Chủ đề: Ph����ng tr��nh

Có 8 bài viết

Đề bài - giải bài 1 trang 127 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2
Đề bài - giải bài 1 trang 127 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2

a) Tất cả các khả năng có thể xảy ra của phép thử chọn ra hai bạn đi trực nhật là là An và Bình, An và Chính, An và Dương, Bình và Chính, Bình và Dương, ...

Đề bài - giải bài 46.6* trang 75 sách bài tập khtn 6 - kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 46.6* trang 75 sách bài tập khtn 6 - kết nối tri thức với cuộc sống

46.6*. Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 100 N đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 m và 1 J là năng lượng ...

Đề bài - giải bài 1 trang 22 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 1 trang 22 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Điều gì sẽ xảy ra khi la bàn không được đặt trên mặt phẳng? Đề bài Lựa chọn đáp án đúng. Điều gì sẽ xảy ra khi ...

Đề bài - bài 3 trang 61 sbt sử 7
Đề bài - bài 3 trang 61 sbt sử 7

Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ, mục 3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần Đề bài ...

Đề bài - bài 3.9 trang 6 sbt hóa học 11
Đề bài - bài 3.9 trang 6 sbt hóa học 11

Khi pH = 10 thì [H+] = 1.10-10M và ({rm{[}}O{H^ - }{rm{]}} = dfrac{{{{1.10}^{ - 14}}}}{{{{1.10}^{ - 10}}}})= 1.10-4M, nghĩa là cần có 1.10-4mol NaOH trong 1 lít dung dịch. Vậy, trong ...

Đề bài - giải bài 4 trang 42 tập bản đồ địa lí 11
Đề bài - giải bài 4 trang 42 tập bản đồ địa lí 11

- Các hải cảng có vai trò quan trọng trong các hoạt động xuất - nhập khẩu của Nhật Bản góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đề bài ...

Bài 26 trang 59 sbt hình học 12 nâng cao
Bài 26 trang 59 sbt hình học 12 nâng cao

(eqalign{ & ;;;;;;;; = {a^2} + {{{a^2}} over 4} = {{5{a^2}} over 4}, cr & O{C^2} = {rm{O}}{{rm{J}}^2} + J{C^2} cr & ;;;;;;;;;= {a^2} + 4{a^2} = 5{a^2}, cr} ) ...

Đề bài - câu 5 trang 20 sgk hóa học 11 nâng cao
Đề bài - câu 5 trang 20 sgk hóa học 11 nâng cao

Ta có (pH = - lg left[ {{H^ + }} right] = 5 Rightarrow left[ {{H^ + }} right] = {10^{ - 5}}) Đề bài Một dung dịch có pH=5,00, đánh giá ...