man chair là gì - Nghĩa của từ man chair

Nhận cũ hơn, tôi thực sự than thở số lượng người đàn ông đang suy giảm trong các cửa hàng tại trung tâm mua sắm!

man chair có nghĩa là

một ghế trong các cửa hàng (chủ yếu là cửa hàng quần áo) cho một người đàn ông nghèo bị mắc kẹtChờ đợi một đối tác mua sắm.Nhân dịp sử dụng bởi trẻ em cũng đang chờ mẹ của họ.

ví dụ

những gì thường xảy ra ...
Bạn gái: Ôi Chúa ơi!Tôi yêu chiếc váy đó!
-she đi vào cửa hàng-
Bạn trai (Suy nghĩ): Oh Crap!Không lập lại!
-he nhìn vào cửa hàng-
Bạn trai (Suy nghĩ): Cảm ơn Chúa có một chiếc ghế người đàn ông!
-he đi và ngồi trên ghế người đàn ông làm đối tác của mình nhìn xung quanh cửa hàng trong một giờ-
1 TIẾNG SAU:
Bạn gái: chiếc váy đó không đến trong kích thước của tôi!
Bạn trai (Suy nghĩ): Nghiêm túc ?!
Nhận cũ hơn, tôi thực sự than thở số lượng người đàn ông đang suy giảm trong các cửa hàng tại trung tâm mua sắm!

man chair có nghĩa là

một ghế trong các cửa hàng (chủ yếu là cửa hàng quần áo) cho một người đàn ông nghèo bị mắc kẹtChờ đợi một đối tác mua sắm.Nhân dịp sử dụng bởi trẻ em cũng đang chờ mẹ của họ.

ví dụ

những gì thường xảy ra ...
Bạn gái: Ôi Chúa ơi!Tôi yêu chiếc váy đó!
-she đi vào cửa hàng-
Bạn trai (Suy nghĩ): Oh Crap!Không lập lại!
-he nhìn vào cửa hàng-
Bạn trai (Suy nghĩ): Cảm ơn Chúa có một chiếc ghế người đàn ông!
-he đi và ngồi trên ghế người đàn ông làm đối tác của mình nhìn xung quanh cửa hàng trong một giờ-
1 TIẾNG SAU:
Bạn gái: chiếc váy đó không đến trong kích thước của tôi!
Bạn trai (Suy nghĩ): Nghiêm túc ?!