Top 1 cửa hàng g2000 Huyện Nông Sơn Quảng Nam 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng g2000 Huyện Nông Sơn Quảng Nam 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

G2000

1 đánh giá
Địa chỉ: 30 Đ. Tân Thắng,Sơn Kỳ,Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02822428232

Ngày hôm qua, tối 9/2 Đây là trải nghiệm tồi tệ nhất đối với G2000. Tháng này là tháng sinh nhật của mình và G2000 không gửi tin nhắn. Sau khi mua quần áo tại đây. Lúc tính tiền, nhân viên nhất định đòi tin nhắn mặc dù mình đã có thẻ thành viên và thông tin ở đó. Sau đó nhân viên yêu cầu gửi cú pháp tới số điện thoại mà G2000 yêu câu. Mình đã gửi và sau 30 phút không có phản hồi. Để mình chờ đợi hơn 45 phút. Sau đó xin lỗi là không thể giảm giá được. Mặc dù chính sách công ty ghi như vậy. Mình là khách hàng thường xuyên ở G2000 nhiều chi nhánh. Như ở đây trải nghiệm cực kỳ tồi tệ. Mình mua đồ nhưng đồ bị đứt nút phải may tại chỗ nhưng mình vẫn lấy.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 1 cửa hàng g2000 Huyện Nông Sơn Quảng Nam 2022