Thông tư 27 2023 tt btnmt

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Phạm Mạnh Duyệt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Giấy phép gia hạn, sửa đổi, bổ sung trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 20/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 29/4/2021
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0207.3822863/ 0207.3827993 - Fax: 0207.3822138 - Email:
Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang. Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn: tnmttuyenquang.gov.vn

Số lượt truy cập

Trong ngày: 10.633

Trong tháng: 67.445

Tổng số lượt: 37.840.295

Powered by


Ngày 27/10/2022 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email:

Ngày 25/10, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có công văn số 2620/TNN - NDĐ gửi các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Công văn cho biết, ngày 14 tháng 10 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021), thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017. 
 

Để bảo đảm yêu cầu giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc trong quá trình khai thác của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Thông tư, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung như sau:
 

Đối với công trình đã lắp đặt thiết bị quan trắc, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát theo quy định của Thông tư số 47/2017/TTBTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tiếp tục thực hiện hoặc được điều chỉnh theo quy định của Thông tư này và tiếp tục truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát, phải đảm bảo kết nối ổn định để tiếp tục giám sát theo quy định.


Giao diện hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài ngyên và Môi trường) quản lý, vận hành

Đối với công trình đã vận hành nhưng chưa lắp đặt thiết bị quan trắc, chưa kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát hoặc đã kết nối nhưng chưa đảm bảo theo quy định của Thông tư này thì phải lập phương án đầu tư, lắp đặt thiết bị đo đạc, quan trắc tại công trình và kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu (hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2022) vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
 

Các thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 8 và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT. Đối với công trình chưa vận hành thì phải hoàn thành việc kết nối, truyền, cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước khi vận hành công trình.
 

Riêng đối với công trình hồ chứa quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT phải xây dựng phương án, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền số liệu để thực hiện việc giám sát tự động, trực tuyến các thông số theo quy định của Thông tư này chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 và phải thực hiện việc cập nhật số liệu giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều 11 cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền số liệu giám sát tự động, trực tuyến.

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Công ty phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) để xem xét, hướng dẫn.

Chi tiết Thông tư số 17/2017/TT-BTNMT xin mời xem Tại đây