9/1/2023 đến nay là bao nhiêu ngày

Ngày rằm tháng 7 là ngày 15/7 Âm lịch. Đây không chỉ là một ngày rằm đơn thuần như những ngày rằm khác. Nó còn là ngày lễ báo hiếu cha mẹ - Lễ Vu Lan. Đồng thời ngày xá tội vong nhân..

Năm nay, ngày rằm tháng 7 là vào thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023 Dương lịch.

Rằm tháng 7 âm lịch 2023 là ngày nào? Người lao động được nghỉ những ngày lễ nào trong tháng 7 âm lịch? (Hình từ Internet)

Người lao động được nghỉ những ngày lễ nào trong tháng 7 âm lịch?

Tháng 7 âm lịch năm 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 16/8/2023 đến hết ngày 14/9/2023 dương lịch.

Ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày 02/9/2023 tức thuộc tháng 7 âm lịch năm 2023.

Do đó, theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo quy định trên, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 06 dịp lễ, tết trong năm là:

- Tết Dương lịch;

- Tết Âm lịch;

- Ngày Chiến thắng;

- Ngày Quốc tế lao động;

- Quốc khánh;

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Như vậy, vào tháng 7 âm lịch năm 2023 người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày lễ Quốc khánh (02/9).

Người lao động sẽ được nghỉ làm từ ngày nào vào lễ Quốc khánh 02/9/2023?

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
...

Theo quy định trên, thì ngày lễ Quốc khánh 2/9 người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày bao gồm: 01 ngày 2/9 và 01 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 02/9.

Năm 2023, tùy vào thời gian làm việc mà người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc Khánh (02/9) như sau:

- 04 ngày liên tục: từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/9 hoặc từ ngày 02/9 đến hết ngày 05/9;

- 03 ngày liên tục: từ ngày 01/9 đến hết ngày 03/9 hoặc từ ngày 02/9 đến hết ngày 04/9.

Như vậy, lễ Quốc khánh năm 2023, người lao động có thể được nghỉ lễ từ ngày 01/9/2023 hoặc từ ngày 02/9/2023.

 • Thời tiết 10 ngày tới
Thời tiết Hải Phòng

Cập nhật: 19h 18/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 27°C

 • Thời tiết

  : Đêm nhiều mây

 • Độ ẩm

  : 94

 • Hướng gió

  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s

Cập nhật: 04h30 18/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 33°C

 • Độ ẩm

  : 78

 • Hướng gió

  :

  tốc độ: 1m/s

Cập nhật: 15h30 18/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 25°C

 • Độ ẩm

  : 97

 • Hướng gió

  :

  tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 19/09/2023

32°C

25°C

81%

 94°%

3m/s

Có mây, ngày không mưa

Thứ tư 20/09/2023

33°C

25°C

 96°%

3m/s

Có mây, không mưa

Thứ năm 21/09/2023

33°C

26°C

 94°%

3m/s

Có mây, không mưa

Thứ sáu 22/09/2023

33°C

26°C

 94°%

Có mây, không mưa

Thứ bảy 23/09/2023

33°C

25°C

 94°%

Có mây, không mưa

Chủ nhật 24/09/2023

32°C

25°C

 98°%

Có mây, không mưa

Thứ hai 25/09/2023

32°C

25°C

 98°%

Có mây, không mưa

Thứ ba 26/09/2023

34°C

25°C

 92°%

Có mây, không mưa

Thứ tư 27/09/2023

33°C

24°C

 90°%

Có mây, không mưa

Thứ năm 28/09/2023

33°C

24°C

 90°%

Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua