công truyền thống Đồng Tháp (xã Tân Thành và thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung) 2023 Nghề làm nón lá Sai Nga Nghề thủ công truyền thống Phú Thọ (Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê) 2020 Nghề làm nón Hai mê của người Tày Nghề thủ công truyền thống Hà Giang (xã Xuân Giang, huyện Quang Bình) 2023 Nghề làm nước mắm Nam Ô Nghề thủ công truyền thống Đà Nẵng (phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) 2019 Nghề làm nước mắm Phú Quốc Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian Kiên Giang (phường Dương Đông, phường An Thới, thành phố Phú Quốc) 2021 Nghề làm nước mắm ở Phú Yên Nghề thủ công truyền thống Phú Yên 2022 Nghề làm tàu hũ ky Nghề thủ công truyền thống Vĩnh Long (Xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) 2022 Nghề làm tôm khô Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian Cà Mau 2023 Nghề làm xôi Nghề thủ công truyền thống Hà Nội (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) 2024
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Mâm xôi tại Lễ hội xôi Phú Thượng tháng giêng Giáp Thìn 2024 Nghề rèn của người Mông Nghề thủ công truyền thống Điện Biên 2023 Nghề làm tranh thờ của người Dao Đỏ Nghề thủ công truyền thống Lào Cai (thị xã Sa Pa) 2021 Nghề làm trống của người Dao Đỏ Nghề thủ công truyền thống Lào Cai (huyện Sa Pa) 2020 Nghề làm trống Đọi Tam Nghề thủ công truyền thống Hà Nam 2019 Nghề mộc Kim Bồng Nghề thủ công truyền thống Quảng Nam (xã Cẩm Kim, thành phố Hội An) 2016 Nghề muối ba khía Tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống Cà Mau 2019 Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ Nghề thủ công truyền thống Hà Nội (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) 2021 Nghề rèn của người Nùng An Nghề thủ công truyền thống Cao Bằng (Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên) 2019 Nghề sơn mài Cát Đằng Nghề thủ công truyền thống Nam Định (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên) 2017 Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp Nghề thủ công truyền thống Bình Dương (Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một) 2016 Nghề thêu ren Thanh Hà Nghề thủ công truyền thống Hà Nam (Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm) 2021 Nghề thêu truyền thống ở Đông Cứu Nghề thủ công truyền thống Hà Nội (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) 2016 Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai Nghề thủ công truyền thống Bắc Ninh (xã Xuân Lai, huyện Gia Bình) 2016 Nghề trồng rau Trà Quế Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống Quảng Nam (Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An) 2022 Nghệ thuật Bài chòi Nghệ thuật trình diễn dân gian Bình Định 2014 Nghệ thuật Bài chòi Nghệ thuật trình diễn dân gian Phú Yên 2014 Nghệ thuật Bài chòi Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Nam 2014Hát bài chòi tại Hội An Nghệ thuật Bài Chòi Nghệ thuật trình diễn dân gian Đà Nẵng 2016 Nghệ thuật Chầm riêng chà pây của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Trà Vinh (xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú) 2013 Nghệ thuật Chèo Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Bình 2023 Nghệ thuật chế biến món ăn chay Tri thức dân gian Tây Ninh (Huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bàng, huyện Tân Châu, huyện Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh) 2022 Nghệ thuật Chiêng Mường ở Hòa Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian Hòa Bình 2016 Nghệ thuật Cồng chiêng của người Co Tập quán xã hội và tín ngưỡng Quảng Ngãi 2019 Nghệ thuật Khèn của người H'Mông Nghệ thuật trình diễn dân gian Lào Cai 2015 Nghệ thuật Khèn của người H'Mông Nghệ thuật trình diễn dân gian Hà Giang 2015 Nghệ thuật Khèn của người H'Mông Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Nguyên (huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ) 2017 Nghệ thuật Khèn của người H'Mông Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La (huyện Mộc Châu) 2018 Nghệ thuật Múa khèn của người H'Mông Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Kạn 2015 Nghệ thuật Khèn của người Mông Tri thức dân gian, Nghệ thuật trình diễn dân gian Điện Biên 2022 Nghệ thuật Khèn của người Mông Nghệ thuật trình diễn dân gian Yên Bái (Huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn) 2023 Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer Lễ hội truyền thống Cà Mau (Huyện Thới Bình) 2022 Nghệ thuật Rô-bam của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Trà Vinh 2017 Nghệ thuật Rô-băm của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Sóc Trăng (Xã Tài Văn, huyện Trần Đề) 2019 Nghệ thuật sân khấu dù kê của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Sóc Trăng 2014 Nghệ thuật sân khấu Dì Kê của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian An Giang (Xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn) 2023 Nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì Tri thức dân gian Điện Biên (các xã Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Chung Chải, huyện Mường Nhé) 2023 Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người H'Mông hoa Tri thức dân gian Điện Biên (xã Sa Lông, huyện Mường Chà) 2017Cạp váy của phụ nữ Mông Hoa, trưng bày tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa Tri thức dân gian Sơn La (huyện Mộc Châu) 2020Trang trí gối của người Mông Hoa, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông Tri thức dân gian Yên Bái (Huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyệnVăn Chấn) 2023 Nghệ thuật làm trang phục của người Mông Đen Tri thức dân gian Lào Cai (Thị xã Sa Pa) 2023 Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa Tri thức dân gian Tuyên Quang (Huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hoá, huyện Na Hang, huyện Yên Sơn ) 2022 Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao Đỏ Tri thức dân gian Bắc Kạn (xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn) 2018Trang phục của phụ nữ Dao Đỏ, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ Tri thức dân gian Tuyên Quang (Huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang, huyện Lâm Bình) 2019 Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao Đỏ Tri thức dân gian Cao Bằng (xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình) 2023 Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ Tri thức dân gian Lào Cai (huyện Sa Pa) 2020 Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao tiền Tri thức dân gian Sơn La (Huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu, huyện Phù Yên) 2023 Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô Đen Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống Hà Giang (Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) 2022 Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa Tri thức dân gian Lào Cai (Huyện Bắc Hà) 2021 Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Nùng Dín Tri thức dân gian Lào Cai (Huyện Mường Khương) 2021 Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Xá Phó Tri thức dân gian Lào Cai 2014 Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Pa Dí Tri thức dân gian Lào Cai (huyện Mường Khương) 2020Trang phục phụ nữ Pa Dí, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nghệ thuật trình diễn Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm ở Xí Thoại Nghệ thuật trình diễn dân gian Phú Yên (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) 2015 Nghệ thuật trình diễn Chiêng Ba của người Hrê Nghệ thuật trình diễn dân gian Quảng Ngãi 2021 Nghệ thuật Tuồng xứ Quảng Nghệ thuật trình diễn dân gian Đà Nẵng 2015 Nghệ thuật The (múa) của người Tày ở Tà Chải Nghệ thuật trình diễn dân gian Lào Cai (xã Tà Chải, huyện Bắc Hà) 2014 Nghệ thuật Xòe Thái Nghệ thuật trình diễn dân gian Điện Biên 2013
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Xòe Thái ở Điện Biên, 2016 Nghệ thuật Xòe Thái Nghệ thuật trình diễn dân gian Lai Châu 2015 Nghệ thuật Xòe Thái ở Mường Lò-Nghĩa Lộ Nghệ thuật trình diễn dân gian Yên Bái (thị xã Nghĩa Lộ) 2015 Nghệ thuật Xòe Thái Nghệ thuật trình diễn dân gian Sơn La 2015 Nghi lễ cấp sắc của người Dao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái 2012Mô phỏng lễ cấp sắc của người Dao Đỏ ở Yên Bái, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nghi lễ cấp sắc của người Dao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tuyên Quang 2013 Nghi lễ cấp sắc của người Dao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thái Nguyên 2014 Nghi lễ cấp sắc của người Dao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La 2016 Lễ cấp sắc của người Dao Quần Chẹt Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Thọ (Xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập) 2019 Lễ cấp sắc (Tủ cải) của người Dao Quần Chẹt Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa) 2020 Lễ cấp sắc của người Dao Tiền Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Thọ (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn) 2020 Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn (Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông) 2022 Lễ cấp sắc của người Sán Dìu Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thái Nguyên (xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ và xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình) 2018 Nghi lễ Cấp sắc của người Nùng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thái Nguyên (huyện Đồng Hỷ) 2017 Lễ cấp sắc của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn 2015"Dot1"/> Lễ Cấp sắc Pụt (Lẩu Pụt) của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn (xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể) 2018 Nghi lễ Cấp sắc Tào của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn (huyện Na Rì) 2016 Nghi lễ Chầu văn của người Việt Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Nam và Nam Định 2012 Nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu của người Co Tập quán xã hội và tín ngưỡng Quảng Nam (xã Trà Kót và Trà Nú, huyện Bắc Trà My) 2014 Nghi lễ đầu năm của người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa Tập quán xã hội và tín ngưỡng Ninh Thuận 2021 Nghi lễ Gội đầu (Lúng ta) của người Thái Trắng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La (huyện Quỳnh Nhai) 2020 Nghi lễ Hét Khoăn của người Nùng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thái Nguyên (huyện Đồng Hỷ) 2015 Nghi lễ mừng sinh nhật (Hắt khoăn) của người Nùng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Kạn (huyện Na Rì) 2016 Nghi lễ Then Khoăn (Cầu thọ) của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Văn Bàn) 2020 Nghi lễ Mạng Ma (Cầu sức khỏe) của người Xinh Mun Dạ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La (Xã Chiềng On, huyện Yên Châu) 2020 Nghi lễ Mo Tham Thát của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (Xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn) 2019 Nghi lễ Mo thổ công bản (Cúng thổ công bản) của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Văn Bàn) 2020 Nghi lễ then của người Giáy Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (Huyện Bát Xát) 2019 Nghi lễ Then của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai, Quảng Ninh và Tuyên Quang 2012Nghi lễ then của người Tày, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nghi lễ Then của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Cao Bằng 2014 Nghi lễ Then của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang 2015 Nghi lễ Then của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thái Nguyên (huyện Định Hóa) 2015 Nghi lễ Then của người Tày, người Nùng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Bắc Giang 2015 Nghi lễ Then của người Tày, người Nùng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lạng Sơn 2015 Nghi lễ truyền thống trong đám cưới của người Dao Tiền Tập quán xã hội và tín ngưỡng Sơn La 2019 Nghi lễ Vòng Đời Của Người Chăm Islam Tập quán xã hội và tín ngưỡng An Giang (Thị xã Tân Châu và huyện An Phú) 2023 Nghi lễ Tết nhảy (Nhảng chầm đao) của người Dao Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thái Nguyên (huyện Đại Từ) 2016 Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Thọ (huyện Yên Lập) 2020 Nghi lễ Nhảng chập đáo (Tết nhảy) của người Dao Quần chẹt Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thanh Hóa (Huyện Ngọc Lặc) 2023 Nhạc Ngũ âm của người Khmer Nghệ thuật trình diễn dân gian Sóc Trăng 2019 Nói lý, hát lý của người Cơ Tu Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tiếng nói, chữ viết Quảng Nam (các huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang) 2015 Ot Ndrong (sử thi) của người M'Nông Ngữ văn dân gian Đắk Nông (các huyện Tuy Đức, Đăk Song và Đăk Mil) 2014 Pả dung của người Dao Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Nguyên (xã Phúc Chu, huyện Định Hóa và xã Yên Ninh, huyện Phú Lương) 2018 Hát Pá dung của người Dao Nghệ thuật trình diễn dân gian Bắc Kạn 2020 Rối cạn của người Tày ở Thẩm Rộc và Ru Nghệ Nghệ thuật trình diễn dân gian Thái Nguyên (các xã Bình Yên và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa) 2015 Rối cạn Tế Tiêu Nghề thủ công truyền thống Hà Nội 2021 Tết cá của người Tày Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (huyện Yên Minh) 2016 Tết Khu Cù Tê của người La Chí Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Giang (các huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì) 2014 Tết Nào pê chầu của người H'Mông đen Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (xã Mường Đăng, huyện Mường Ẳng) 2015 Tết Nguyên tiêu của người Hoa Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 5) 2020 Tết Nguyên Tiêu ở Hội An Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Quảng Nam (Thành phố Hội An) 2023 Tết Sử giề pà của người Bố Y Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Mường Khương) 2014 Tết té nước (Bun huột nặm) của người Lào Tập quán xã hội và tín ngưỡng Điện Biên (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) 2017 Tết trung thu ở Hội An Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Quảng Nam (thành phố Hội An) 2023 Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại) Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Thọ 2012Cổng chính Đền Hùng, Phú Thọ Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ Tập quán xã hội và tín ngưỡng Phú Thọ (Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa) 2017Cổng vào đền Mẫu Âu Cơ Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên Tập quán xã hội và tín ngưỡng Vĩnh Phúc 2020 Tranh dân gian Đông Hồ Nghề thủ công truyền thống Bắc Ninh (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) 2012Tranh Đám cưới chuột Tri thức canh tác hốc đá của cư dân Cao nguyên đá Hà Giang Thi thức dân gian Hà Giang (các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc) 2014 Tri thức canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì Tri thức dân gian Lào Cai (Huyện Bát Xát) 2022 Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày Tri thức dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tuyên Quang (Xã Lăng Can, xã Hồng Quang, xã Khuôn Hà, xã Thượng Lâm, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình) 2023 Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương Nghề thủ công truyền thống Thái Nguyên (các xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên) 2023 Tri thức về cọn nước của người Tày Tri thức dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tuyên Quang (Xã Trung Hà, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, xã Côn Lôn huyện Na Hang, xã Phúc Yên huyện Lâm Bình) 2023 Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer Tri thức dân gian An Giang (huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên) 2017Bản thảo từ lá buông cua người Khmer, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Tri thức Lịch Đoi (Lịch tre) của người Mường Tri thức dân gian Hòa Bình 2022 Trò diễn Pôồn Pôông của người Mường Nghệ thuật trình diễn dân gian Thanh Hóa (xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc) 2016 Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh) Nghệ thuật trình diễn dân gian Thanh Hóa (xã Đông Anh, huyện Đông Sơn) 2017 Trò Xuân Phả Nghệ thuật trình diễn dân gian Thanh Hóa (xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) 2016 Trống trong nghi lễ của người H'Mông Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lào Cai (huyện Mường Khương) 2018 Tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền Tập quán xã hội và tín ngưỡng Thái Bình 2019 Tục cúng việc lề Tập quán xã hội và tín ngưỡng Long An 2014 Tục thờ Tản Viên Sơn Thánh tại Ba Vì Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hà Nội (huyện Ba Vì) 2018 Văn hóa Chợ nổi Cái Răng Tập quán xã hội và tín ngưỡng Cần Thơ (quận Cái Răng) 2016
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Chợ nổi Cái Răng Vovinam - Việt Võ Đạo Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tri thức dân gian Thành phố Hồ Chí Minh 2023 Võ cổ truyền Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian Bình Định 2012
Ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể năm 2024
Biểu diễn võ thuật tại Bảo tàng Quang Trung - Bình Định Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà Tri thứ dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian Bình Dương (phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên; phường Bình Chuẩn, phường Bình Nhâm, phường Bình Hòa, phường Hưng Định ở TP.Thuận An và phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) 2021 Xường giao duyên của người Mường Nghệ thuật trình diễn dân gian Thanh Hóa (Xã Cao Ngọc, xã Thạch Lập, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) 2019

Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể?

Tính đến tháng 12 năm 2023, Việt Nam có tổng cộng 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, bao gồm: [1] Nhã nhạc cung đình Huế: là một loại hình nghệ thuật biểu diễn âm nhạc cung đình của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

Di sản văn hóa vật thể bao gồm những gì?

Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là gì?

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là những di sản văn hóa phi vật thể mang tính tiêu biểu cho quốc gia. Tại Việt Nam, những di sản này được các địa phương kiểm kê, phân loại và đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố (ghi danh).

Hà Nội có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định công bố danh mục 26 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, Hà Nội có số lượng nhiều nhất với 5 di sản.