Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của khối trụ đó bằng a và chiều cao bằng 2a

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy và chiều cao .

A.

.

B.

.

C.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức tính thể tích của khối trụ ta có

.

Đáp án đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Các bài toán về khối trụ - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Toán Học 12 - Đề số 10

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Một hình trụ có chiều cao gấp 3 lần bán kính đáy, biết rằng thể tích của khối trụ đó bằng

  đơn vị thể tích. Tính diện tích của thiết diện qua trục của hình trụ.

 • Khi sản xuất vỏ lon sữa Ông Thọ hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt chỉ tiêu sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất, tức là nguyên liệu ( sắt tây) được dùng là ít nhất. Hỏi khi đó tổng diện tích toàn phần của lon sữa là bao nhiêu, khi nhà sản xuất muốn thể tích của hộp là

  .

 • Một hình lập phương có cạnh bằng A. Thể tích của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương là:

 • Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có

  . Gọi M, N lần lượt thuộc AD, BC sao cho
  . Quay hình chữ nhật này quanh trục MN, ta được hai hình trụ. Tính tổng diện tích xung quanh
  của hai hình trụ đó.

 • Một hình trụ có đường kính của đáy bằng với chiều cao của nó. Nếu thể tích của khối trụ bằng

  thì chiều cao của hình trụ là ?

 • Tính thể tích của khối trụ biết chu vi đáy của hình trụ đó bằng

  và thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng
  .

 • Một hình trụ có bán kính đáy bằng

  và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tínhdiện tích toàn phần của hình trụ đó.

 • Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước

  , người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa). * Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thúng.
  * Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng. Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số
  .

 • Cho tứ diện đều

  có cạnh bằng
  . Tính diện tích xung quanh
  của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác
  và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện
  .

 • Một hình trụ có trục

  chứa tâm của một mặt cầu bán kính
  , các đường tròn đáy của hình trụ đều thuộc mặt cầu trên, đường cao của hình trụ đúng bằng
  . Tính thể tích
  của khối trụ?

 • Thểtíchkhốitrụcóbánkínhđáy

  vàchiềucao
  bằng

 • Cho tứ diện ABCD cạnh bằng a. Tính diện tích

  xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp BCD và có chiều cao bằng chiều cao tứ diện ABCD.

 • Thiết diện qua trung của một hình trụ là một hình vuông cạnh a, diện tích toàn phần của hình trụ là ?

 • Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn

  . Tồn tại dây cung AB thuộc đường tròn
  sao cho
  là tam giác đều và mặt phẳng
  hợp với mặt phẳng chứa đường tròn
  một góc
  . Khi đó, diện tích xung quanh
  hình trụ và thể tích
  của khối trụ tương ứng là:

 • Cho hình khối trụ có bán kính

  và chiều cao
  . Thể tích của nó là:

 • Bạn có một cốc thủy tinh hình trụ, đường kính trong lòng đáy cốc là 6 cm chiều cao trong lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Bạn A nghiêng cốc nước, vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy. Tính thể tích lượng nước trong cốc.

 • Thể tích V của khối trụ có chiều cao bằng a vàđường kính đáy bằng

 • , chu vi của thiết diện qua trục bằng
  . Thể tích
  của khối trụ đã cho bằng

 • Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh

  . Gọi I và H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Khi quay hình vuông đó xung quanh trục IH ta được một hình trụ tròn xoay.Khi đó thể tích khối trụ tương ứng bằng:

 • Mộthìnhtrụcóbánkínhđáy

  vàkhoảngcáchgiữahaiđáy
  . Cắtkhốitrụbởimộtmặtphẳng song songvớitrụcvàcáchtrục
  . Diệntíchcủathiếtdiệnđượctạothànhlà:

 • Cho một hình trụ có bán kính đáy

  , chiều cao
  và thể tích
  ; một hình nón có đáy trùng với một đáy của hình trụ, có đỉnh trùng với tâm đáy còn lại của hình trụ (hình vẽ bên dưới) và có thể tích
  . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

 • Cho hình trụ có chiều cao bằng 20cm và bán kính đáy bằng 10cm. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng:

 • Cho một hình trụ

  có chiều cao và bán kính đều bằng
  Một hình vuông
  có hai cạnh
  lần lượt là hai dây cung của hai đường tròn đáy, cạnh
  không phải là đường sinh của hình trụ
  . Tính cạnh của hình vuông này ?

 • Cho một hình trụ

  có chiều cao và bán kính đều bằng
  Một hình vuông
  có hai cạnh
  lần lượt là hai dây cung của hai đường tròn đáy, cạnh
  không phải là đường sinh của hình trụ
  . Tính cạnh của hình vuông này ?

 • Xét hình trụ nội tiếp một mặt cầu bán kính R. Tìm chiều cao của hình trụ để thiết diện qua trục hình trụ có diện tích lớn nhất. Tính thể tích V và diện tích toàn phần của hình trụ.

 • Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy

  và chiều cao
  .

 • Gọi

  là thể tích khối cầu có bán kính R,
  là thể tích khối trụ có bán kính R và chiều cao R,
  là thể tích khối lập phương có cạnh R. Chọn đáp án đúng nhất.

 • Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng S, diện tích đáy bằng diện tích một mặt cầu bán kính a. Khi đó thể tích của hình trụ bằng

 • Cho hình trụ (T) có diện tích đáy bằng 48π và hai dây cung AB,CD lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy của (T) sao cho ABCD là một hình vuông có độ dài cạnh bằng 10 và các cạnh của hình vuông này không song song với đường sinh của (T) (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích của khối trụ (T).

 • Một chiếc hộp hình trụ dùng để đựng một số quả bóng bàn với thiết kế đáy của hộp là hình tròn lớn của quả bóng bàn và hộp đựng vừa khít các quả bóng đặt chồng lên nhau. Biết tổng diện tích bề mặt các quả bóng bằng

  cm3. Tính diện tích xung quanh của hộp.

 • cạnh
  . Gọi
  lần lượt làtrung điểm của
  . Tính theo
  thểtích
  khối trụtròn xoay sinh ra khi quay hình vuông
  xung quanh đường thẳng
  .

 • Cho hình trụ (T) có hai đường tròn đáy (O) và (O’). Một hình vuông ABCD nội tiếp trong hình trụ (trong đó các điểm

  ). Biết hình vuông ABCD có diện tích bằng 400
  . Tìm thể tích lớn nhất của khối trụ (T).

 • Một khối trụ có bán kính đáy bằng r có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính diện tích xung quanh của khối trụ đó.

 • Một khối nón và một khối trụ có chiều cao và bán kính đáy đều bằng 1. Tổng thể tích của khối nón và khối trụ đó bằng:

 • Cho khối trụ

  có chiều cao bằng 2 và thể tích bằng
  . Tính diện tích xung quanhcủa hình trụ
  .

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Kết quảthí nghiệm của các chất X, Y, Z, Tvới một sốthuốc thửđược ghi ởbảng sau:

  Các chất X, Y, Z, Tlần lượt là:

 • Cho tất cả các đồng phân đơn chức,mạch hở,có cùng công thức phân tử

  lần lượt tác dụng với: Na, NaOH,
  . Số phản ứng xảy ra là

 • Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  Các dung dịch X,Y,Z,T lần lượt là:

 • Các dung dịch

  có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là:

 • Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện?

 • Phát biểu nào sau đây sai?

 • Cho các chất: axit fomic, natri fomat, amoni fomat, axit acrylic, axetanđehit, but-1-in. Số chất tác dụng với AgNO3/NH3 có phản ứng tráng gương là:

 • Cho các chất: glyxerol, triolein, dung dịch glucozơ, lòng trắng trứng, metylfomat, glixerol, ancoletylic, sobitol, axitfomic. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

 • Hidrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là:

 • Chấtnàosauđấythamgiaphảnứngtrángbạc?