Những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở bộ xương thú mà không có ở người

18/11/2020 309

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án B
Lồng ngực ở người phát triển rộng ra hai bên

Lựu (Tổng hợp)

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở bộ xương người mà không tồn tại ở các loài động vật khác ?

A. Xương cột sống hình cung           

B. Lồng ngực phát triển rộng ra hai bên

C. Bàn chân phẳng

D. Xương đùi bé

Lời giải

Lồng ngực ở người phát triển rộng ra hai bên

Đáp án B

09/12/2021 862

A. Lồng ngực nở sang 2 bên.

D. Xương gót nhỏ.

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: D Giải thích: xương gót của người lớn, phát triển về phía sau còn xương gót của thú nhỏ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bộ xương người và bộ xương thú khác nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

Xem đáp án » 09/12/2021 171

Những đặc điểm nào dưới đây thể hiện sự tiến hóa của người hơn thú?

   1. Tỉ lệ sọ não/mặt lớn

   2. Không có lồi cằm xương mặt

   3. Cột sống cong hình cung

   4. Lồng ngực nở sang 2 bên

   5. Xương gót nhỏ

   6. Xương chậu nở rộng

Các đáp án đúng là:

Xem đáp án » 09/12/2021 160

Các yếu tố ảnh hưởng đến xương:

Xem đáp án » 09/12/2021 159

Bàn chân hình vòm ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

Xem đáp án » 09/12/2021 94

Để cơ và xương phát triển tốt cần:

Xem đáp án » 09/12/2021 89

Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

Xem đáp án » 09/12/2021 66

Cơ mặt phân hóa giúp con người…

Xem đáp án » 09/12/2021 64

- Để xương và cơ phát triển cân đối chúng ta cần làm gì?

- Để chống cong vẹo cột sống, trong lao động và học tập phải chú ý những điểm gì?

Xem đáp án » 09/12/2021 62

Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân

Xem đáp án » 09/12/2021 60

Chúng ta cần làm gì để cơ thể phát triển cân đối và khỏe mạnh ?

Xem đáp án » 09/12/2021 60

Những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thú mà không có ở người?

   1. Tỉ lệ sọ não/mặt lớn

   2. Không có lồi cằm xương mặt

   3. Cột sống cong hình cung

   4. Lồng ngực nở sang 2 bên

   5. Xương gót nhỏ

   6. Xương chậu nở rộng

Các đáp án đúng là:

Xem đáp án » 09/12/2021 59

Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ ở người.

Xem đáp án » 09/12/2021 46

Cơ chân lớn, khỏe, cử động chân chủ yếu là gấp và duỗi giúp con người:

Xem đáp án » 09/12/2021 45

Quan sát hình vẽ hoặc mô hình bộ xương người và bộ xương thú, làm bài tập ở bảng 11.

Xem đáp án » 09/12/2021 36

Những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thú mà không có ở người?

1. Tỉ lệ sọ não/mặt lớn

2. Không có lồi cằm xương mặt

3. Cột sống cong hình cung

4. Lồng ngực nở sang 2 bên

5. Xương gót nhỏ

6. Xương chậu nở rộng

Các đáp án đúng là:

A.1,4,6

B.2,3,5

C.1,4,5

D.2,4,6

18/06/2021 1,174

B. 2,3,5

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: BGiải thích: Người có tỉ lệ sọ não/ mặt lớn còn thú thì nhỏ; có lồng ngực nở sang hai bên còn thú thì lồng ngực nở theo chiều lưng bụng; xương chậu nở rộng còn thú thì xương chậu hẹp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở bộ xương người mà không tồn tại ở các loài động vật khác

Xem đáp án » 18/06/2021 1,477

Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây

Xem đáp án » 18/06/2021 689

Những đặc điểm nào dưới đây thể hiện sự tiến hóa của người hơn thú?

1. Tỉ lệ sọ não/mặt lớn

2. Không có lồi cằm xương mặt

3. Cột sống cong hình cung

4. Lồng ngực nở sang 2 bên

5. Xương gót nhỏ

6. Xương chậu nở rộng

Các đáp án đúng là:

Xem đáp án » 18/06/2021 672

Bàn chân hình vòm ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào

Xem đáp án » 18/06/2021 659

Bộ xương người và bộ xương thú khác nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2021 467

Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở người mà không có ở thú?

Xem đáp án » 18/06/2021 430

Vì sao xương đùi của con người lại phát triển hơn so với phần xương tương ứng của thú

Xem đáp án » 18/06/2021 396

Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

Xem đáp án » 18/06/2021 305

 Bộ xương người và bộ xương thú khác nhau ở đặc điểm nào sau đây

Xem đáp án » 18/06/2021 295

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở con người

Xem đáp án » 18/06/2021 291

Bàn chân hình vòm ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

Xem đáp án » 18/06/2021 277

Cơ chân lớn, khỏe, cử động chân chủ yếu là gấp và duỗi giúp con người:

Xem đáp án » 18/06/2021 250

Cơ mặt phân hóa giúp con người…

Xem đáp án » 18/06/2021 220

Bộ phận nào dưới đây của con người có sự phân hóa cơ rõ rệt hơn hẳn so với thú ?

1. Mặt

2. Bàn tay (tương ứng với bàn chân trước của thú)

3. Đùi

4. Thắt lưng

Xem đáp án » 18/06/2021 218

Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất

Xem đáp án » 18/06/2021 188